نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

1

2

3

4

5

لرزه نگار
4.67 (93.3%) 3 votes

آیا این صفحه مفید بود؟

00

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...

اخبار دستگاه های اجرایی

Please Wait...

پر بیننده ترین اخبار هفته

Please Wait...
مخاطبین من, پشتیبان گیری و بازیابی مخاطبین اندروید ,شماره تلفن

توضیح

اطلاعات درج شده در این بخش بر اساس اطلاعات آماری ارائه شده توسط مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران می باشد.

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

کل زمین لرزه های ثبت شده

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
فارس، محمله
32
2.8
5
53.09
28.07
1399/01/12 00:31:59.5
2
آذربایجان غربی، قطور
17
2.5
10
44.57
38.39
1399/01/11 23:43:13.5
3
خراسان شمالی، حصارگرمخان
25
3.7
10
57.63
37.32
1399/01/11 23:34:19.6
4
مازندران، کوهی خیل
95
3.4
10
53.00
37.54
1399/01/11 20:39:36.2
5
کرمانشاه، سومار
22
2.8
10
45.40
33.86
1399/01/11 04:19:27.3
6
کرمان، شهداد
36
3.7
10
57.37
30.57
1399/01/10 08:15:10.8
7
آذربایجان غربی، قطور
10
3
10
44.53
38.46
1399/01/10 05:16:38.9
8
بوشهر، اهرم
20
2.5
8
51.27
29.07
1399/01/10 03:14:38.4
9
ترکمنستان، Bäherden
40
4
14
57.15
38.73
1399/01/09 23:17:48.1
10
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
18
3
6
47.52
37.71
1399/01/09 12:57:15.5
11
کرمان، خانوک
11
2.7
10
56.71
30.80
1399/01/09 11:53:07.8
12
سیستان و بلوچستان، پیشین
28
2.9
10
61.77
25.82
1399/01/09 09:53:27.3
13
قزوین، آوج
21
3.3
10
49.05
35.70
1399/01/09 06:50:13.4
14
کهگیلویه وبویر احمد، چرام
12
2.7
10
50.70
30.85
1399/01/08 23:41:13.6
15
کهگیلویه وبویر احمد، لیکک
9
2.6
9
50.19
30.92
1399/01/08 22:02:18.6
16
بوشهر، وحدتیه
7
3.5
10
51.24
29.42
1399/01/08 20:18:52.5
17
خوزستان، گوریه
14
2.6
5
48.62
31.82
1399/01/08 19:46:39.4
18
فارس، بالاده
17
2.5
23
52.03
29.16
1399/01/08 18:22:49.9
19
ترکیه، Erciş
28
2.6
10
43.50
38.80
1399/01/08 16:02:44.0
20
خوزستان، گوریه
8
4.3
10
48.73
31.92
1399/01/08 15:13:44.4
21
یزد، ساغند
42
2.8
16
54.96
32.83
1399/01/08 15:05:18.5
22
فارس، اهل
25
3.4
10
53.91
27.22
1399/01/08 13:52:42.0
23
کرمان، فاریاب
24
2.6
18
57.41
28.23
1399/01/08 13:09:47.4
24
سیستان و بلوچستان، نصرت‌آباد
32
2.6
10
59.79
30.10
1399/01/08 12:59:42.9
25
کهگیلویه وبویر احمد، چرام
9
3.7
10
50.69
30.69
1399/01/08 11:51:53.8
26
کرمان، فاریاب
24
5.4
14
57.30
28.30
1399/01/08 11:10:43.6
27
کهگیلویه وبویر احمد، چرام
4
2.5
10
50.76
30.72
1399/01/08 10:34:02.7
28
آذربایجان، Boradiqex
13
2.5
15
48.60
38.84
1399/01/08 09:26:53.8
29
خوزستان، مینوشهر
41
3.3
10
47.98
30.04
1399/01/08 01:36:36.8
30
آذربایجان غربی، قطور
20
2.9
6
44.62
38.53
1399/01/08 01:04:40.3
31
لرستان، پلدختر
6
3.2
13
47.74
33.20
1399/01/07 23:57:57.3
32
آذربایجان غربی، نازک علیا
8
3.2
10
45.14
38.99
1399/01/07 23:11:24.6
33
آذربایجان غربی، قطور
16
2.6
6
44.59
38.45
1399/01/07 17:29:44.1
34
کرمان، جیرفت
54
2.5
15
57.21
28.58
1399/01/07 17:22:21.0
35
آذربایجان غربی، قطور
12
3.4
4
44.33
38.57
1399/01/07 16:53:00.8
36
آذربایجان غربی، خوی
18
4.4
10
44.74
38.54
1399/01/07 10:09:18.9
37
کرمان، سیرچ
19
2.7
10
57.64
30.05
1399/01/07 07:52:50.9
38
آذربایجان غربی، خوی
21
2.6
4
44.71
38.53
1399/01/07 03:48:08.0
39
کرمانشاه، سومار
13
3
28
45.51
33.84
1399/01/07 02:42:50.7
40
آذربایجان غربی، قطور
9
2.8
15
44.44
38.40
1399/01/06 16:35:53.5
41
آذربایجان شرقی، تسوج
10
3.4
6
45.33
38.39
1399/01/06 16:22:50.5
42
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
22
2.6
11
47.53
37.74
1399/01/06 12:16:59.1
43
فارس، دوبرجی
22
3.8
10
55.41
28.26
1399/01/06 11:00:20.9
44
کرمانشاه، سومار
22
3.2
10
45.40
33.90
1399/01/06 02:52:27.6
45
خراسان رضوی، سنگان
45
2.6
10
60.37
34.00
1399/01/06 00:16:24.4
46
آذربایجان غربی، قطور
14
3
12
44.57
38.49
1399/01/05 23:28:13.5
47
خراسان رضوی، سنگان
46
3
12
60.39
34.00
1399/01/05 11:18:30.4
48
یزد، رباط پشت بادام
28
3.1
8
55.26
33.03
1399/01/05 10:11:36.3
49
اصفهان، برزک
12
2.8
8
51.29
33.69
1399/01/05 05:08:59.5
50
اصفهان، قمصر
10
3.2
12
51.33
33.70
1399/01/05 04:38:43.1
51
فارس، خانه زنیان
8
3
1
52.13
29.60
1399/01/05 04:26:19.6
52
آذربایجان غربی، قطور
17
2.6
10
44.31
38.61
1399/01/04 22:40:21.6
53
کرمانشاه، صحنه
9
2.6
10
47.63
34.42
1399/01/04 21:33:05.6
54
آذربایجان غربی، قطور
5
2.5
4
44.43
38.51
1399/01/04 18:36:10.3
55
خوزستان، شوشتر
6
2.9
10
48.80
32.02
1399/01/04 18:32:32.4
56
آذربایجان غربی، قطور
14
3.1
10
44.56
38.52
1399/01/04 16:31:12.3
57
سمنان، شهمیرزاد
17
2.7
12
53.51
35.81
1399/01/04 12:51:07.9
58
فارس، میمند
8
2.5
10
52.67
28.87
1399/01/04 04:36:57.3
59
خوزستان، رامهرمز
19
2.5
10
49.40
31.29
1399/01/04 00:37:36.9
60
خوزستان، گوریه
11
4
10
48.76
31.96
1399/01/03 22:01:21.1
61
عراق، Ali al Garbi
18
3.1
10
46.62
32.61
1399/01/03 18:56:41.2
62
فارس، خانه زنیان
14
2.5
8
52.18
29.55
1399/01/03 16:50:28.7
63
فارس، ایج
19
2.7
10
54.29
28.85
1399/01/03 09:45:34.8
64
آذربایجان غربی، قطور
8
2.6
6
44.50
38.46
1399/01/03 07:59:34.5
65
کهگیلویه وبویر احمد، دوگنبدان
5
3.3
10
50.75
30.34
1399/01/03 05:41:35.2
66
فارس، محمله
22
2.8
12
53.26
27.70
1399/01/03 05:21:20.6
67
کرمان، راور
30
2.5
10
57.02
31.46
1399/01/03 04:16:44.8
68
آذربایجان غربی، قطور
12
3.5
6
44.51
38.40
1399/01/03 03:11:35.1
69
فارس، علامرودشت
15
3.2
10
53.15
27.66
1399/01/02 23:55:24.1
70
هرمزگان، رویدر
17
3.3
12
55.39
27.32
1399/01/02 20:40:24.6
71
آذربایجان غربی، قطور
10
3.1
10
44.40
38.38
1399/01/02 20:38:51.8
72
آذربایجان، Çilov
91
3.9
10
51.60
40.08
1399/01/02 20:13:43.2
73
ایلام، صالح آباد
17
2.8
10
46.01
33.43
1399/01/02 19:12:49.3
74
آذربایجان غربی، قطور
6
2.6
10
44.38
38.53
1399/01/02 12:48:14.2
75
عراق، Kusanjaq
21
2.8
6
44.45
35.98
1399/01/02 07:03:26.4
76
آذربایجان غربی، قطور
8
2.5
6
44.50
38.46
1399/01/02 05:11:28.3
77
آذربایجان، Çilov
43
3.7
10
51.02
40.14
1399/01/01 17:02:46.7
78
آذربایجان غربی، قطور
14
2.9
10
44.56
38.48
1399/01/01 14:42:58.4
79
فارس، دهرم
31
3.5
18
52.00
28.58
1399/01/01 12:46:10.8
80
ترکیه، Van
28
2.7
10
43.16
38.66
1399/01/01 10:48:16.8
81
آذربایجان غربی، قطور
7
2.6
10
44.48
38.46
1399/01/01 10:32:45.1
82
هرمزگان، کوخرد
47
3.2
10
54.97
27.10
1399/01/01 09:26:16.8
83
سمنان، میامی
17
3.4
10
55.51
36.52
1399/01/01 08:58:26.1
84
کرمان، بم
1
3.1
10
58.34
29.10
1399/01/01 08:45:20.5
85
کرمان، شهداد
4
2.9
10
57.74
30.42
1399/01/01 05:49:10.7
86
آذربایجان غربی، قطور
13
2.5
6
44.50
38.39
1399/01/01 03:23:19.1
87
کرمان، لاله‌زار
7
2.5
80
56.76
29.48
1399/01/01 03:06:30.8
88
فارس، دهرم
24
3
11
52.55
28.53
1399/01/01 01:48:54.3
89
فارس، وراوی
12
2.8
22
53.16
27.52
1399/01/01 00:40:18.1
90
خوزستان، هفتگل
30
3.1
10
49.21
31.47
1399/01/01 00:25:37.3
91
فارس، خانه زنیان
2
2.8
5
52.13
29.67
1398/12/29 23:12:14.0
92
آذربایجان شرقی، شربیان
15
2.9
6
47.21
37.77
1398/12/29 20:22:43.2
93
سیستان و بلوچستان، بنت
60
3.4
10
58.95
26.48
1398/12/29 16:40:25.2
94
آذربایجان غربی، قطور
11
2.9
6
44.54
38.48
1398/12/29 13:55:12.1
95
آذربایجان غربی، زرآباد
25
3.8
5
44.66
38.61
1398/12/29 10:43:55.8
96
خراسان رضوی، سنگان
45
3.2
8
60.27
34.00
1398/12/29 08:20:40.2
97
فارس، خنج
30
2.8
10
53.32
27.64
1398/12/29 05:08:32.0
98
خوزستان، حسینیه
24
3
10
48.28
32.90
1398/12/29 04:32:40.2
99
فارس، جهرم
2
2.5
4
53.57
28.51
1398/12/29 04:13:33.6
100
آذربایجان غربی، قطور
7
4.3
10
44.44
38.53
1398/12/29 02:37:21.1
101
هرمزگان، زیارتعلی
9
2.5
10
57.31
27.76
1398/12/29 02:35:54.3
102
سمنان، آرادان
27
2.6
8
52.46
35.49
1398/12/28 22:11:22.9
103
خراسان رضوی، سنگان
59
3.2
5
60.56
33.94
1398/12/28 21:56:23.5
104
آذربایجان شرقی، اهر
19
2.8
10
46.86
38.42
1398/12/28 21:16:03.9
105
فارس، فیروز آباد
23
3
5
52.37
28.73
1398/12/28 20:02:27.3
106
سمنان، سرخه
67
2.7
10
53.54
34.92
1398/12/28 19:50:45.5
107
خوزستان، قلعه خواجه
15
2.6
10
49.46
32.08
1398/12/28 19:30:19.5
108
خراسان شمالی، گرماب
17
3
10
56.41
37.88
1398/12/28 13:41:00.1
109
خوزستان، باغ ملک
4
3.1
10
49.93
31.53
1398/12/28 05:17:47.6
110
کرمان، یزدانشهر
29
3.1
6
56.33
30.61
1398/12/27 16:50:57.4
111
خراسان شمالی، ینگی قلعه علیا
31
3.3
8
57.75
38.03
1398/12/27 10:19:57.1
112
فارس، لار
44
2.8
16
54.73
27.48
1398/12/27 00:18:01.7
113
کرمانشاه، رباط
21
2.7
10
46.87
34.45
1398/12/26 20:39:13.8
114
آذربایجان، Haftoni
15
2.5
28
48.62
38.70
1398/12/26 19:29:44.9
115
کرمان، راور
34
2.5
8
57.05
31.48
1398/12/26 17:12:28.6
116
سیستان و بلوچستان، نصرت‌آباد
29
2.5
10
59.99
30.12
1398/12/26 16:16:03.1
117
بوشهر، شنبه
30
3.1
10
52.00
28.57
1398/12/26 13:26:13.2
118
یزد، بهاباد
13
2.9
7
56.13
31.81
1398/12/26 13:10:17.5
119
فارس، خانه زنیان
4
2.9
5
52.11
29.68
1398/12/26 12:24:32.5
120
فارس، خانه زنیان
1
2.6
10
52.15
29.66
1398/12/26 11:14:38.9
121
آذربایجان غربی، قطور
6
2.6
7
44.46
38.44
1398/12/26 10:36:00.1
122
خراسان رضوی، سنگان
38
2.7
12
60.23
34.06
1398/12/26 04:36:59.5
123
کرمان، راور
33
3
23
57.04
31.49
1398/12/26 03:01:49.1
124
هرمزگان، رویدر
31
5.4
16
55.32
27.20
1398/12/26 01:34:23.6
125
مازندران، کتالم و سادات شهر
17
2.6
10
50.62
36.75
1398/12/26 00:37:40.3
126
کرمانشاه، قصر شیرین
20
3
10
45.50
34.68
1398/12/25 22:23:58.0
127
آذربایجان غربی، قطور
9
3.1
5
44.39
38.40
1398/12/25 21:54:56.8
128
آذربایجان غربی، سیه چشمه
7
3
10
44.42
39.01
1398/12/25 21:54:51.9
129
آذربایجان غربی، قطور
9
2.7
8
44.32
38.43
1398/12/25 14:37:48.5
130
آذربایجان غربی، قطور
5
2.5
5
44.46
38.49
1398/12/25 13:29:48.6
131
آذربایجان شرقی، بخشایش
19
3.1
10
46.78
38.02
1398/12/25 12:03:49.7
132
فارس، نورآباد
13
2.6
10
51.40
30.07
1398/12/25 10:21:19.4
133
خراسان رضوی، قوچان
20
2.5
8
58.67
36.98
1398/12/25 08:52:09.0
134
بوشهر، عسلویه
25
3.7
18
52.54
27.26
1398/12/25 07:09:45.6
135
فارس، خانه زنیان
5
2.5
10
52.19
29.64
1398/12/25 06:39:16.2
136
خراسان جنوبی، نایبند
7
2.6
18
57.51
32.44
1398/12/25 05:28:55.9
137
کرمان، شهداد
43
2.6
10
57.76
30.80
1398/12/25 05:15:26.8
138
کردستان، ارمارده
4
2.8
5
45.82
35.96
1398/12/25 04:32:00.0
139
آذربایجان شرقی، بخشایش
16
2.6
10
46.79
38.05
1398/12/25 03:38:38.6
140
قم، قم
17
4
10
50.72
34.57
1398/12/25 00:11:20.0
141
ایلام، سراب باغ
11
2.8
10
47.46
32.87
1398/12/24 22:50:53.6
142
آذربایجان غربی، قطور
9
2.5
10
44.48
38.41
1398/12/24 14:35:09.0
143
آذربایجان غربی، قطور
18
2.7
10
44.23
38.38
1398/12/24 10:44:16.7
144
کهگیلویه وبویر احمد، دوگنبدان
30
2.8
8
50.51
30.45
1398/12/24 10:30:16.1
145
خوزستان، مسجد سلیمان
11
2.7
10
49.40
31.89
1398/12/24 07:14:18.5
146
عراق، Kifri
19
2.5
10
44.99
34.53
1398/12/24 02:17:52.5
147
کرمان، فاریاب
34
2.8
10
57.42
28.35
1398/12/24 00:27:08.3
148
کرمانشاه، قصر شیرین
12
2.6
20
45.71
34.47
1398/12/23 23:52:54.7
149
هرمزگان، کوخرد
49
3.3
15
54.98
27.17
1398/12/23 21:08:52.9
150
کرمانشاه، گیلانغرب
11
2.9
5
46.01
34.21
1398/12/23 20:50:29.6
151
خوزستان، سالند
5
3.1
10
48.89
32.49
1398/12/23 19:55:51.6
152
آذربایجان غربی، قطور
14
2.5
10
44.55
38.43
1398/12/23 19:50:25.4
153
هرمزگان، رویدر
46
3.2
15
55.03
27.23
1398/12/23 15:18:17.8
154
کهگیلویه وبویر احمد، لیکک
10
3.9
23
50.20
30.92
1398/12/23 14:53:49.1
155
ایلام، دهلران
16
4.7
13
47.34
32.82
1398/12/23 10:32:05.5
156
کرمان، جیرفت
28
2.5
8
57.47
28.75
1398/12/23 09:06:23.9
157
بوشهر، ریز
29
2.8
10
52.31
28.22
1398/12/23 04:53:35.7
158
فارس، خنج
22
2.8
10
53.49
27.70
1398/12/23 02:51:03.1
159
آذربایجان غربی، قطور
10
2.9
13
44.51
38.43
1398/12/23 01:54:33.3
160
یزد، بهاباد
30
2.5
10
55.97
31.61
1398/12/22 21:12:57.1
161
گلستان، آق قلا
7
3.4
15
54.49
37.07
1398/12/22 20:49:16.5
162
کرمان، فاریاب
34
2.6
10
57.41
28.36
1398/12/22 18:59:36.5
163
خراسان رضوی، قوچان
9
3.5
8
58.50
37.03
1398/12/22 17:27:22.3
164
خراسان شمالی، پیش قلعه
17
2.9
8
57.13
37.77
1398/12/22 15:38:53.1
165
آذربایجان شرقی، ترک
10
2.5
7
47.69
37.67
1398/12/22 15:09:36.0
166
مازندران، کلاردشت
13
2.6
9
51.01
36.52
1398/12/22 12:54:47.1
167
خراسان رضوی، سفید سنگ
21
2.7
10
60.24
35.81
1398/12/21 20:59:02.9
168
فارس، خانه زنیان
6
2.7
10
52.10
29.64
1398/12/21 17:04:15.0
169
خراسان رضوی، قوچان
14
2.5
12
58.48
36.98
1398/12/21 15:48:33.8
170
آذربایجان غربی، قطور
13
3
6
44.55
38.44
1398/12/21 15:06:16.3
171
آذربایجان غربی، قطور
20
3
6
44.63
38.44
1398/12/21 14:13:08.6
172
فارس، خانه زنیان
7
4.5
8
52.17
29.62
1398/12/21 13:54:06.4
173
آذربایجان غربی، قطور
6
2.8
6
44.39
38.52
1398/12/21 13:06:52.9
174
کرمان، سیرچ
18
2.6
5
57.66
30.07
1398/12/21 07:08:14.1
175
آذربایجان، Gədəbəy
12
2.5
7
45.90
40.63
1398/12/21 00:31:51.5
176
آذربایجان غربی، قطور
7
2.9
6
44.46
38.44
1398/12/20 16:33:40.9
177
خراسان رضوی، سنگان
28
2.6
10
60.55
34.47
1398/12/20 13:58:44.4
178
آذربایجان غربی، قطور
7
2.7
6
44.45
38.42
1398/12/20 10:06:51.5
179
خراسان رضوی، سفید سنگ
22
3.6
8
60.24
35.82
1398/12/20 09:56:30.1
180
آذربایجان غربی، قطور
7
4
10
44.45
38.43
1398/12/20 06:23:47.7
181
خوزستان، لالی
16
2.6
10
49.26
32.31
1398/12/20 04:59:04.7
182
آذربایجان غربی، قطور
5
2.7
18
44.43
38.43
1398/12/19 20:54:38.1
183
بوشهر، شنبه
13
2.9
10
51.85
28.48
1398/12/19 19:45:33.9
184
خراسان رضوی، سنگان
45
3.8
10
60.36
34.00
1398/12/19 19:17:59.1
185
خوزستان، سالند
4
3.8
14
48.88
32.50
1398/12/19 08:15:26.1
186
بوشهر، بندر دیر
211
3.4
18
50.71
26.29
1398/12/19 06:36:07.1
187
آذربایجان غربی، قطور
9
2.6
10
44.51
38.45
1398/12/18 20:38:59.1
188
خوزستان، سالند
9
2.6
16
48.92
32.52
1398/12/18 14:37:41.7
189
خوزستان، سالند
6
2.6
10
48.88
32.53
1398/12/18 14:25:39.5
190
خوزستان، سالند
3
4.8
9
48.87
32.50
1398/12/18 13:17:07.9
191
کرمانشاه، سرپل ذهاب
18
2.9
10
45.70
34.37
1398/12/18 08:39:14.9
192
خوزستان، حسینیه
24
2.9
10
48.42
32.83
1398/12/18 08:09:05.4
193
خراسان جنوبی، حاجی آباد
50
2.5
9
60.37
33.93
1398/12/18 04:14:30.7
194
آذربایجان غربی، قطور
8
2.5
6
44.31
38.46
1398/12/18 01:23:13.3
195
آذربایجان غربی، قطور
19
3
5
44.61
38.54
1398/12/17 22:15:15.3
196
آذربایجان غربی، قطور
15
3.2
6
44.58
38.48
1398/12/17 17:08:05.7
197
کرمانشاه، سرپل ذهاب
16
3.2
8
45.87
34.31
1398/12/17 15:53:36.5
198
آذربایجان غربی، قطور
19
2.6
6
44.37
38.30
1398/12/17 13:51:56.9
199
کهگیلویه وبویر احمد، لیکک
16
2.8
10
50.19
31.02
1398/12/17 09:12:52.2
200
آذربایجان غربی، قطور
6
2.6
10
44.45
38.44
1398/12/17 06:33:47.9
201
آذربایجان غربی، قطور
9
3.6
12
44.50
38.49
1398/12/17 03:36:33.5
202
کهگیلویه وبویر احمد، لیکک
23
3.1
10
50.20
31.08
1398/12/17 02:34:02.2
203
آذربایجان غربی، قطور
13
2.7
10
44.27
38.41
1398/12/17 01:54:16.6
204
آذربایجان غربی، قطور
19
3.2
10
44.63
38.49
1398/12/17 01:36:33.8
205
فارس، خانه زنیان
7
2.7
10
52.19
29.62
1398/12/16 20:26:24.7
206
فارس، خانه زنیان
5
3.2
9
52.10
29.65
1398/12/16 19:57:47.8
207
فارس، خانه زنیان
3
3.8
6
52.18
29.66
1398/12/16 19:34:15.9
208
فارس، خانه زنیان
11
2.8
10
52.04
29.65
1398/12/16 19:26:40.5
209
آذربایجان غربی، خوی
23
4.5
14
44.70
38.62
1398/12/16 17:49:50.4
210
آذربایجان غربی، قطور
7
3.3
10
44.42
38.53
1398/12/16 14:08:57.9
211
خراسان جنوبی، حاجی آباد
47
3.3
10
60.27
33.96
1398/12/16 11:04:44.7
212
آذربایجان غربی، قطور
5
2.5
6
44.42
38.42
1398/12/16 04:51:13.1
213
بوشهر، شبانکاره
17
2.5
8
50.94
29.62
1398/12/16 02:15:18.8
214
کرمان، فاریاب
38
2.6
9
57.19
28.44
1398/12/15 23:14:30.9
215
آذربایجان، Çilov
109
3.9
10
51.72
40.80
1398/12/15 15:48:56.6
216
کرمانشاه، باینگان
22
2.8
12
46.03
34.96
1398/12/15 14:25:49.1
217
آذربایجان غربی، قطور
16
2.5
6
44.59
38.51
1398/12/15 12:06:56.3
218
آذربایجان غربی، قطور
10
2.7
10
44.53
38.47
1398/12/15 10:04:06.3
219
آذربایجان غربی، قطور
20
2.7
10
44.60
38.56
1398/12/15 09:42:29.5
220
آذربایجان غربی، قطور
13
2.5
6
44.55
38.45
1398/12/15 07:42:46.3
221
آذربایجان غربی، قطور
10
2.5
6
44.52
38.44
1398/12/15 07:01:51.1
222
آذربایجان غربی، قطور
11
3
6
44.45
38.38
1398/12/15 06:30:07.2
223
کرمانشاه، قصر شیرین
13
2.6
10
45.44
34.48
1398/12/15 04:52:23.5
224
آذربایجان غربی، قطور
11
2.5
6
44.53
38.45
1398/12/14 21:24:42.0
225
آذربایجان غربی، قطور
15
3.2
5
44.55
38.41
1398/12/14 20:58:32.2
226
آذربایجان غربی، قطور
14
3
6
44.55
38.42
1398/12/14 20:39:12.2
227
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
18
2.6
7
47.51
37.71
1398/12/14 19:45:03.4
228
هرمزگان، جزیره تنب بزرگ
36
4
8
55.55
26.50
1398/12/14 19:06:17.3
229
آذربایجان غربی، قطور
14
3.1
6
44.55
38.42
1398/12/14 18:10:56.6
230
فارس، داراب
22
2.8
10
54.52
28.95
1398/12/14 15:39:35.4
231
یزد، خرانق
19
2.8
10
54.86
32.38
1398/12/14 15:23:43.1
232
آذربایجان غربی، قطور
14
3.9
6
44.55
38.41
1398/12/14 15:03:46.4
233
آذربایجان غربی، قطور
19
2.5
10
44.27
38.33
1398/12/14 10:09:32.4
234
ایلام، صالح آباد
31
2.5
9
45.86
33.42
1398/12/14 09:29:23.4
235
آذربایجان غربی، قطور
11
2.9
6
44.50
38.41
1398/12/14 09:24:41.7
236
اردبیل، عنبران
15
2.8
20
48.49
38.62
1398/12/14 06:12:31.0
237
کرمانشاه، تازه آباد
14
3
10
46.17
34.62
1398/12/13 20:20:22.1
238
آذربایجان غربی، قطور
13
2.7
10
44.53
38.54
1398/12/13 19:55:32.6
239
فارس، اردکان
27
2.7
10
51.88
30.04
1398/12/13 18:55:50.1
240
کرمان، کوهبنان
16
3.2
10
56.15
31.50
1398/12/13 16:38:06.5
241
هرمزگان، کوخرد
37
4.4
20
54.87
27.13
1398/12/13 15:01:28.4
242
آذربایجان غربی، آواجیق
33
2.7
10
43.95
39.08
1398/12/13 10:10:00.6
243
ایلام، میمه
15
2.5
10
46.76
33.22
1398/12/13 10:01:31.3
244
آذربایجان غربی، قطور
18
2.6
10
44.47
38.63
1398/12/13 09:44:25.8
245
آذربایجان غربی، قطور
11
2.8
10
44.41
38.38
1398/12/13 09:11:24.5
246
فارس، خانه زنیان
28
2.9
10
52.06
29.91
1398/12/13 07:34:59.4
247
آذربایجان غربی، قطور
5
2.8
6
44.44
38.44
1398/12/13 03:43:45.3
248
آذربایجان غربی، قطور
22
3.1
4
44.66
38.47
1398/12/13 03:02:28.4
249
اصفهان، برزک
8
2.9
8
51.14
33.80
1398/12/12 22:02:54.4
250
اردبیل، کلور
21
2.8
8
48.83
37.56
1398/12/12 20:32:46.0
251
فارس، کازرون
17
3.6
7
51.83
29.58
1398/12/12 18:01:06.8
252
آذربایجان، Ceyildağ
15
3.4
10
49.10
40.32
1398/12/12 17:03:14.6
253
چهارمحال وبختیاری، ناغان
20
2.9
10
50.78
31.76
1398/12/12 13:57:47.3
254
خراسان رضوی، سنگان
31
2.6
16
60.57
34.50
1398/12/12 13:27:40.9
255
کرمانشاه، قصر شیرین
20
2.6
10
45.74
34.63
1398/12/12 11:57:57.0
256
خراسان شمالی، ینگی قلعه علیا
32
3.2
10
57.69
38.03
1398/12/12 06:35:08.8
257
هرمزگان، لافت
14
2.5
10
55.86
26.99
1398/12/12 03:37:19.4
258
اردبیل، کلور
18
2.7
10
48.87
37.50
1398/12/12 02:27:18.1
259
خراسان شمالی، پیش قلعه
10
3.2
10
57.10
37.62
1398/12/11 15:38:42.7
260
آذربایجان غربی، قطور
9
2.8
10
44.46
38.41
1398/12/11 12:55:21.4
261
کرمان، بروات
25
2.6
9
58.25
28.88
1398/12/11 11:55:26.7
262
سمنان، آرادان
35
3
14
52.83
35.41
1398/12/11 08:15:50.5
263
پاکستان، Gwadar
55
2.5
28
61.97
25.51
1398/12/11 07:46:53.1
264
آذربایجان شرقی، وایقان
25
2.6
7
45.64
37.91
1398/12/11 02:36:56.4
265
فارس، مزایجان
6
3
20
54.68
28.10
1398/12/11 01:47:55.0
266
فارس، خانه زنیان
5
3.1
5
52.11
29.65
1398/12/10 20:57:38.0
267
آذربایجان غربی، قطور
12
2.5
10
44.52
38.41
1398/12/10 17:44:52.4
268
آذربایجان غربی، قطور
8
2.6
10
44.34
38.42
1398/12/10 16:19:50.6
269
آذربایجان غربی، قطور
9
3.3
18
44.42
38.39
1398/12/10 14:49:43.4
270
آذربایجان شرقی، تسوج
8
2.9
6
45.32
38.38
1398/12/10 14:14:00.2
271
کرمانشاه، تازه آباد
13
2.6
10
46.14
34.63
1398/12/10 12:27:21.4
272
آذربایجان شرقی، تسوج
10
2.9
6
45.30
38.38
1398/12/10 10:09:34.0
273
کرمان، کرمان
34
3.2
10
57.28
30.53
1398/12/10 08:26:12.7
274
خراسان رضوی، مزدآوند
39
3.7
14
60.53
35.81
1398/12/10 08:16:37.1
275
کهگیلویه وبویر احمد، دوگنبدان
8
3.3
9
50.72
30.37
1398/12/10 06:32:54.7
276
مازندران، کیاسر
16
2.6
10
53.69
36.17
1398/12/10 06:05:56.4
277
آذربایجان غربی، قطور
8
2.7
13
44.49
38.46
1398/12/10 05:09:52.5
278
آذربایجان غربی، قطور
12
2.6
6
44.53
38.44
1398/12/10 04:27:25.8
279
آذربایجان غربی، قطور
18
3.4
4
44.60
38.52
1398/12/10 03:35:48.2
280
فارس، افزر
38
3.6
10
52.66
28.14
1398/12/10 00:15:53.3
281
کرمانشاه، تازه آباد
15
2.6
10
46.15
34.61
1398/12/10 00:03:17.1