نشریه الکترونیکقدیری

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.75 (95.0%) 20 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
یادداشت های من، یادآوری یادداشت ها و هر آنچه که برای شما مهم است

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

آخرین زمین لرزه ثبت شده

منطقه
استان هرمزگان، بندر خمیر
بزرگی
2.9 ریشتر
فاصله
37 کیلومتر
عرض جغرافیایی
26.85
طول جغرافیایی
55.23
عمق
21 کیلومتر
تاریخ
سه شنبه 01 مرداد 1398
ساعت
13:05:43.8

شدیدترین زمین لرزه

منطقه
استان خوزستان، مسجد سلیمان
بزرگی
5.7 ریشتر
فاصله
19 کیلومتر
عرض جغرافیایی
31.95
طول جغرافیایی
49.50
عمق
17 کیلومتر
تاریخ
دوشنبه 17 تیر 1398
ساعت
11:30:33.1

پراکندگی زلزله بر روی نقشه

زمین لرزه ها به تفکیک استان

عمق زمین لرزه ها

استان های بدون زمین لرزه