نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.67 (93.3%) 3 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...

اخبار دستگاه های اجرایی

Please Wait...

پر بیننده ترین اخبار هفته

Please Wait...
یادداشت های من، یادآوری یادداشت ها و هر آنچه که برای شما مهم است

توضیح

اطلاعات درج شده در این بخش بر اساس اطلاعات آماری ارائه شده توسط مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران می باشد.

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

کل زمین لرزه های ثبت شده

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
کرمانشاه، قصر شیرین
12
2.9
10
45.48
34.58
1398/11/01 00:55:46.7
2
هرمزگان، تخت
11
3
9
56.75
27.50
1398/10/30 21:28:02.1
3
بوشهر، کلمه
5
3.3
5
51.49
28.91
1398/10/30 21:15:45.1
4
آذربایجان، Muxtədır
66
3.1
10
49.22
42.16
1398/10/30 20:22:44.2
5
آذربایجان غربی، سیلوانه
5
2.5
8
44.88
37.46
1398/10/30 20:10:59.5
6
آذربایجان غربی، زرآباد
17
2.9
9
44.71
38.88
1398/10/30 20:00:19.1
7
هرمزگان، تخت
30
4.2
12
56.45
27.72
1398/10/30 18:19:38.2
8
لرستان، شول آباد
23
3.1
10
49.07
33.00
1398/10/30 16:16:07.1
9
کرمان، هجدک
29
2.7
10
57.30
30.71
1398/10/30 13:36:43.9
10
بوشهر، جزیره خارک
26
2.9
19
50.04
29.23
1398/10/30 12:18:56.9
11
بوشهر، جزیره خارک
46
3.6
10
49.84
29.22
1398/10/30 10:39:04.9
12
کرمانشاه، سومار
16
3
12
45.78
33.79
1398/10/30 07:14:54.1
13
بوشهر، جزیره خارک
45
4
10
49.86
29.18
1398/10/30 06:20:43.6
14
کرمان، فاریاب
41
2.6
8
57.34
28.45
1398/10/30 03:22:10.1
15
خراسان رضوی، سفید سنگ
12
2.7
10
60.19
35.74
1398/10/29 22:37:41.9
16
افغانستان، Qarabag
28
3.3
10
61.62
35.15
1398/10/29 22:11:26.5
17
فارس، اردکان
5
2.7
10
51.94
30.30
1398/10/29 21:15:01.6
18
فارس، فیروز آباد
9
2.6
14
52.60
28.92
1398/10/29 14:58:38.4
19
عراق، Jalula
19
3.3
10
45.32
34.15
1398/10/28 23:25:43.9
20
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
11
3.1
10
47.45
37.67
1398/10/28 19:41:03.9
21
سمنان، مجن
15
2.7
10
54.57
36.36
1398/10/28 18:24:50.1
22
کرمانشاه، قصر شیرین
6
2.8
8
45.56
34.57
1398/10/28 16:26:44.8
23
کرمانشاه، قصر شیرین
8
2.8
8
45.51
34.56
1398/10/28 16:25:22.3
24
فارس، دهرم
22
2.9
12
52.08
28.48
1398/10/28 13:43:57.8
25
ایلام، میمه
18
3.6
19
46.75
33.16
1398/10/28 10:05:20.7
26
کهگیلویه وبویر احمد، لیکک
18
2.9
8
50.22
31.01
1398/10/28 09:57:37.5
27
هرمزگان، بندر چارک
16
2.9
15
54.22
26.60
1398/10/28 05:50:11.2
28
کهگیلویه وبویر احمد، لیکک
10
2.7
10
50.11
30.98
1398/10/28 05:08:02.0
29
خوزستان، ایذه
22
2.8
8
50.08
31.90
1398/10/28 02:00:03.7
30
قزوین، آوج
20
2.8
10
49.01
35.63
1398/10/28 01:14:10.0
31
فارس، اسیر
36
2.9
10
52.61
28.04
1398/10/28 00:36:09.7
32
فارس، افزر
36
3
12
52.65
28.19
1398/10/28 00:27:28.7
33
خراسان رضوی، سنگان
45
2.5
5
60.43
34.02
1398/10/27 22:39:42.6
34
فارس، افزر
34
3.5
10
52.66
28.20
1398/10/27 21:50:53.3
35
کهگیلویه وبویر احمد، لیکک
14
2.8
8
50.19
30.99
1398/10/27 15:38:35.5
36
خراسان رضوی، سفید سنگ
23
2.7
8
60.33
35.75
1398/10/27 11:37:55.6
37
یزد، بافق
38
2.7
8
55.36
31.26
1398/10/27 09:43:32.2
38
مازندران، بابلسر
84
2.8
10
52.67
37.45
1398/10/27 08:46:49.4
39
خراسان رضوی، سنگان
48
2.7
8
60.36
33.98
1398/10/27 08:22:07.4
40
خراسان رضوی، سنگان
48
4.5
8
60.38
33.98
1398/10/27 07:23:50.2
41
خراسان رضوی، سنگان
43
3.1
5
60.31
34.01
1398/10/27 05:58:30.7
42
کرمان، فاریاب
25
2.6
10
56.99
28.04
1398/10/27 02:45:32.3
43
گیلان، بازارجمعه
15
3.2
9
48.94
37.41
1398/10/26 17:16:35.3
44
کرمان، راور
5
3.4
10
56.82
31.22
1398/10/26 10:51:19.3
45
آذربایجان شرقی، یامچی
7
2.5
11
45.57
38.55
1398/10/26 10:23:25.1
46
خراسان جنوبی، حاجی آباد
54
2.8
16
60.46
33.90
1398/10/25 20:46:09.1
47
هرمزگان، فارغان
27
3.1
8
56.43
28.19
1398/10/25 20:24:19.6
48
خراسان رضوی، سنگان
46
2.8
10
60.36
33.99
1398/10/25 19:09:41.6
49
خوزستان، شوشتر
5
2.5
10
48.91
32.06
1398/10/25 19:08:23.9
50
هرمزگان، کنگ
19
3.8
9
55.08
26.49
1398/10/25 18:26:15.9
51
خراسان جنوبی، حاجی آباد
79
3.2
12
60.82
33.81
1398/10/25 09:24:41.0
52
کهگیلویه وبویر احمد، لنده
16
2.9
8
50.58
31.03
1398/10/25 07:01:04.4
53
خراسان رضوی، سنگان
47
2.6
9
60.32
33.98
1398/10/25 06:57:52.4
54
لرستان، سپید دشت
37
2.8
13
48.65
32.95
1398/10/25 04:58:38.8
55
ایلام، چوار
7
2.7
18
46.22
33.68
1398/10/25 02:02:17.1
56
ایلام، مورموری
4
3.6
10
47.65
32.70
1398/10/24 21:26:07.3
57
کرمانشاه، سطر
13
3
10
47.38
34.72
1398/10/24 20:59:23.8
58
خراسان جنوبی، درح
23
2.9
10
60.73
32.37
1398/10/24 09:33:01.1
59
گلستان، نوده خاندوز
11
2.6
12
55.38
37.05
1398/10/24 06:35:34.7
60
خراسان رضوی، سنگان
55
2.6
10
60.45
33.93
1398/10/23 20:17:27.0
61
خوزستان، سالند
13
3.4
10
48.97
32.48
1398/10/23 18:02:36.0
62
خراسان رضوی، سنگان
51
2.8
8
60.38
33.95
1398/10/23 16:13:30.5
63
خراسان رضوی، سنگان
50
2.8
8
60.48
33.99
1398/10/23 15:41:50.9
64
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
16
2.7
8
47.49
37.70
1398/10/23 15:14:17.8
65
کرمان، کشکوئیه
24
2.5
10
55.64
30.31
1398/10/23 13:33:24.2
66
خراسان رضوی، سنگان
49
2.9
19
60.43
33.98
1398/10/23 09:57:47.1
67
خراسان رضوی، سنگان
46
2.9
8
60.33
33.99
1398/10/23 09:13:26.0
68
خوزستان، ایذه
9
3
8
49.87
31.91
1398/10/23 05:33:11.7
69
خوزستان، ایذه
16
3.1
9
49.86
31.98
1398/10/23 05:33:11.4
70
خراسان رضوی، سنگان
48
2.8
10
60.46
34.00
1398/10/23 01:22:48.5
71
آذربایجان شرقی، سراب
20
2.5
10
47.55
37.76
1398/10/22 22:41:36.2
72
کرمان، راور
59
3.1
14
57.43
31.23
1398/10/22 17:57:31.3
73
خراسان جنوبی، آرین شهر
9
2.5
8
59.14
33.32
1398/10/22 17:34:39.3
74
کرمان، نجف شهر
36
2.8
6
55.47
29.15
1398/10/22 16:21:39.3
75
ایلام، دهلران
19
2.6
10
47.44
32.78
1398/10/22 13:00:19.4
76
بوشهر، برازجان
7
2.8
10
51.26
29.23
1398/10/22 11:58:31.0
77
یزد، بهاباد
40
2.9
12
55.63
32.02
1398/10/22 10:50:08.8
78
خراسان رضوی، قاسم آباد
32
2.6
10
59.75
34.08
1398/10/22 08:36:09.9
79
بوشهر، اهرم
6
4
10
51.33
28.86
1398/10/22 06:31:46.3
80
خوزستان، ایذه
24
3.9
11
49.65
31.72
1398/10/22 06:20:36.2
81
هرمزگان، فارغان
16
2.5
10
56.39
27.93
1398/10/21 22:28:05.8
82
کهگیلویه وبویر احمد، دوگنبدان
20
3.5
10
50.61
30.44
1398/10/21 17:59:17.5
83
خوزستان، چمران
27
2.8
11
49.05
30.93
1398/10/21 17:54:15.9
84
هرمزگان، بندر جاسک
38
3.7
11
57.63
25.96
1398/10/21 13:20:14.0
85
خراسان رضوی، سنگان
41
2.7
7
60.29
34.03
1398/10/21 10:10:41.0
86
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
20
2.5
10
47.53
37.72
1398/10/21 07:33:02.5
87
خراسان جنوبی، حاجی آباد
43
2.7
10
60.25
33.93
1398/10/21 06:27:04.4
88
بوشهر، برازجان
13
2.8
10
51.11
29.20
1398/10/21 05:09:34.9
89
فارس، محمله
25
2.7
5
53.28
27.68
1398/10/21 05:04:06.7
90
کرمان، فاریاب
32
2.5
10
57.06
28.34
1398/10/21 02:58:18.0
91
فارس، علامرودشت
14
2.5
5
53.14
27.66
1398/10/21 01:38:19.7
92
خراسان رضوی، کدکن
19
2.8
10
58.80
35.43
1398/10/21 01:19:45.7
93
قزوین، آبیک
8
3.2
8
50.49
36.10
1398/10/20 20:28:49.3
94
خوزستان، شوشتر
25
2.5
15
49.11
32.10
1398/10/20 19:43:23.6
95
کرمان، قلعه گنج
15
2.9
10
57.97
27.41
1398/10/20 18:53:01.8
96
فارس، محمله
19
2.9
5
53.23
27.71
1398/10/20 17:07:50.4
97
اصفهان، ونک
19
2.9
10
51.21
31.67
1398/10/20 16:09:16.9
98
کهگیلویه وبویر احمد، لیکک
15
3.1
15
50.20
30.99
1398/10/20 14:07:00.0
99
خراسان جنوبی، قائن
39
2.9
10
59.39
34.04
1398/10/20 12:07:43.1
100
هرمزگان، تخت
10
2.9
10
56.72
27.56
1398/10/20 11:35:00.4
101
خراسان رضوی، سنگان
45
4.1
10
60.30
33.99
1398/10/20 09:54:44.6
102
خراسان رضوی، سنگان
50
2.6
8
60.39
33.96
1398/10/20 09:51:25.1
103
فارس، محمله
24
2.8
5
53.25
27.65
1398/10/20 07:19:56.1
104
آذربایجان شرقی، میانه
22
3.6
8
47.69
37.23
1398/10/20 05:55:49.1
105
کرمان، فاریاب
38
3.1
10
57.06
28.40
1398/10/20 03:39:02.0
106
کرمانشاه، ازگله
30
2.6
12
45.52
34.88
1398/10/20 00:02:11.1
107
کرمانشاه، ازگله
11
2.8
10
45.72
34.81
1398/10/19 23:50:20.3
108
کرمانشاه، ازگله
25
2.7
8
45.57
34.80
1398/10/19 20:31:00.8
109
بوشهر، برازجان
4
2.9
8
51.25
29.28
1398/10/19 18:11:54.0
110
خراسان رضوی، سنگان
46
2.8
4
60.34
33.99
1398/10/19 14:47:44.7
111
کرمانشاه، قصر شیرین
28
2.5
8
45.52
34.76
1398/10/19 14:38:27.5
112
کرمانشاه، قصر شیرین
23
4.3
10
45.52
34.72
1398/10/19 14:22:00.6
113
خراسان رضوی، سنگان
53
2.5
10
60.49
33.97
1398/10/19 13:17:59.7
114
خراسان رضوی، سنگان
50
2.9
12
60.38
33.96
1398/10/19 12:30:34.0
115
خراسان رضوی، قاسم آباد
37
2.6
12
59.72
34.05
1398/10/19 11:56:43.5
116
سمنان، سرخه
14
2.6
12
53.28
35.35
1398/10/19 09:21:22.7
117
خراسان رضوی، سنگان
49
3
10
60.35
33.97
1398/10/19 08:50:04.3
118
کرمان، سیرچ
20
2.7
10
57.47
30.37
1398/10/19 06:16:49.8
119
کرمان، فاریاب
30
3.3
10
57.41
28.32
1398/10/19 05:38:30.0
120
خراسان رضوی، سنگان
50
2.8
8
60.35
33.96
1398/10/19 05:32:44.1
121
بوشهر، امام حسن
20
3.3
10
50.47
29.81
1398/10/18 21:42:22.6
122
کرمان، کوهبنان
9
2.6
10
56.24
31.35
1398/10/18 20:34:03.3
123
فارس، خنج
29
2.9
5
53.33
27.65
1398/10/18 12:30:29.7
124
بوشهر، برازجان
8
3.2
5
51.26
29.21
1398/10/18 12:06:47.2
125
بوشهر، برازجان
8
2.9
5
51.27
29.21
1398/10/18 11:18:17.3
126
بوشهر، برازجان
8
3
10
51.24
29.20
1398/10/18 07:16:45.4
127
خراسان رضوی، سنگان
43
2.7
10
60.30
34.01
1398/10/18 07:01:48.5
128
بوشهر، برازجان
11
4.2
10
51.28
29.18
1398/10/18 06:49:13.6
129
بوشهر، برازجان
5
2.8
10
51.27
29.27
1398/10/18 05:59:59.0
130
بوشهر، برازجان
12
4.7
9
51.31
29.19
1398/10/18 05:50:01.9
131
بوشهر، برازجان
13
3.1
5
51.27
29.16
1398/10/18 05:45:47.6
132
بوشهر، بندر گناوه
28
2.5
10
50.58
29.83
1398/10/18 05:39:28.4
133
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
22
3.9
8
47.54
37.74
1398/10/18 05:28:14.4
134
بوشهر، بندر گناوه
25
2.5
10
50.53
29.81
1398/10/18 04:26:06.3
135
خراسان جنوبی، حاجی آباد
47
2.5
8
60.39
33.88
1398/10/18 03:03:53.1
136
آذربایجان شرقی، کشکسرای
15
2.7
14
45.47
38.57
1398/10/18 01:19:45.2
137
خوزستان، گتوند
6
2.8
17
48.81
32.30
1398/10/17 21:55:24.3
138
خراسان جنوبی، حاجی آباد
53
2.8
12
60.46
33.88
1398/10/17 21:45:13.5
139
کرمان، راور
31
2.5
10
57.14
31.29
1398/10/17 20:28:42.0
140
خراسان رضوی، گناباد
19
2.8
10
58.48
34.36
1398/10/17 20:26:36.5
141
کرمان، راور
32
3.2
12
57.14
31.27
1398/10/17 20:26:26.8
142
بوشهر، امام حسن
18
2.7
10
50.45
29.81
1398/10/17 20:19:19.3
143
خراسان جنوبی، حاجی آباد
69
3.1
11
60.69
33.84
1398/10/17 17:59:22.5
144
خراسان رضوی، سنگان
50
2.5
8
60.36
33.96
1398/10/17 17:24:41.9
145
گیلان، بره سر
13
3
9
49.62
36.74
1398/10/17 16:51:59.9
146
خراسان رضوی، سنگان
52
2.7
8
60.42
33.95
1398/10/17 15:15:40.2
147
خوزستان، ایذه
7
3.2
5
49.85
31.89
1398/10/17 15:09:44.9
148
خراسان رضوی، سنگان
45
2.9
8
60.24
34.00
1398/10/17 13:52:06.2
149
کرمان، قلعه گنج
30
2.6
10
57.83
27.26
1398/10/17 08:20:31.3
150
خراسان رضوی، سنگان
48
2.7
5
60.37
33.97
1398/10/17 07:15:07.6
151
گلستان، گمیش تپه
8
2.5
10
54.15
37.04
1398/10/16 23:16:50.8
152
آذربایجان غربی، قطور
15
3.2
10
44.57
38.44
1398/10/16 21:28:28.3
153
هرمزگان، کنگ
29
3.3
27
55.03
26.85
1398/10/16 20:33:16.6
154
آذربایجان غربی، قطور
6
3.2
10
44.43
38.42
1398/10/16 20:19:16.2
155
خراسان رضوی، شهرآباد
52
2.9
10
57.48
34.86
1398/10/16 18:25:43.3
156
کرمان، فاریاب
25
2.6
10
57.29
28.31
1398/10/16 17:31:59.8
157
کرمان، فاریاب
26
3.1
6
57.29
28.33
1398/10/16 17:28:40.4
158
کرمان، فاریاب
26
2.9
10
57.28
28.32
1398/10/16 16:53:56.4
159
لرستان، خرم آباد
18
3.5
6
48.31
33.33
1398/10/16 15:02:43.5
160
فارس، خنج
24
3.2
12
53.51
27.68
1398/10/16 10:20:31.7
161
خراسان رضوی، سنگان
45
3.1
10
60.30
33.99
1398/10/16 09:09:07.4
162
هرمزگان، حاجی آباد
22
3.7
10
55.68
28.29
1398/10/16 08:55:15.8
163
آذربایجان غربی، سیلوانه
16
2.6
10
44.81
37.28
1398/10/16 08:39:44.7
164
خراسان رضوی، سنگان
46
2.5
8
60.37
33.99
1398/10/16 06:35:27.4
165
خراسان رضوی، سنگان
48
2.8
8
60.33
33.98
1398/10/16 06:30:52.6
166
کرمانشاه، تازه آباد
15
2.6
10
46.16
34.60
1398/10/16 05:22:04.5
167
کرمان، خانوک
27
3.1
14
56.81
30.96
1398/10/16 04:45:32.3
168
خراسان رضوی، سنگان
43
2.8
10
60.30
34.02
1398/10/16 03:07:10.4
169
فارس، خنج
15
2.6
10
53.40
27.75
1398/10/16 00:42:04.3
170
خراسان شمالی، اسفراین
23
3
11
57.35
37.24
1398/10/15 21:08:04.1
171
خراسان رضوی، سنگان
43
4.1
10
60.33
34.02
1398/10/15 13:14:18.6
172
افغانستان، Bala Morgab
61
3.9
10
62.91
35.98
1398/10/15 12:04:29.0
173
فارس، قطب آباد
14
3
10
53.50
28.63
1398/10/15 06:16:06.0
174
لرستان، بروجرد
22
3
10
48.99
33.85
1398/10/15 04:48:08.8
175
خراسان رضوی، سنگان
45
3
8
60.31
33.99
1398/10/14 22:19:53.9
176
خراسان رضوی، سنگان
46
2.6
10
60.29
33.98
1398/10/14 21:50:09.1
177
خراسان جنوبی، گزیک
13
3.1
5
60.23
32.88
1398/10/14 21:43:35.8
178
کرمان، جیرفت
44
3.6
8
57.30
28.65
1398/10/14 20:46:34.8
179
سیستان و بلوچستان، نگور
32
3.4
27
61.42
25.52
1398/10/14 19:55:33.7
180
کرمان، هجدک
37
2.5
8
57.39
30.72
1398/10/14 13:41:09.4
181
خوزستان، قلعه تل
14
3.6
5
49.97
31.74
1398/10/14 11:59:18.2
182
پاکستان، Turbat
104
4.6
10
63.80
25.33
1398/10/14 11:54:27.8
183
خراسان رضوی، سنگان
46
3.3
10
60.32
33.99
1398/10/14 04:23:36.5
184
خراسان رضوی، سنگان
44
2.8
10
60.30
34.01
1398/10/14 03:58:19.4
185
فارس، اوز
8
3
10
53.93
27.75
1398/10/14 02:36:24.6
186
خراسان رضوی، سنگان
48
2.5
6
60.41
33.99
1398/10/13 19:52:21.5
187
فارس، اردکان
14
2.7
10
51.85
30.23
1398/10/13 16:45:24.4
188
هرمزگان، بندرعباس
25
3.4
11
56.08
27.33
1398/10/13 13:56:08.1
189
خراسان رضوی، سنگان
45
2.7
6
60.33
34.00
1398/10/13 13:20:54.0
190
خراسان رضوی، سنگان
48
2.5
10
60.36
33.97
1398/10/13 11:34:47.1
191
خراسان رضوی، سنگان
47
2.9
9
60.46
34.01
1398/10/13 09:32:03.0
192
هرمزگان، بندرمقام
20
3.1
8
53.29
27.00
1398/10/13 08:01:16.3
193
خراسان رضوی، سنگان
45
3.3
12
60.42
34.01
1398/10/13 06:13:14.3
194
خراسان رضوی، سنگان
45
2.5
16
60.37
34.01
1398/10/13 04:39:44.0
195
خراسان رضوی، سنگان
44
2.7
10
60.34
34.01
1398/10/13 04:33:54.8
196
خراسان رضوی، سنگان
43
3.3
8
60.29
34.01
1398/10/13 03:11:06.0
197
خراسان رضوی، سنگان
47
2.6
10
60.39
33.99
1398/10/13 03:04:30.5
198
هرمزگان، تخت
18
3.1
12
56.79
27.41
1398/10/13 02:43:33.4
199
فارس، عمادده
6
2.7
10
53.90
27.50
1398/10/12 22:03:25.2
200
خراسان رضوی، سنگان
44
2.8
10
60.33
34.01
1398/10/12 21:11:00.1
201
آذربایجان شرقی، سرد رود
9
2.5
8
46.07
38.08
1398/10/12 21:09:47.4
202
خوزستان، سالند
15
3.1
10
48.73
32.60
1398/10/12 20:50:41.3
203
فارس، درز
30
3
10
55.71
27.94
1398/10/12 18:11:04.9
204
خراسان رضوی، سنگان
45
2.5
12
60.33
33.99
1398/10/12 17:59:48.5
205
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
17
2.7
11
47.53
37.69
1398/10/12 16:07:57.9
206
خراسان رضوی، سنگان
48
2.5
10
60.37
33.97
1398/10/12 14:32:55.6
207
خراسان رضوی، سنگان
45
3.4
12
60.44
34.02
1398/10/12 14:17:18.8
208
خراسان رضوی، سنگان
47
3
10
60.42
34.00
1398/10/12 14:02:06.4
209
خراسان رضوی، سنگان
45
2.6
10
60.33
34.00
1398/10/12 13:46:45.4
210
خراسان رضوی، سنگان
40
4.6
10
60.30
34.04
1398/10/12 13:33:03.7
211
خراسان رضوی، سنگان
43
2.9
10
60.32
34.01
1398/10/12 13:17:34.4
212
خراسان رضوی، سنگان
47
2.9
10
60.31
33.98
1398/10/12 12:02:16.6
213
خراسان رضوی، سنگان
44
2.6
9
60.37
34.01
1398/10/12 11:10:51.3
214
خراسان رضوی، سنگان
45
2.7
10
60.29
34.00
1398/10/12 10:52:05.3
215
خراسان رضوی، سنگان
45
3
10
60.33
34.00
1398/10/12 10:24:27.8
216
خوزستان، حسینیه
19
3
17
48.19
32.85
1398/10/12 10:24:00.7
217
خراسان رضوی، سنگان
46
3.7
9
60.24
33.98
1398/10/12 10:14:10.3
218
خراسان رضوی، سنگان
44
2.5
10
60.39
34.02
1398/10/12 09:55:07.0
219
خراسان رضوی، سنگان
44
3.6
9
60.34
34.01
1398/10/12 09:32:26.6
220
خراسان رضوی، سنگان
42
3.6
10
60.29
34.03
1398/10/12 09:29:24.0
221
خراسان رضوی، سنگان
43
2.8
8
60.34
34.02
1398/10/12 09:13:00.6
222
خراسان رضوی، سنگان
47
2.5
12
60.37
33.99
1398/10/12 09:07:22.5
223
خراسان رضوی، سنگان
51
2.5
8
60.42
33.96
1398/10/12 09:00:33.8
224
خراسان رضوی، سنگان
44
2.6
10
60.33
34.00
1398/10/12 08:28:28.0
225
خراسان رضوی، سنگان
44
3.7
5
60.38
34.02
1398/10/12 08:18:53.6
226
خراسان رضوی، سنگان
41
5.8
8
60.33
34.03
1398/10/12 07:59:04.5
227
مازندران، تنکابن
9
2.9
8
50.78
36.81
1398/10/12 05:37:30.8
228
عراق، Ali al Garbi
21
3.3
6
46.90
32.51
1398/10/12 02:28:42.4
229
کرمان، راور
38
2.8
8
57.20
31.29
1398/10/12 01:29:58.7
230
کرمان، راور
33
3
10
57.15
31.27
1398/10/11 21:41:31.9
231
کرمان، راور
33
4.5
8
57.15
31.27
1398/10/11 21:23:19.0
232
کهگیلویه وبویر احمد، یاسوج
9
2.6
5
51.68
30.64
1398/10/11 18:03:22.6
233
کهگیلویه وبویر احمد، یاسوج
5
4.1
5
51.64
30.66
1398/10/11 16:29:02.6
234
کرمانشاه، گهواره
24
3.3
8
46.25
34.51
1398/10/11 14:50:02.7
235
هرمزگان، تخت
14
3.1
6
56.65
27.63
1398/10/11 14:27:26.6
236
کرمانشاه، گهواره
24
2.6
10
46.26
34.52
1398/10/11 13:34:47.9
237
فارس، محمله
23
3
5
53.26
27.67
1398/10/11 11:38:25.1
238
هرمزگان، تخت
12
2.9
20
56.71
27.41
1398/10/11 10:20:13.5
239
آذربایجان غربی، سردشت
20
2.7
6
45.63
36.28
1398/10/11 06:53:30.6
240
قزوین، بوئین زهرا
27
2.5
10
49.88
35.57
1398/10/11 06:31:16.6
241
خراسان رضوی، رباط سنگ
14
2.5
10
59.31
35.63
1398/10/11 05:04:51.5
242
هرمزگان، تخت
20
3
13
56.74
27.35
1398/10/11 04:39:54.6
243
هرمزگان، تخت
21
2.7
12
56.74
27.34
1398/10/11 04:35:57.1
244
هرمزگان، تخت
10
2.5
10
56.73
27.49
1398/10/11 04:16:09.4
245
گلستان، علی آباد
7
2.5
10
54.92
36.96
1398/10/11 04:13:17.1
246
هرمزگان، تخت
19
3.7
13
56.79
27.39
1398/10/11 03:43:48.6
247
کهگیلویه وبویر احمد، یاسوج
12
3
12
51.70
30.72
1398/10/11 01:48:41.9
248
هرمزگان، تخت
28
2.9
15
56.75
27.27
1398/10/11 01:03:43.3
249
کهگیلویه وبویر احمد، دوگنبدان
22
2.5
10
50.60
30.27
1398/10/11 00:04:19.3
250
کهگیلویه وبویر احمد، یاسوج
8
2.6
10
51.65
30.72
1398/10/10 22:19:03.2
251
کرمان، قلعه گنج
25
3.1
19
57.75
27.72
1398/10/10 18:50:24.3
252
کرمانشاه، قصر شیرین
27
2.7
10
45.55
34.76
1398/10/10 18:19:12.6
253
عراق، Ali al Garbi
25
3
10
46.93
32.51
1398/10/10 16:20:57.0
254
هرمزگان، تخت
28
2.8
20
56.80
27.30
1398/10/10 11:52:36.7
255
کرمان، سیرچ
15
3.2
10
57.49
30.32
1398/10/10 01:33:01.4
256
هرمزگان، تخت
8
3.1
10
56.70
27.54
1398/10/10 00:03:59.2
257
هرمزگان، تخت
14
2.8
10
56.78
27.48
1398/10/09 22:30:17.7
258
هرمزگان، تخت
10
2.8
10
56.73
27.48
1398/10/09 22:13:00.1
259
گیلان، لنگرود
32
3.2
19
50.37
37.43
1398/10/09 21:07:45.9
260
فارس، اردکان
24
2.9
10
51.99
30.48
1398/10/09 20:49:00.2
261
هرمزگان، تخت
21
3.7
14
56.75
27.35
1398/10/09 19:09:46.1
262
هرمزگان، تخت
22
3.4
16
56.76
27.34
1398/10/09 18:09:48.9
263
هرمزگان، تخت
18
3.1
17
56.78
27.40
1398/10/09 17:56:10.3
264
هرمزگان، تخت
10
2.6
10
56.74
27.51
1398/10/09 17:43:42.7
265
هرمزگان، تخت
14
4.3
17
56.77
27.45
1398/10/09 17:24:32.1
266
هرمزگان، تخت
9
3.7
10
56.68
27.57
1398/10/09 17:23:32.4
267
هرمزگان، قلعه قاضی
25
5.4
20
56.71
27.28
1398/10/09 17:19:45.9
268
هرمزگان، تخت
25
3.9
12
56.78
27.32
1398/10/09 15:21:51.4
269
کهگیلویه وبویر احمد، لیکک
8
3.7
10
50.04
30.85
1398/10/09 13:26:22.8
270
خراسان رضوی، باخرز
16
2.7
8
60.24
34.87
1398/10/09 13:25:42.6
271
لرستان، شول آباد
25
2.7
8
49.36
33.01
1398/10/09 12:17:40.7
272
فارس، دهرم
24
2.6
10
52.41
28.29
1398/10/09 00:47:39.6
273
خوزستان، صیدون
18
2.5
8
50.09
31.20
1398/10/08 17:19:01.8
274
یزد، نیر
10
2.5
9
54.21
31.53
1398/10/08 14:01:25.9
275
ایلام، پهله
21
3.8
11
46.66
32.99
1398/10/07 13:53:26.9
276
ایلام، پهله
22
4.3
10
46.65
33.00
1398/10/07 13:50:27.6
277
خراسان شمالی، اسفراین
23
2.9
10
57.44
37.27
1398/10/07 09:34:00.5
278
آذربایجان، Masalli
2
2.7
26
48.66
39.01
1398/10/07 04:00:04.2
279
فارس، لار
9
3.5
15
54.37
27.74
1398/10/06 23:46:17.5
280
همدان، زنگنه
8
2.7
10
48.96
34.21
1398/10/06 22:42:59.2
281
کرمان، محمد‌آباد ریگان
29
3
10
59.30
28.73
1398/10/06 22:06:08.1
282
قم، کهک
8
2.5
10
50.95
34.36
1398/10/06 18:53:16.8
283
عراق، Qalat Dizah
9
3.2
4
45.02
36.19
1398/10/06 16:20:11.1
284
فارس، مصیری
23
2.5
8
51.75
30.19
1398/10/06 12:08:25.0
285
افغانستان، Kuhestan
19
2.9
10
61.30
34.78
1398/10/06 11:17:52.2
286
بوشهر، اهرم
5
2.9
5
51.30
28.93
1398/10/06 07:46:22.1
287
بوشهر، کلمه
8
4.9
10
51.39
28.90
1398/10/06 05:23:11.2
288
بوشهر، جم
12
3
10
52.41
27.74
1398/10/06 03:49:31.3
289
آذربایجان غربی، میر آباد
12
3
4
45.28
36.48
1398/10/06 02:59:27.0
290
سیستان و بلوچستان، نصرت‌آباد
51
3
10
59.59
29.56
1398/10/05 20:10:44.6
291
خوزستان، جایزان
8
2.6
10
49.78
30.91
1398/10/05 16:11:05.6
292
گیلان، بازارجمعه
19
2.8
12
48.93
37.48
1398/10/05 08:43:05.1
293
سمنان، آرادان
15
2.5
10
52.47
35.38
1398/10/05 06:24:46.6
294
هرمزگان، رویدر
44
4
10
55.07
27.21
1398/10/05 01:44:30.9
295
خراسان جنوبی، نهبندان
23
2.7
10
59.83
31.65
1398/10/04 22:01:26.8
296
کهگیلویه وبویر احمد، لیکک
4
2.8
6
50.13
30.87
1398/10/04 20:57:11.4
297
آذربایجان، Qazı Məmməd
20
3.6
12
49.04
40.20
1398/10/04 10:19:53.8
298
خوزستان، دهدز
11
2.6
9
50.26
31.62
1398/10/04 07:00:37.4
299
فارس، محمله
29
3.2
6
53.30
27.63
1398/10/04 05:51:33.7
300
افغانستان، Qarabag
20
3
8
61.60
34.81
1398/10/04 04:29:03.1
301
فارس، خنج
25
2.9
3
53.38
27.67
1398/10/04 04:02:43.8
302
آذربایجان شرقی، ترک
11
2.5
8
47.66
37.65
1398/10/04 03:07:23.4
303
کرمانشاه، سومار
24
2.5
10
45.90
33.88
1398/10/04 02:39:22.4
304
آذربایجان غربی، قطور
10
3
10
44.52
38.48
1398/10/04 00:28:10.3
305
آذربایجان، Qazı Məmməd
9
4
10
49.01
40.09
1398/10/03 16:30:57.7
306
آذربایجان، Ceyildağ
18
3.9
10
49.06
40.32
1398/10/03 16:28:19.8
307
فارس، دهرم
15
3.2
10
52.35
28.62
1398/10/03 09:59:27.1
308
چهارمحال وبختیاری، چلگرد
50
2.6
5
49.65
32.68
1398/10/03 06:27:27.5
309
فارس، محمله
15
2.7
5
53.17
27.69
1398/10/03 04:20:38.8
310
خوزستان، سالند
12
2.9
22
48.73
32.56
1398/10/03 03:44:23.9
311
فارس، اوز
16
3.1
5
53.87
27.83
1398/10/03 02:57:23.0
312
خراسان رضوی، مشهد
13
2.7
9
59.57
36.43
1398/10/03 02:39:56.3
313
آذربایجان شرقی، ترک
9
3.1
6
47.67
37.64
1398/10/02 15:38:19.4
314
آذربایجان شرقی، ترک
9
2.7
10
47.68
37.63
1398/10/02 08:32:42.3
315
فارس، محمله
14
2.9
10
53.18
27.71
1398/10/02 07:54:58.9
316
خراسان شمالی، حصارگرمخان
15
2.5
8
57.62
37.43
1398/10/02 07:46:23.3
317
آذربایجان شرقی، ترک
10
3.8
6
47.67
37.64
1398/10/02 07:21:28.5
318
کرمانشاه، قصر شیرین
23
2.6
10
45.64
34.32
1398/10/02 07:08:32.5
319
کردستان، سرو آباد
12
2.5
10
46.50
35.29
1398/10/02 05:51:26.8
320
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
19
3.1
10
47.42
37.76
1398/10/02 04:57:33.7
321
آذربایجان شرقی، ترک
14
2.6
10
47.62
37.66
1398/10/02 03:51:23.0
322
آذربایجان شرقی، ترک
11
2.5
11
47.65
37.64
1398/10/02 03:10:12.2
323
فارس، قائمیه
16
2.6
6
51.51
29.73
1398/10/02 03:03:43.7
324
کرمان، سیرچ
16
2.6
6
57.51
30.34
1398/10/02 01:06:13.8
325
فارس، خنج
24
3
15
53.49
27.68
1398/10/02 00:37:04.2
326
فارس، میمند
14
2.8
6
52.82
28.76
1398/10/01 21:57:16.1
327
فارس، محمله
15
3.7
5
53.18
27.71
1398/10/01 20:55:19.6
328
بوشهر، کاکی
16
3.1
16
51.55
28.20
1398/10/01 19:44:52.6
329
خوزستان، سالند
12
3
20
48.77
32.59
1398/10/01 16:31:36.0
330
کرمان، منوجان
2
3.2
8
57.52
27.42
1398/10/01 15:32:22.0
331
خوزستان، سالند
10
3.6
8
48.76
32.56
1398/10/01 15:18:58.5
332
خوزستان، سالند
13
5
10
48.70
32.53
1398/10/01 14:57:29.6
333
خوزستان، سالند
12
3.4
11
48.76
32.59
1398/10/01 14:41:17.9
334
آذربایجان غربی، میر آباد
21
2.7
10
45.14
36.39
1398/10/01 09:51:34.7
335
فارس، وراوی
25
3.3
10
53.26
27.59
1398/10/01 08:15:35.5
336
فارس، قطب آباد
11
2.6
10
53.75
28.65
1398/10/01 03:25:06.4
337
کرمان، شهداد
16
2.9
10
57.66
30.56
1398/09/30 20:45:56.1
338
خراسان رضوی، فیروزه
2
2.5
13
58.57
36.29
1398/09/30 04:21:12.5
339
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
18
2.5
10
47.49
37.72
1398/09/30 02:06:07.8
340
خوزستان، حسینیه
7
3.3
10
48.23
32.74
1398/09/30 00:25:43.5
341
یزد، بهاباد
58
3.2
8
56.10
32.39
1398/09/29 23:40:30.7
2020GhadiriSoft.ir