نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.67 (93.3%) 3 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

توضیح

اطلاعات درج شده در این بخش بر اساس اطلاعات آماری ارائه شده توسط مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران می باشد.

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

کل زمین لرزه های ثبت شده

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
کرمانشاه، کوزران
11
2.5
10
46.71
34.48
1398/08/24 07:39:01.2
2
کرمان، قلعه گنج
21
2.5
10
57.99
27.36
1398/08/24 05:45:01.4
3
کرمان، چاه داد خدا
10
2.9
10
58.16
27.28
1398/08/24 05:32:35.2
4
کرمان، چاه داد خدا
27
4.3
10
57.99
27.29
1398/08/24 05:21:16.9
5
فارس، علامرودشت
10
3.1
5
53.09
27.67
1398/08/23 22:06:26.3
6
فارس، کازرون
12
2.6
15
51.75
29.68
1398/08/23 18:04:11.0
7
فارس، نودان
10
2.6
10
51.74
29.72
1398/08/23 17:42:24.2
8
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
18
2.8
10
47.48
37.73
1398/08/23 17:40:10.2
9
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
18
3.6
7
47.47
37.74
1398/08/23 17:05:10.6
10
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
18
3
7
47.48
37.73
1398/08/23 16:49:09.0
11
آذربایجان، Yardımlı
10
2.6
20
48.22
39.01
1398/08/23 15:15:03.7
12
اردبیل، گرمی
10
2.9
17
48.19
39.06
1398/08/23 15:07:37.0
13
هرمزگان، گوهران
70
3
10
58.60
26.60
1398/08/23 09:45:18.9
14
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
16
3.1
8
47.48
37.71
1398/08/23 08:37:31.5
15
فارس، اوز
18
2.9
10
53.96
27.61
1398/08/23 07:03:57.1
16
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
16
3
10
47.45
37.72
1398/08/23 05:58:22.5
17
بوشهر، شبانکاره
36
2.6
8
50.98
29.80
1398/08/23 05:57:33.5
18
کرمانشاه، سومار
24
3.1
7
45.61
34.09
1398/08/23 05:05:53.1
19
کرمانشاه، سومار
26
3.2
8
45.60
34.11
1398/08/23 04:53:51.3
20
کرمان، قلعه گنج
14
3.6
10
57.98
27.44
1398/08/23 04:26:33.8
21
فارس، اسیر
19
3.2
10
52.78
27.86
1398/08/23 03:53:27.2
22
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
16
3
10
47.47
37.71
1398/08/23 03:18:51.9
23
فارس، محمله
14
3.4
2
53.18
27.72
1398/08/23 00:51:34.0
24
کرمان، جیرفت
46
3
10
57.30
28.81
1398/08/22 23:34:04.0
25
فارس، علامرودشت
8
3.4
10
53.03
27.69
1398/08/22 23:16:31.4
26
فارس، بیرم
26
3.1
13
53.35
27.61
1398/08/22 23:06:03.9
27
فارس، محمله
9
4.2
10
53.08
27.71
1398/08/22 21:27:47.0
28
کرمان، چاه داد خدا
20
2.5
12
58.06
27.30
1398/08/22 20:50:32.5
29
فارس، علامرودشت
16
3.7
11
53.16
27.66
1398/08/22 19:58:21.6
30
فارس، خانه زنیان
16
4.1
8
51.98
29.66
1398/08/22 14:58:39.0
31
کرمان، چاه داد خدا
15
2.9
10
58.13
27.21
1398/08/22 13:13:11.0
32
سیستان و بلوچستان، نصرت‌آباد
39
3.1
10
59.66
30.07
1398/08/22 12:33:38.5
33
خراسان شمالی، بجنورد
10
3.4
10
57.22
37.45
1398/08/22 09:46:26.8
34
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
19
2.9
6
47.40
37.75
1398/08/22 05:15:59.6
35
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
17
3.1
4
47.47
37.72
1398/08/22 03:22:11.0
36
کرمان، قلعه گنج
13
2.9
10
57.95
27.42
1398/08/21 22:11:50.7
37
کرمان، هجدک
40
2.6
10
57.42
30.75
1398/08/21 21:24:12.9
38
سمنان، سرخه
15
2.5
8
53.36
35.42
1398/08/21 20:36:24.2
39
کرمان، قلعه گنج
24
2.7
10
57.99
27.33
1398/08/21 20:06:30.7
40
آذربایجان شرقی، سراب
21
2.5
10
47.52
37.75
1398/08/21 20:05:48.2
41
کرمان، چاه داد خدا
22
2.8
10
58.06
27.35
1398/08/21 19:23:26.2
42
کرمان، چاه داد خدا
42
4.1
5
57.93
27.06
1398/08/21 16:48:22.3
43
کرمان، فاریاب
17
2.9
10
57.38
28.02
1398/08/21 15:21:42.1
44
لرستان، سپید دشت
14
2.9
10
49.02
33.17
1398/08/21 15:21:31.1
45
فارس، وراوی
23
3.4
10
53.23
27.60
1398/08/21 13:33:22.8
46
کرمان، چاه داد خدا
19
4.6
10
58.07
27.29
1398/08/21 11:55:19.5
47
هرمزگان، کوخرد
51
4
11
54.99
27.18
1398/08/21 09:30:59.7
48
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
18
2.9
10
47.51
37.71
1398/08/21 09:09:21.8
49
هرمزگان، بندر خمیر
51
3.3
15
55.09
27.06
1398/08/21 06:54:55.9
50
مازندران، پل سفید
11
2.5
11
53.07
36.02
1398/08/21 05:04:46.4
51
گلستان، انبار الوم
6
2.7
18
54.69
37.15
1398/08/21 04:43:27.6
52
کردستان، سنندج
14
2.8
10
46.95
35.19
1398/08/21 04:21:41.0
53
کرمانشاه، قصر شیرین
10
2.5
10
45.47
34.54
1398/08/21 04:00:10.6
54
آذربایجان شرقی، تسوج
14
2.9
12
45.29
38.42
1398/08/21 03:35:11.1
55
آذربایجان شرقی، تسوج
18
3.4
8
45.21
38.42
1398/08/21 03:08:38.7
56
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
19
2.5
8
47.52
37.73
1398/08/21 02:44:39.1
57
سمنان، کلاته خیج
21
2.7
11
55.34
36.86
1398/08/20 22:22:21.9
58
هرمزگان، رویدر
38
2.9
10
55.15
27.22
1398/08/20 22:17:08.0
59
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
19
2.5
12
47.50
37.73
1398/08/20 17:26:12.2
60
عراق، Kifri
21
2.5
10
45.16
34.59
1398/08/20 14:18:42.0
61
کرمان، دهج
44
2.9
8
54.81
31.08
1398/08/20 11:39:16.4
62
هرمزگان، گوهران
41
3.4
8
57.98
26.96
1398/08/20 10:53:27.5
63
خوزستان، بهبهان
25
2.9
8
50.49
30.55
1398/08/20 10:06:08.2
64
کرمانشاه، سومار
12
2.6
8
45.53
33.81
1398/08/20 09:31:44.3
65
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
16
3.1
10
47.47
37.71
1398/08/20 06:44:04.4
66
آذربایجان شرقی، تسوج
11
4
10
45.25
38.34
1398/08/20 04:28:40.8
67
هرمزگان، هشتبندی
45
4
20
57.88
27.02
1398/08/20 03:42:31.1
68
هرمزگان، فارغان
18
4.2
10
56.42
28.06
1398/08/19 19:32:13.1
69
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
19
3
10
47.51
37.72
1398/08/19 17:29:22.7
70
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
10
3.5
10
47.44
37.67
1398/08/19 17:23:52.1
71
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
19
2.8
10
47.39
37.75
1398/08/19 16:55:00.1
72
خراسان جنوبی، گزیک
15
2.7
10
60.38
33.05
1398/08/19 16:21:28.4
73
فارس، قائمیه
13
2.8
10
51.58
29.73
1398/08/19 14:29:14.3
74
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
15
2.7
7
47.51
37.68
1398/08/19 12:24:16.6
75
لرستان، بروجرد
4
2.8
10
48.80
33.89
1398/08/19 09:47:37.4
76
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
12
3.3
10
47.44
37.68
1398/08/19 09:45:25.2
77
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
19
2.6
10
47.53
37.72
1398/08/19 09:16:07.8
78
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
21
2.5
10
47.56
37.72
1398/08/19 08:34:08.9
79
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
11
3.3
6
47.46
37.67
1398/08/19 07:05:54.4
80
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
11
4
6
47.45
37.67
1398/08/19 06:51:04.6
81
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
11
2.7
10
47.45
37.67
1398/08/19 06:16:24.2
82
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
12
2.8
10
47.45
37.68
1398/08/19 06:09:27.4
83
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
13
3.2
8
47.46
37.69
1398/08/19 06:05:05.0
84
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
11
2.8
9
47.45
37.67
1398/08/19 05:58:27.7
85
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
13
2.7
8
47.47
37.68
1398/08/19 05:52:25.8
86
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
12
2.5
10
47.44
37.68
1398/08/19 05:50:31.0
87
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
12
4.8
8
47.44
37.68
1398/08/19 05:43:45.1
88
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
19
3.3
11
47.47
37.74
1398/08/19 05:42:34.8
89
فارس، بابامنیر
13
2.7
10
51.30
29.99
1398/08/19 02:35:24.8
90
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
18
2.6
10
47.50
37.72
1398/08/19 02:28:45.3
91
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
15
3.9
10
47.45
37.71
1398/08/19 02:18:51.9
92
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
18
2.8
7
47.49
37.73
1398/08/19 02:00:33.9
93
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
20
2.5
10
47.56
37.71
1398/08/19 01:30:26.1
94
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
17
2.5
10
47.50
37.71
1398/08/19 01:10:27.0
95
هرمزگان، سرگز
9
2.9
10
56.57
27.96
1398/08/19 00:50:37.3
96
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
17
2.5
10
47.47
37.73
1398/08/18 23:37:55.1
97
هرمزگان، فین
27
3.6
6
56.01
27.41
1398/08/18 23:30:05.0
98
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
19
3.6
10
47.52
37.72
1398/08/18 22:58:34.4
99
اردبیل، نیر
8
2.9
6
48.08
38.07
1398/08/18 17:46:11.0
100
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
16
2.8
10
47.47
37.72
1398/08/18 16:19:08.5
101
خراسان جنوبی، مود
26
2.8
10
59.52
32.47
1398/08/18 16:12:35.8
102
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
15
2.5
6
47.48
37.70
1398/08/18 14:32:40.7
103
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
20
2.6
10
47.55
37.72
1398/08/18 14:09:53.0
104
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
18
2.6
10
47.47
37.74
1398/08/18 13:55:56.6
105
آذربایجان شرقی، سراب
19
2.6
10
47.55
37.77
1398/08/18 11:57:35.1
106
آذربایجان شرقی، سراب
20
3.1
13
47.49
37.76
1398/08/18 11:25:10.3
107
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
19
2.6
11
47.53
37.71
1398/08/18 07:07:50.2
108
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
16
2.9
6
47.47
37.71
1398/08/18 07:02:19.0
109
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
14
3.5
10
47.45
37.70
1398/08/18 06:01:56.7
110
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
13
3
8
47.47
37.68
1398/08/18 04:50:33.6
111
سمنان، سمنان
50
2.5
10
53.66
35.19
1398/08/18 03:39:39.5
112
آذربایجان شرقی، سراب
21
3
8
47.59
37.76
1398/08/18 02:36:11.0
113
کرمان، هجدک
44
2.9
10
57.43
30.89
1398/08/18 02:35:11.0
114
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
16
3.3
9
47.49
37.71
1398/08/18 01:29:16.0
115
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
19
2.5
8
47.52
37.72
1398/08/18 01:05:12.3
116
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
15
3
8
47.45
37.70
1398/08/18 00:26:00.9
117
کرمان، جیرفت
10
2.5
8
57.84
28.72
1398/08/18 00:21:27.5
118
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
21
2.9
8
47.51
37.74
1398/08/18 00:06:43.0
119
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
20
2.5
8
47.50
37.74
1398/08/17 23:48:28.7
120
قزوین، دانسفهان
28
2.6
9
49.71
35.56
1398/08/17 23:46:28.8
121
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
19
2.8
10
47.49
37.73
1398/08/17 23:34:15.2
122
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
19
2.6
10
47.53
37.71
1398/08/17 23:24:42.0
123
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
15
2.6
10
47.47
37.70
1398/08/17 23:02:14.6
124
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
18
2.7
10
47.48
37.73
1398/08/17 22:38:15.2
125
کرمانشاه، سرپل ذهاب
4
3.7
9
45.86
34.49
1398/08/17 21:52:31.1
126
اردبیل، سرعین
12
3.2
8
47.93
38.16
1398/08/17 21:43:48.2
127
گیلان، آستارا
41
2.9
22
49.34
38.41
1398/08/12 07:38:51.0
128
خراسان رضوی، چکنه
9
3.5
8
58.50
36.90
1398/08/12 07:12:47.2
129
هرمزگان، رویدر
43
2.8
12
55.05
27.25
1398/08/12 05:25:24.8
130
هرمزگان، بندر خمیر
45
3
2
55.14
27.04
1398/08/11 22:38:45.7
131
هرمزگان، رویدر
21
2.7
20
55.21
27.41
1398/08/11 20:41:44.7
132
فارس، خانه زنیان
34
2.5
5
52.04
29.96
1398/08/11 19:37:19.4
133
هرمزگان، رویدر
28
3.3
10
55.19
27.32
1398/08/11 19:17:17.4
134
هرمزگان، رویدر
23
3
8
55.19
27.44
1398/08/11 18:49:02.1
135
خراسان رضوی، سنگان
34
2.6
18
60.62
34.47
1398/08/11 13:09:36.1
136
خوزستان، حسینیه
21
2.5
7
48.36
32.85
1398/08/11 10:22:03.1
137
کرمانشاه، باینگان
7
3.5
6
46.22
34.94
1398/08/11 08:12:49.6
138
خراسان رضوی، نصراباد
27
3
17
60.47
35.63
1398/08/11 07:08:27.1
139
فارس، دوبرجی
9
2.7
10
55.27
28.35
1398/08/11 05:28:48.6
140
کهگیلویه وبویر احمد، دوگنبدان
18
3.7
15
50.76
30.52
1398/08/10 22:53:38.7
141
هرمزگان، جزیره ابوموسی
48
3.6
10
54.67
26.15
1398/08/10 13:34:42.5
142
خوزستان، حسینیه
29
4.5
22
48.37
32.92
1398/08/10 11:50:59.2
143
خوزستان، حسینیه
22
3.8
10
48.33
32.86
1398/08/10 11:39:55.5
144
خوزستان، حسینیه
28
3.3
12
48.31
32.93
1398/08/10 10:27:44.7
145
فارس، بالاده
17
2.9
7
52.05
29.41
1398/08/10 07:36:30.7
146
سمنان، سمنان
14
2.6
9
53.37
35.46
1398/08/10 00:04:57.3
147
هرمزگان، جزیره ابوموسی
35
4.9
10
54.71
25.97
1398/08/09 19:13:57.2
148
کرمان، منوجان
20
2.6
17
57.68
27.48
1398/08/09 18:40:15.8
149
سمنان، سمنان
14
4.4
12
53.38
35.45
1398/08/09 18:28:37.4
150
سمنان، سرخه
15
3.8
10
53.37
35.44
1398/08/09 18:23:40.9
151
خوزستان، لالی
6
2.5
10
49.15
32.30
1398/08/09 12:22:34.7
152
خراسان شمالی، یکه‌سود
14
3
10
56.61
38.06
1398/08/09 09:06:16.1
153
هرمزگان، رویدر
30
3.3
20
55.19
27.28
1398/08/09 07:06:06.1
154
فارس، وراوی
13
3
15
53.18
27.51
1398/08/09 04:37:26.3
155
فارس، درز
8
2.6
10
55.48
27.91
1398/08/08 23:34:54.6
156
لرستان، دورود
1
3.2
5
49.07
33.50
1398/08/08 21:34:29.7
157
هرمزگان، رویدر
27
2.6
10
55.16
27.37
1398/08/08 21:20:39.3
158
هرمزگان، رویدر
19
2.8
10
55.25
27.56
1398/08/08 20:41:02.7
159
هرمزگان، رویدر
33
2.7
20
55.26
27.20
1398/08/08 19:41:32.6
160
هرمزگان، رویدر
31
3.9
12
55.16
27.31
1398/08/08 15:03:06.8
161
خوزستان، رامهرمز
9
2.5
9
49.65
31.35
1398/08/08 13:18:08.8
162
هرمزگان، رویدر
48
4.1
15
55.08
27.16
1398/08/08 05:26:53.4
163
خراسان رضوی، سلطان آباد
8
3.7
8
58.09
36.34
1398/08/08 02:18:33.5
164
خراسان رضوی، سلطان آباد
8
2.7
12
58.08
36.34
1398/08/08 00:24:16.5
165
هرمزگان، رویدر
39
3.1
15
55.10
27.26
1398/08/07 23:00:35.3
166
هرمزگان، رویدر
43
4
10
55.06
27.24
1398/08/07 19:53:47.8
167
کهگیلویه وبویر احمد، چرام
12
2.8
10
50.77
30.65
1398/08/07 18:18:30.2
168
هرمزگان، رویدر
38
3.6
10
55.09
27.30
1398/08/07 17:18:52.3
169
خوزستان، اندیمشک
24
2.6
10
48.50
32.63
1398/08/07 07:24:08.4
170
هرمزگان، بستک
20
3.3
8
54.55
27.26
1398/08/07 03:46:27.5
171
فارس، خنج
26
3
4
53.36
27.66
1398/08/07 00:17:31.7
172
سیستان و بلوچستان، سفیدآبه
65
2.9
10
59.92
30.72
1398/08/06 22:47:53.1
173
کرمانشاه، سومار
15
2.9
10
45.61
33.74
1398/08/06 17:55:07.5
174
کرمانشاه، صحنه
9
4.3
8
47.68
34.56
1398/08/06 17:43:01.1
175
کرمان، گلباف
18
3.4
13
57.64
30.02
1398/08/06 14:36:14.2
176
هرمزگان، رویدر
50
3.4
17
55.04
27.17
1398/08/06 13:21:31.1
177
هرمزگان، رویدر
42
2.8
10
55.03
27.32
1398/08/06 12:20:38.2
178
لرستان، بروجرد
13
2.6
8
48.84
33.99
1398/08/06 11:08:47.6
179
خراسان شمالی، حصارگرمخان
10
2.5
8
57.48
37.43
1398/08/06 01:07:14.8
180
هرمزگان، رویدر
51
2.9
15
55.02
27.17
1398/08/05 22:56:19.5
181
کرمان، هجدک
41
3
10
57.22
31.07
1398/08/05 22:28:06.2
182
هرمزگان، جزیره هندورابی
22
3.6
17
53.77
26.83
1398/08/05 21:50:27.3
183
هرمزگان، زیارتعلی
27
3.2
19
56.98
27.85
1398/08/05 19:31:31.7
184
هرمزگان، فارغان
23
2.5
10
56.39
28.18
1398/08/05 12:10:48.8
185
تهران، فیروزکوه
22
2.5
8
52.98
35.86
1398/08/05 03:31:35.0
186
هرمزگان، لافت
35
3.5
10
55.65
26.60
1398/08/05 02:04:31.5
187
فارس، درز
25
2.6
10
55.17
27.89
1398/08/05 01:39:29.1
188
فارس، درز
21
2.5
10
55.21
27.83
1398/08/05 01:38:13.8
189
خراسان رضوی، شهرزو
51
2.5
8
60.51
36.70
1398/08/05 00:36:46.1
190
فارس، زرقان
10
3.4
10
52.65
29.83
1398/08/05 00:10:10.4
191
هرمزگان، بندر خمیر
25
2.8
17
55.35
26.89
1398/08/04 22:38:35.7
192
زنجان، آب بر
20
2.6
18
49.18
36.88
1398/08/04 17:42:20.6
193
کرمان، محمد‌آباد ریگان
38
2.8
14
59.15
28.33
1398/08/04 11:44:42.3
194
ایلام، مهران
31
3.1
10
46.39
32.92
1398/08/04 05:49:18.8
195
هرمزگان، بندر خمیر
49
3.1
23
55.10
27.04
1398/08/04 04:49:51.0
196
ترکمنستان، Türkmenbaşi
105
3
10
51.95
39.49
1398/08/04 03:43:43.5
197
آذربایجان، Lerik
16
2.7
28
48.56
38.68
1398/08/03 23:59:48.0
198
فارس، خانه زنیان
16
2.9
10
52.01
29.60
1398/08/03 20:01:57.1
199
گلستان، کلاله
22
2.9
10
55.73
37.32
1398/08/03 17:43:32.6
200
خراسان رضوی، سفید سنگ
24
2.6
10
60.32
35.78
1398/08/03 12:16:02.3
201
کرمانشاه، کرمانشاه
3
2.6
8
47.12
34.37
1398/08/03 04:46:59.6
202
هرمزگان، رویدر
36
2.7
12
55.10
27.31
1398/08/03 01:05:28.3
203
کرمان، سیرچ
19
3
8
57.42
30.33
1398/08/02 23:15:07.2
204
کرمان، راور
51
2.8
4
57.12
31.64
1398/08/02 22:38:18.0
205
بوشهر، خورموج
11
2.8
22
51.44
28.57
1398/08/02 20:01:36.5
206
هرمزگان، رویدر
45
3.3
10
55.09
27.19
1398/08/02 18:14:42.9
207
کرمان، گلباف
1
2.7
8
57.72
29.89
1398/08/02 12:22:25.0
208
خراسان جنوبی، طبس
56
2.5
5
56.46
33.28
1398/08/02 12:01:54.1
209
خراسان رضوی، سنگان
36
2.5
10
60.65
34.43
1398/08/02 11:44:32.6
210
کرمان، فاریاب
38
2.8
10
57.20
28.44
1398/08/02 07:21:46.7
211
هرمزگان، رویدر
38
4.1
8
55.09
27.30
1398/08/02 06:45:01.3
212
هرمزگان، رویدر
38
3
16
55.11
27.27
1398/08/02 05:17:11.0
213
هرمزگان، رویدر
31
2.8
10
55.14
27.34
1398/08/02 04:58:12.4
214
اصفهان، فرخی
60
3.1
10
55.08
34.37
1398/08/01 21:40:11.8
215
خراسان شمالی، حصارگرمخان
10
2.7
14
57.53
37.44
1398/08/01 09:41:40.4
216
کرمانشاه، کرمانشاه
4
2.5
9
47.13
34.36
1398/08/01 07:29:31.4
217
هرمزگان، رویدر
43
3.6
10
55.12
27.18
1398/08/01 04:38:11.5
218
گلستان، علی آباد
18
2.8
10
54.91
36.76
1398/08/01 03:11:27.8
219
هرمزگان، رویدر
43
3.5
10
55.10
27.20
1398/08/01 01:40:04.0
220
کرمان، هجدک
41
3.3
10
57.43
30.75
1398/07/30 21:34:27.6
221
خراسان شمالی، بجنورد
12
2.7
9
57.38
37.37
1398/07/30 20:51:43.3
222
خوزستان، سالند
14
2.5
20
48.98
32.50
1398/07/30 18:55:24.6
223
کردستان، کامیاران
19
2.7
2
46.91
34.63
1398/07/30 15:43:16.5
224
مازندران، گزنگ
15
2.7
9
52.15
36.03
1398/07/30 12:15:38.3
225
هرمزگان، کنگ
36
2.8
10
55.09
26.89
1398/07/30 11:50:34.1
226
هرمزگان، کنگ
21
3.4
16
55.13
26.69
1398/07/30 11:49:01.1
227
هرمزگان، بستک
17
2.6
21
54.39
27.35
1398/07/30 11:27:24.7
228
ترکمنستان، Türkmenbaşi
104
3.6
10
51.92
39.53
1398/07/30 10:44:03.4
229
هرمزگان، بندر خمیر
51
3.8
17
55.09
27.07
1398/07/30 08:03:17.4
230
هرمزگان، کوخرد
52
2.9
15
55.01
27.12
1398/07/30 07:09:02.6
231
هرمزگان، رویدر
41
3.7
10
55.05
27.30
1398/07/30 06:04:52.6
232
سمنان، آرادان
57
3.4
9
52.92
34.87
1398/07/30 05:31:42.3
233
هرمزگان، رویدر
30
2.6
10
55.13
27.40
1398/07/30 05:05:24.8
234
هرمزگان، رویدر
35
3
15
55.16
27.24
1398/07/30 04:30:03.1
235
هرمزگان، رویدر
48
2.9
18
55.06
27.18
1398/07/30 03:13:57.2
236
آذربایجان غربی، میر آباد
17
3.2
9
45.25
36.29
1398/07/30 00:35:45.1
237
یزد، رباط پشت بادام
77
2.5
8
56.18
32.56
1398/07/29 23:39:53.4
238
هرمزگان، رویدر
15
2.6
10
55.28
27.53
1398/07/29 23:26:25.8
239
هرمزگان، رویدر
41
3
10
55.14
27.19
1398/07/29 22:26:16.2
240
کهگیلویه وبویر احمد، قلعه رئیسی
15
2.8
10
50.28
31.18
1398/07/29 22:10:37.6
241
اصفهان، ونک
7
3.4
8
51.34
31.47
1398/07/29 21:41:28.3
242
هرمزگان، رویدر
40
3
10
55.07
27.28
1398/07/29 19:04:16.2
243
هرمزگان، رویدر
42
2.8
10
55.07
27.26
1398/07/29 18:39:34.4
244
هرمزگان، رویدر
37
3.5
8
55.08
27.32
1398/07/29 18:33:39.2
245
هرمزگان، رویدر
33
3.3
14
55.14
27.30
1398/07/29 18:04:51.3
246
هرمزگان، رویدر
37
3.7
13
55.12
27.27
1398/07/29 16:46:20.5
247
هرمزگان، رویدر
32
3
5
55.12
27.35
1398/07/29 16:15:13.2
248
هرمزگان، رویدر
46
4
15
55.07
27.19
1398/07/29 15:36:33.3
249
هرمزگان، رویدر
39
2.8
10
55.07
27.31
1398/07/29 15:19:50.8
250
هرمزگان، رویدر
48
3.5
16
55.09
27.15
1398/07/29 15:00:04.8
251
هرمزگان، رویدر
33
2.8
10
55.12
27.33
1398/07/29 14:57:09.2
252
هرمزگان، رویدر
30
3.1
11
55.13
27.38
1398/07/29 14:55:11.6
253
هرمزگان، رویدر
43
3.3
14
55.07
27.23
1398/07/29 14:50:09.0
254
هرمزگان، کوخرد
47
5.6
10
54.97
27.05
1398/07/29 14:28:50.3
255
کرمان، ارزوئیه
61
3.4
8
56.97
28.61
1398/07/29 10:27:25.9
256
لرستان، بروجرد
11
3.6
17
48.85
33.84
1398/07/29 08:31:18.7
257
هرمزگان، جزیره تنب بزرگ
24
3.4
15
55.37
26.47
1398/07/29 08:30:01.5
258
آذربایجان غربی، سردشت
17
3.1
11
45.35
36.26
1398/07/29 08:07:19.0
259
کرمان، بروات
12
2.7
8
58.33
28.98
1398/07/28 21:17:17.3
260
خوزستان، مسجد سلیمان
19
3.5
12
49.48
31.88
1398/07/28 20:22:46.4
261
سیستان و بلوچستان، سرباز
15
2.9
28
61.41
26.66
1398/07/28 13:30:53.7
262
کرمانشاه، ازگله
33
2.5
10
45.56
35.03
1398/07/28 12:43:30.4
263
خوزستان، هفتگل
29
2.5
8
49.42
31.69
1398/07/28 06:50:39.4
264
کرمان، کهنوج
25
2.9
11
57.54
27.77
1398/07/28 06:43:26.5
265
خوزستان، لالی
31
2.7
12
49.37
32.48
1398/07/28 04:57:16.6
266
یزد، بهاباد
7
2.5
16
55.96
31.83
1398/07/28 00:08:07.7
267
خراسان رضوی، فیض اباد
13
2.9
4
58.88
35.11
1398/07/27 18:43:50.7
268
کرمان، راور
25
2.5
10
56.67
31.08
1398/07/27 14:06:23.6
269
کرمان، فاریاب
35
3.4
8
57.45
28.35
1398/07/27 08:26:54.4
270
عراق، Khanaqin
26
2.9
11
45.65
34.27
1398/07/27 06:34:50.1
271
خوزستان، مسجد سلیمان
20
3.4
8
49.50
31.87
1398/07/27 04:31:41.6
272
فارس، محمله
19
2.5
10
53.25
27.73
1398/07/27 03:05:10.1
273
فارس، علامرودشت
13
2.8
16
53.13
27.67
1398/07/27 01:28:39.5
274
کرمان، خانوک
6
2.7
10
56.73
30.75
1398/07/26 21:09:38.3
275
هرمزگان، کنگ
27
3.1
9
55.21
26.61
1398/07/26 13:55:45.9
276
هرمزگان، کنگ
32
3.2
26
55.25
26.55
1398/07/26 11:12:29.6
277
هرمزگان، جزیره تنب بزرگ
32
3
10
55.48
26.51
1398/07/26 10:18:15.6
278
خراسان شمالی، جاجرم
22
2.5
10
56.46
37.14
1398/07/26 10:09:41.7
279
بوشهر، برازجان
22
2.7
3
51.05
29.14
1398/07/26 10:02:06.6
280
بوشهر، تنگ ارم
19
3.7
14
51.34
29.09
1398/07/26 08:39:56.9
281
هرمزگان، کنگ
34
3.8
14
55.28
26.59
1398/07/26 07:39:37.3
282
بوشهر، کلمه
17
4
9
51.35
29.07
1398/07/26 06:30:12.8
283
خوزستان، ایذه
26
2.5
10
49.60
31.78
1398/07/26 05:11:38.9
284
هرمزگان، کنگ
31
3.4
10
55.25
26.61
1398/07/26 04:46:15.4
285
فارس، علامرودشت
18
2.6
10
53.19
27.62
1398/07/26 02:46:53.3
286
کرمانشاه، تازه آباد
15
3.4
8
46.25
34.63
1398/07/25 15:18:55.0
287
مازندران، خوش رود پی
15
2.8
10
52.47
36.27
1398/07/25 14:03:43.1
288
اصفهان، کمه
9
2.5
8
51.54
31.00
1398/07/25 10:53:02.6
289
آذربایجان شرقی، تسوج
5
2.7
8
45.41
38.34
1398/07/25 09:59:27.7
290
آذربایجان شرقی، تسوج
10
2.5
5
45.48
38.34
1398/07/25 01:54:28.3
291
هرمزگان، زیارتعلی
18
3.2
10
57.41
27.72
1398/07/25 00:55:05.6
292
مازندران، خوش رود پی
4
2.6
10
52.58
36.40
1398/07/24 19:51:19.5
293
کرمان، نجف شهر
35
2.6
10
55.52
29.14
1398/07/24 14:16:09.6
294
کرمانشاه، قصر شیرین
1
2.8
15
45.60
34.52
1398/07/24 13:32:09.1
295
خوزستان، حسینیه
37
2.5
19
48.57
32.87
1398/07/24 13:15:18.0
296
لرستان، سپید دشت
38
2.6
20
48.65
32.94
1398/07/24 12:09:09.3
297
بوشهر، بوشکان
14
3.2
19
51.57
28.78
1398/07/24 04:56:17.2
298
کرمان، قلعه گنج
12
2.9
8
57.81
27.62
1398/07/24 04:42:08.7
299
خوزستان، شوش
40
2.6
10
47.84
32.29
1398/07/24 03:15:18.1
300
کرمان، هجدک
22
2.6
10
57.22
30.78
1398/07/23 21:29:39.9
301
کرمان، جیرفت
45
2.6
10
57.30
28.78
1398/07/23 18:22:03.6
302
فارس، کنار تخته
0
2.5
8
51.40
29.54
1398/07/23 12:58:27.3
303
چهارمحال وبختیاری، دشتک
25
2.7
3
50.26
32.01
1398/07/23 09:56:05.1
304
خوزستان، بهبهان
22
3.1
21
50.29
30.79
1398/07/23 09:32:03.4
305
خراسان رضوی، شادمهر
7
3.1
10
59.11
35.19
1398/07/23 06:12:30.7
306
کرمان، سیرچ
2
2.8
15
57.57
30.21
1398/07/23 04:50:16.8
2019GhadiriSoft.ir