به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، دانشگاه صنعتی سجاد روز گذشته میزبان جمعی از اساتید و پژوهش گران حوزه شهر سازی در روز جهانی شهر سازی در همایش "شهر همگان" بود.

ار نکات ویژه این همایش می‌توان به سخنرانی مهدی معینی، مشاور شهردار مشهد و نویسند کتاب شهر همگان،  لیلا نوروزی، پژوهش گر و تدوین گر حقوق شهروندی و الهام لشکری، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد اشاره کرد.

در این همایش، معینی در بخشی از سخنان خود در مورد ایجاد شهری برای همه افراد جامعه عنوان کرد: منظور از واژه شهر همگان اطمینان از دسترس پذیری خدمات شهری برای تمامی اقشار جامعه با هر گروه سنی و جنسیتی است.

وی ادامه داد: امروزه با توجه به سبک زندگی وابسته به خودرو و رواج بیماری های قلبی و سرطان نیاز به دسترسی همگانی و پیاده مداری در شهرسازی بیشتر حس می شود.

در ادامه این همایش لشکری با بیان اینکه نزدیک به پنج دهه از مطرح شدن موضوعات کیفی در شهرها می گذرد، تصریح کرد: "شهر همگان" نتیجه توجه به کیفیت محیط شهری و پاسخگویی به نیازهای همه شهروندان در ابعاد مختلف عینی و ذهنی در محیط شهری و شهرسازی مشارکتی (با مردم و برای همه مردم) است.