نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

1

2

3

4

5

لرزه نگار
4.67 (93.3%) 3 votes

آیا این صفحه مفید بود؟

00

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...

اخبار دستگاه های اجرایی

Please Wait...

پر بیننده ترین اخبار هفته

Please Wait...
نشریه الکترونیکی قدیری، پیش بینی هوا، نرخ دلار، قیمت خودرو

توضیح

اطلاعات درج شده در این بخش بر اساس اطلاعات آماری ارائه شده توسط مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران می باشد.

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

کل زمین لرزه های ثبت شده

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
آذربایجان غربی، قطور
12
2.5
11
44.54
38.43
1398/12/07 21:09:31.1
2
آذربایجان غربی، قطور
10
2.5
10
44.50
38.44
1398/12/07 18:44:14.5
3
خراسان شمالی، شوقان
17
3.4
10
56.70
37.33
1398/12/07 16:33:23.6
4
آذربایجان غربی، قطور
12
2.6
6
44.39
38.37
1398/12/07 14:27:11.7
5
آذربایجان غربی، قطور
11
3.5
10
44.53
38.46
1398/12/07 07:56:51.3
6
کردستان، کامیاران
12
3
6
46.86
34.71
1398/12/07 07:35:45.3
7
آذربایجان غربی، خوی
24
3.4
6
44.69
38.49
1398/12/07 06:55:47.6
8
آذربایجان غربی، قطور
15
4.2
7
44.58
38.47
1398/12/07 01:58:14.8
9
آذربایجان شرقی، تسوج
19
2.5
15
45.17
38.38
1398/12/06 21:59:49.2
10
آذربایجان غربی، زرآباد
19
2.8
10
44.37
38.70
1398/12/06 20:48:49.0
11
آذربایجان غربی، سیه چشمه
14
3.4
8
44.34
38.95
1398/12/06 20:39:14.1
12
آذربایجان غربی، قطور
22
3.7
4
44.66
38.51
1398/12/06 19:28:22.8
13
آذربایجان غربی، قطور
10
2.8
10
44.34
38.40
1398/12/06 19:13:51.1
14
آذربایجان غربی، قطور
2
2.6
6
44.43
38.47
1398/12/06 18:49:12.6
15
خراسان شمالی، رباط قره بیل
16
2.9
10
56.16
37.41
1398/12/06 18:48:33.7
16
آذربایجان غربی، قطور
9
2.7
6
44.50
38.43
1398/12/06 18:39:11.9
17
آذربایجان غربی، قطور
4
2.8
10
44.41
38.44
1398/12/06 18:10:37.1
18
آذربایجان غربی، خوی
18
4.3
4
44.75
38.59
1398/12/06 17:44:05.3
19
آذربایجان غربی، قطور
6
2.8
10
44.41
38.42
1398/12/06 17:16:39.0
20
آذربایجان غربی، قطور
12
3.6
6
44.50
38.40
1398/12/06 17:12:31.0
21
خراسان رضوی، سنگان
48
3.2
8
60.33
33.97
1398/12/06 16:43:50.4
22
آذربایجان غربی، قطور
12
2.8
10
44.50
38.40
1398/12/06 16:09:48.7
23
آذربایجان غربی، قطور
10
3.4
6
44.52
38.49
1398/12/06 16:00:31.0
24
هرمزگان، لافت
16
4.1
9
55.82
26.77
1398/12/06 15:12:07.5
25
آذربایجان غربی، قطور
12
2.5
10
44.55
38.48
1398/12/06 14:28:00.7
26
آذربایجان غربی، قطور
13
3.3
10
44.54
38.43
1398/12/06 13:10:33.0
27
آذربایجان غربی، قطور
8
2.6
6
44.49
38.50
1398/12/06 10:43:58.9
28
آذربایجان غربی، قطور
3
2.5
6
44.43
38.48
1398/12/06 10:02:20.5
29
گیلان، رحیم اباد
13
2.7
10
50.33
36.92
1398/12/06 09:31:28.8
30
آذربایجان غربی، خوی
19
2.5
10
44.74
38.61
1398/12/06 08:06:58.5
31
فارس، محمله
29
3.1
4
52.93
28.01
1398/12/06 07:53:42.0
32
خراسان رضوی، نیشابور
21
2.5
9
59.00
36.32
1398/12/06 07:41:06.3
33
هرمزگان، کوخرد
28
2.7
12
54.78
27.08
1398/12/06 04:07:53.4
34
کهگیلویه وبویر احمد، لیکک
16
2.6
22
50.07
31.03
1398/12/06 03:54:46.4
35
آذربایجان غربی، قطور
15
3.2
6
44.56
38.52
1398/12/06 03:38:30.3
36
آذربایجان غربی، قطور
2
4.2
6
44.39
38.46
1398/12/06 03:14:35.2
37
آذربایجان غربی، خوی
24
2.6
5
44.69
38.48
1398/12/06 02:56:39.2
38
آذربایجان غربی، قطور
13
2.5
6
44.54
38.43
1398/12/06 01:19:05.5
39
آذربایجان غربی، قطور
11
2.8
6
44.52
38.44
1398/12/06 00:25:51.2
40
آذربایجان غربی، قطور
19
2.5
6
44.61
38.42
1398/12/06 00:00:01.9
41
آذربایجان غربی، قطور
32
3
24
44.10
38.31
1398/12/05 23:22:25.6
42
آذربایجان غربی، قطور
15
3
6
44.56
38.41
1398/12/05 23:07:01.8
43
آذربایجان غربی، خوی
16
3
5
44.77
38.58
1398/12/05 21:43:24.2
44
آذربایجان غربی، قطور
4
2.8
6
44.42
38.44
1398/12/05 20:42:53.0
45
آذربایجان غربی، قطور
9
3.7
6
44.48
38.42
1398/12/05 20:35:02.3
46
آذربایجان غربی، قطور
5
3
6
44.47
38.48
1398/12/05 20:02:54.4
47
آذربایجان غربی، قطور
12
2.6
5
44.50
38.39
1398/12/05 19:46:21.7
48
خراسان رضوی، سنگان
48
2.8
8
60.38
33.98
1398/12/05 19:39:26.2
49
آذربایجان غربی، قطور
14
3.2
6
44.56
38.45
1398/12/05 19:32:39.0
50
آذربایجان غربی، قطور
13
4.2
10
44.51
38.39
1398/12/05 18:35:37.6
51
آذربایجان غربی، قطور
9
2.6
6
44.49
38.42
1398/12/05 18:34:56.1
52
هرمزگان، کوخرد
50
3.3
18
54.84
27.41
1398/12/05 15:40:58.7
53
آذربایجان غربی، قطور
6
2.5
6
44.35
38.44
1398/12/05 15:19:50.6
54
سمنان، سمنان
18
2.7
16
53.41
35.42
1398/12/05 14:09:11.6
55
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
18
2.9
6
47.50
37.72
1398/12/05 13:49:27.9
56
آذربایجان غربی، قطور
8
2.8
5
44.38
38.40
1398/12/05 12:28:12.7
57
آذربایجان غربی، قطور
10
3.6
10
44.52
38.50
1398/12/05 12:23:09.5
58
خراسان رضوی، فیروزه
22
2.6
8
58.64
36.48
1398/12/05 11:39:52.6
59
هرمزگان، کوخرد
40
3.6
5
54.84
27.28
1398/12/05 11:25:26.5
60
هرمزگان، کوخرد
43
3.5
9
54.84
27.33
1398/12/05 11:15:19.5
61
آذربایجان غربی، اشنویه
15
2.9
6
45.09
37.18
1398/12/05 10:39:41.7
62
هرمزگان، تخت
16
3.2
10
56.76
27.59
1398/12/05 09:58:04.3
63
آذربایجان غربی، قطور
12
3.1
6
44.49
38.38
1398/12/05 08:49:18.5
64
آذربایجان غربی، قطور
10
2.9
6
44.45
38.40
1398/12/05 08:15:45.8
65
آذربایجان غربی، قطور
15
2.9
6
44.57
38.42
1398/12/05 08:10:53.4
66
هرمزگان، سرگز
15
2.5
10
56.51
27.90
1398/12/05 07:06:09.6
67
آذربایجان غربی، قطور
13
3
6
44.55
38.44
1398/12/05 06:59:37.8
68
آذربایجان غربی، قطور
9
3.3
10
44.49
38.42
1398/12/05 06:11:09.9
69
آذربایجان غربی، قطور
10
2.5
10
44.41
38.39
1398/12/05 05:46:15.0
70
آذربایجان غربی، قطور
10
2.6
10
44.50
38.43
1398/12/05 05:40:33.8
71
آذربایجان غربی، قطور
12
3.1
10
44.52
38.42
1398/12/05 05:24:31.3
72
آذربایجان غربی، قطور
13
2.7
11
44.54
38.42
1398/12/05 05:15:56.7
73
آذربایجان غربی، قطور
12
2.8
10
44.42
38.37
1398/12/05 05:02:35.0
74
آذربایجان غربی، قطور
14
2.7
10
44.43
38.35
1398/12/05 04:59:17.8
75
آذربایجان غربی، قطور
17
3.1
10
44.44
38.32
1398/12/05 04:54:52.7
76
آذربایجان غربی، قطور
9
2.9
17
44.41
38.40
1398/12/05 04:30:32.6
77
آذربایجان غربی، قطور
12
3.3
10
44.54
38.48
1398/12/05 04:20:43.6
78
کرمان، راور
20
4.9
10
56.60
31.26
1398/12/05 04:03:46.6
79
آذربایجان غربی، قطور
7
3.1
10
44.40
38.41
1398/12/05 03:46:20.8
80
آذربایجان غربی، قطور
17
2.6
12
44.60
38.49
1398/12/05 03:40:41.0
81
آذربایجان غربی، قطور
10
2.6
10
44.48
38.41
1398/12/05 03:29:58.4
82
آذربایجان غربی، قطور
5
2.9
10
44.44
38.43
1398/12/05 02:16:33.9
83
آذربایجان غربی، قطور
13
2.6
9
44.44
38.36
1398/12/05 02:10:41.5
84
آذربایجان غربی، قطور
4
3.2
10
44.39
38.51
1398/12/05 02:06:39.8
85
آذربایجان غربی، قطور
10
2.9
10
44.39
38.39
1398/12/05 02:00:24.1
86
آذربایجان غربی، قطور
7
3.1
14
44.48
38.45
1398/12/05 01:47:22.4
87
گلستان، گمیش تپه
75
2.5
10
53.34
37.41
1398/12/05 01:42:45.1
88
آذربایجان غربی، قطور
12
2.9
10
44.53
38.42
1398/12/05 01:23:02.8
89
آذربایجان غربی، قطور
16
3
10
44.39
38.33
1398/12/05 01:06:56.8
90
آذربایجان غربی، قطور
15
2.6
10
44.46
38.34
1398/12/05 01:03:53.1
91
آذربایجان غربی، قطور
12
3.4
13
44.53
38.43
1398/12/05 00:32:16.7
92
آذربایجان غربی، قطور
23
3.1
10
44.38
38.27
1398/12/05 00:30:57.7
93
آذربایجان غربی، قطور
10
2.8
10
44.43
38.38
1398/12/05 00:30:09.3
94
آذربایجان غربی، قطور
6
3.4
10
44.45
38.43
1398/12/05 00:27:34.4
95
آذربایجان غربی، قطور
7
3.2
10
44.49
38.46
1398/12/05 00:25:10.0
96
آذربایجان غربی، قطور
13
3.9
10
44.55
38.43
1398/12/05 00:14:37.9
97
آذربایجان غربی، قطور
9
2.5
10
44.44
38.40
1398/12/04 23:47:20.9
98
آذربایجان غربی، قطور
12
2.5
10
44.49
38.39
1398/12/04 23:27:33.9
99
آذربایجان غربی، قطور
15
2.5
10
44.43
38.34
1398/12/04 23:19:36.2
100
آذربایجان غربی، قطور
12
3.8
10
44.54
38.47
1398/12/04 23:12:39.5
101
آذربایجان غربی، قطور
8
2.8
10
44.49
38.52
1398/12/04 23:03:09.6
102
خراسان رضوی، سفید سنگ
36
3.1
4
60.47
35.78
1398/12/04 22:56:59.4
103
آذربایجان غربی، قطور
7
3.2
10
44.40
38.41
1398/12/04 22:18:27.3
104
آذربایجان غربی، قطور
6
2.6
10
44.46
38.44
1398/12/04 22:11:06.4
105
آذربایجان غربی، قطور
9
2.8
10
44.47
38.41
1398/12/04 22:05:22.6
106
آذربایجان غربی، قطور
14
3.6
8
44.57
38.47
1398/12/04 22:03:23.4
107
آذربایجان غربی، قطور
16
3.8
8
44.59
38.44
1398/12/04 21:55:48.3
108
آذربایجان غربی، قطور
16
3.4
15
44.56
38.54
1398/12/04 21:44:22.9
109
آذربایجان غربی، قطور
11
3.7
10
44.45
38.38
1398/12/04 21:42:48.6
110
آذربایجان غربی، قطور
9
2.8
10
44.46
38.41
1398/12/04 21:23:12.3
111
آذربایجان غربی، قطور
7
3
10
44.44
38.42
1398/12/04 21:00:37.8
112
آذربایجان غربی، قطور
15
3.5
10
44.58
38.46
1398/12/04 20:51:59.6
113
کرمان، فاریاب
24
3.3
18
57.16
28.30
1398/12/04 20:47:34.1
114
آذربایجان غربی، قطور
11
3.5
10
44.48
38.39
1398/12/04 20:40:37.7
115
آذربایجان غربی، قطور
12
3.7
12
44.54
38.47
1398/12/04 20:37:23.7
116
آذربایجان غربی، قطور
5
3.9
10
44.39
38.52
1398/12/04 20:30:39.6
117
آذربایجان غربی، قطور
7
4
10
44.48
38.48
1398/12/04 20:26:21.0
118
آذربایجان غربی، قطور
6
4.1
12
44.47
38.47
1398/12/04 20:24:37.2
119
آذربایجان غربی، قطور
12
3.8
12
44.54
38.46
1398/12/04 20:09:57.6
120
آذربایجان غربی، قطور
13
3.8
10
44.54
38.43
1398/12/04 20:07:50.2
121
آذربایجان غربی، قطور
8
2.7
10
44.48
38.43
1398/12/04 19:59:34.9
122
آذربایجان غربی، قطور
8
3.7
18
44.49
38.44
1398/12/04 19:54:53.7
123
آذربایجان غربی، قطور
11
3.4
12
44.54
38.47
1398/12/04 19:50:17.0
124
آذربایجان غربی، قطور
12
3.4
10
44.54
38.47
1398/12/04 19:46:18.6
125
آذربایجان غربی، قطور
12
3.7
10
44.44
38.37
1398/12/04 19:43:51.9
126
آذربایجان غربی، قطور
6
3.4
10
44.44
38.42
1398/12/04 19:40:54.4
127
آذربایجان غربی، زرآباد
22
5.7
28
44.75
38.71
1398/12/04 19:30:31.8
128
آذربایجان غربی، قطور
7
4.1
13
44.48
38.43
1398/12/04 17:58:39.3
129
آذربایجان غربی، قطور
9
2.9
7
44.36
38.40
1398/12/04 17:55:47.4
130
آذربایجان غربی، قطور
10
2.5
10
44.38
38.39
1398/12/04 16:45:58.1
131
آذربایجان غربی، قطور
11
2.7
6
44.51
38.42
1398/12/04 16:04:18.1
132
آذربایجان غربی، قطور
12
2.7
10
44.51
38.41
1398/12/04 15:36:49.3
133
آذربایجان غربی، قطور
18
2.8
10
44.55
38.35
1398/12/04 15:28:50.9
134
آذربایجان غربی، قطور
9
2.9
10
44.45
38.40
1398/12/04 15:27:52.9
135
آذربایجان غربی، قطور
10
2.7
10
44.51
38.43
1398/12/04 15:17:21.7
136
آذربایجان غربی، قطور
16
2.7
10
44.59
38.47
1398/12/04 15:06:37.3
137
آذربایجان غربی، قطور
20
3.1
6
44.63
38.51
1398/12/04 14:44:47.7
138
آذربایجان غربی، قطور
15
2.8
7
44.58
38.47
1398/12/04 14:38:39.0
139
آذربایجان غربی، قطور
14
3
6
44.57
38.48
1398/12/04 14:31:05.1
140
آذربایجان غربی، قطور
10
3.1
7
44.47
38.40
1398/12/04 14:20:57.4
141
آذربایجان غربی، قطور
6
3.6
6
44.47
38.45
1398/12/04 13:59:35.3
142
آذربایجان غربی، قطور
19
3.8
6
44.62
38.50
1398/12/04 13:55:40.4
143
آذربایجان غربی، قطور
20
3.6
7
44.63
38.50
1398/12/04 13:36:08.1
144
آذربایجان غربی، قطور
18
3.8
7
44.62
38.48
1398/12/04 13:18:23.1
145
آذربایجان غربی، قطور
15
2.5
10
44.56
38.53
1398/12/04 13:07:49.1
146
آذربایجان غربی، قطور
6
2.6
7
44.48
38.47
1398/12/04 12:58:32.5
147
آذربایجان غربی، قطور
3
2.5
10
44.42
38.45
1398/12/04 12:37:30.1
148
آذربایجان غربی، قطور
16
2.5
10
44.59
38.48
1398/12/04 12:15:43.9
149
آذربایجان غربی، قطور
13
2.7
10
44.45
38.36
1398/12/04 12:09:04.7
150
آذربایجان غربی، قطور
10
2.9
10
44.44
38.39
1398/12/04 11:58:49.1
151
آذربایجان غربی، قطور
13
2.7
10
44.53
38.42
1398/12/04 11:51:56.2
152
آذربایجان غربی، قطور
13
2.7
10
44.55
38.46
1398/12/04 11:42:12.6
153
آذربایجان غربی، قطور
7
2.6
7
44.44
38.42
1398/12/04 11:38:16.8
154
آذربایجان غربی، قطور
12
2.9
10
44.54
38.44
1398/12/04 11:25:50.2
155
آذربایجان غربی، قطور
10
3.7
6
44.52
38.44
1398/12/04 11:20:48.7
156
آذربایجان غربی، قطور
22
2.5
10
44.65
38.53
1398/12/04 11:17:57.2
157
فارس، میمند
13
2.6
14
52.88
28.86
1398/12/04 11:12:44.9
158
آذربایجان غربی، قطور
7
3.2
5
44.48
38.47
1398/12/04 10:46:07.0
159
آذربایجان غربی، قطور
15
2.7
10
44.57
38.45
1398/12/04 10:04:42.9
160
آذربایجان غربی، قطور
11
3.3
6
44.37
38.38
1398/12/04 10:01:20.5
161
آذربایجان غربی، قطور
8
2.9
10
44.49
38.43
1398/12/04 10:00:50.4
162
آذربایجان غربی، قطور
13
2.8
10
44.54
38.43
1398/12/04 09:52:56.2
163
آذربایجان غربی، قطور
10
3.1
9
44.49
38.41
1398/12/04 09:46:40.5
164
آذربایجان غربی، قطور
7
2.6
10
44.45
38.42
1398/12/04 09:45:21.6
165
آذربایجان غربی، قطور
14
2.6
10
44.56
38.43
1398/12/04 09:39:24.8
166
آذربایجان غربی، قطور
12
2.9
10
44.55
38.47
1398/12/04 09:30:23.9
167
آذربایجان غربی، قطور
17
5.7
6
44.59
38.52
1398/12/04 09:22:59.6
168
آذربایجان غربی، خوی
17
2.9
6
44.76
38.53
1398/12/04 09:12:32.2
169
کردستان، کامیاران
23
2.9
10
47.19
34.77
1398/12/04 09:00:59.7
170
هرمزگان، کوخرد
51
3.3
17
54.85
27.42
1398/12/04 06:17:05.1
171
کرمان، فاریاب
14
4
21
57.12
28.02
1398/12/04 04:42:24.7
172
آذربایجان، Hacıqəhrəmənlı
18
3.4
10
49.13
39.87
1398/12/04 04:13:48.8
173
فارس، نورآباد
24
2.8
8
51.77
30.09
1398/12/04 02:32:20.9
174
خراسان رضوی، نیل شهر
11
2.5
12
60.73
35.04
1398/12/04 00:04:26.5
175
سیستان و بلوچستان، فنوج
66
3.1
10
59.05
26.85
1398/12/03 21:54:27.2
176
خراسان جنوبی، حاجی آباد
46
3.9
7
60.23
33.97
1398/12/03 19:23:17.9
177
خراسان رضوی، سنگان
51
2.8
8
60.48
33.98
1398/12/03 14:57:47.5
178
هرمزگان، بندرعباس
25
3.2
8
56.17
27.39
1398/12/03 11:42:21.0
179
آذربایجان غربی، خوی
11
3.4
6
45.06
38.49
1398/12/03 06:48:29.3
180
آذربایجان غربی، خوی
9
3.1
8
44.99
38.48
1398/12/03 06:33:59.0
181
کهگیلویه وبویر احمد، دوگنبدان
6
3.1
10
50.85
30.38
1398/12/03 03:08:54.8
182
هرمزگان، کوخرد
39
3.2
10
54.84
27.25
1398/12/03 00:34:15.3
183
خراسان رضوی، سنگان
42
3.3
5
60.30
34.02
1398/12/02 21:51:51.2
184
کهگیلویه وبویر احمد، دوگنبدان
17
2.5
10
50.68
30.47
1398/12/02 17:06:51.9
185
هرمزگان، کنگ
25
3.2
8
55.11
26.44
1398/12/02 13:29:00.0
186
خراسان شمالی، قاضی
6
2.7
8
56.71
37.55
1398/12/02 11:24:12.8
187
خراسان جنوبی، حاجی آباد
51
2.9
10
60.38
33.93
1398/12/02 10:28:28.4
188
خراسان رضوی، سنگان
49
3.7
10
60.38
33.97
1398/12/02 09:05:31.1
189
خراسان رضوی، کدکن
19
3.3
10
58.67
35.60
1398/12/02 07:36:57.0
190
هرمزگان، جزیره هندورابی
17
2.9
10
53.78
26.76
1398/12/02 03:39:45.0
191
هرمزگان، کوخرد
39
3.5
16
54.86
27.23
1398/12/02 01:08:29.8
192
هرمزگان، سرگز
26
3
6
56.91
28.02
1398/12/02 00:04:17.2
193
خراسان جنوبی، حاجی آباد
40
3.1
10
60.21
33.92
1398/12/01 23:38:58.0
194
سمنان، آرادان
32
2.5
12
52.80
35.41
1398/12/01 20:00:31.0
195
خراسان رضوی، مزدآوند
17
2.6
12
60.71
36.11
1398/12/01 19:09:34.8
196
کرمان، فاریاب
28
3.4
5
56.98
27.97
1398/12/01 17:42:53.4
197
سیستان و بلوچستان، ایرانشهر
31
3
10
60.97
27.30
1398/12/01 09:06:20.7
198
سیستان و بلوچستان، ایرانشهر
29
2.9
10
60.97
27.25
1398/12/01 01:54:22.7
199
آذربایجان شرقی، خواجه
20
2.9
7
46.74
38.28
1398/11/30 16:56:42.3
200
آذربایجان غربی، آواجیق
39
3.4
4
43.88
39.05
1398/11/30 11:49:40.6
201
لرستان، بروجرد
12
2.8
9
48.63
33.88
1398/11/30 07:50:06.4
202
آذربایجان غربی، قطور
11
2.8
7
44.53
38.48
1398/11/30 06:01:17.9
203
ایلام، سرابله
11
2.5
10
46.47
33.83
1398/11/30 05:22:12.5
204
سیستان و بلوچستان، نصرت‌آباد
12
2.9
9
60.06
29.95
1398/11/30 04:52:13.6
205
سیستان و بلوچستان، نصرت‌آباد
10
2.5
11
60.03
29.78
1398/11/30 03:29:13.4
206
آذربایجان غربی، اشنویه
19
3.6
8
45.03
37.20
1398/11/30 01:11:47.4
207
آذربایجان غربی، زرآباد
11
2.6
10
44.47
38.73
1398/11/29 23:45:37.1
208
آذربایجان غربی، قطور
18
4
6
44.61
38.48
1398/11/29 23:11:50.9
209
آذربایجان غربی، قطور
9
3.9
6
44.51
38.48
1398/11/29 22:39:24.0
210
آذربایجان، Lerik
19
2.6
24
48.56
38.65
1398/11/29 21:19:46.7
211
قم، کهک
11
3.8
8
50.76
34.44
1398/11/29 20:34:43.2
212
آذربایجان، Əli Bayramlı
10
3.3
14
49.03
39.95
1398/11/29 16:51:09.8
213
سمنان، امیریه
13
2.6
5
54.78
36.52
1398/11/29 15:41:36.2
214
خراسان جنوبی، حاجی آباد
48
2.5
10
60.36
33.91
1398/11/29 14:48:10.9
215
آذربایجان غربی، قطور
22
2.6
4
44.66
38.49
1398/11/29 14:26:23.4
216
ایلام، مورموری
12
3.1
24
47.73
32.82
1398/11/29 11:49:01.4
217
ترکمنستان، Balkanabat
42
3.7
10
54.80
39.68
1398/11/29 10:06:06.8
218
خوزستان، آغاجاری
15
3.6
13
49.96
30.62
1398/11/29 08:27:19.2
219
بوشهر، بندر گناوه
34
2.5
10
50.80
29.76
1398/11/29 06:05:46.4
220
بوشهر، بندر گناوه
33
2.6
9
50.78
29.76
1398/11/29 05:49:47.6
221
گیلان، بازارجمعه
17
3.9
8
48.92
37.40
1398/11/29 02:05:17.2
222
هرمزگان، رویدر
41
3.4
10
55.11
27.21
1398/11/28 23:06:01.9
223
سمنان، ایوانکی
9
2.8
10
51.99
35.40
1398/11/28 19:24:45.4
224
کردستان، کامیاران
14
2.6
6
46.85
34.70
1398/11/28 16:19:12.2
225
کردستان، کامیاران
16
4.2
8
46.89
34.66
1398/11/28 14:47:38.2
226
خوزستان، اندیمشک
23
3.2
12
48.56
32.58
1398/11/28 14:09:52.5
227
فارس، خانه زنیان
3
2.6
8
52.16
29.70
1398/11/28 13:37:03.6
228
خراسان جنوبی، نهبندان
17
3.1
8
59.92
31.65
1398/11/28 07:30:40.3
229
قم، کهک
13
2.7
8
50.74
34.45
1398/11/28 05:49:17.8
230
هرمزگان، کوخرد
35
3.7
9
54.82
27.21
1398/11/28 03:59:20.4
231
آذربایجان، Saatlı
21
2.8
9
48.56
39.77
1398/11/27 23:02:47.6
232
کرمان، هجدک
24
3.5
9
57.25
30.75
1398/11/27 22:11:16.5
233
آذربایجان غربی، قطور
13
3.1
8
44.56
38.49
1398/11/27 22:07:46.0
234
آذربایجان غربی، قطور
7
4.5
6
44.49
38.48
1398/11/27 21:32:13.3
235
اردبیل، عنبران
14
3.5
21
48.58
38.54
1398/11/27 21:21:30.2
236
فارس، اوز
6
3.1
10
54.05
27.80
1398/11/27 18:43:01.4
237
هرمزگان، درگهان
16
3.5
15
55.91
26.98
1398/11/27 17:40:31.8
238
آذربایجان، Muğan
21
3.9
23
48.81
40.29
1398/11/27 16:02:55.0
239
هرمزگان، لافت
11
5.8
13
55.88
26.93
1398/11/27 16:00:46.2
240
هرمزگان، لافت
14
4.4
16
55.86
26.99
1398/11/27 15:54:53.2
241
هرمزگان، لافت
12
3.9
10
55.89
26.87
1398/11/27 15:51:50.8
242
کرمانشاه، قصر شیرین
10
2.5
10
45.66
34.58
1398/11/27 15:28:03.7
243
ایلام، صالح آباد
50
2.5
10
45.67
33.36
1398/11/27 05:34:31.3
244
اردبیل، سرعین
7
4.4
6
48.12
38.10
1398/11/27 01:15:41.6
245
خراسان جنوبی، حاجی آباد
35
2.6
4
60.11
33.90
1398/11/26 22:56:33.7
246
کردستان، کامیاران
15
3.3
10
46.82
34.71
1398/11/26 21:55:38.7
247
کرمان، گلباف
16
3.1
8
57.70
30.03
1398/11/26 18:19:23.3
248
کرمان، نجف شهر
28
2.6
10
55.64
29.15
1398/11/26 15:28:16.6
249
کرمان، منوجان
16
2.7
10
57.66
27.45
1398/11/26 15:21:31.4
250
خوزستان، رامشیر
12
3.2
13
49.29
30.92
1398/11/26 13:44:26.9
251
خراسان جنوبی، طبس
18
2.9
8
56.87
33.75
1398/11/26 12:52:22.0
252
خراسان رضوی، ریوش
31
3.2
8
58.14
35.59
1398/11/26 12:46:17.9
253
کرمان، گلباف
12
2.9
10
57.85
29.86
1398/11/26 04:48:48.3
254
فارس، شیراز
14
2.8
9
52.56
29.49
1398/11/26 04:05:51.2
255
خراسان شمالی، گرمه
24
2.7
5
56.13
37.16
1398/11/26 03:03:57.9
256
کردستان، کامیاران
13
3.2
6
46.86
34.71
1398/11/26 02:22:18.5
257
فارس، میمند
19
2.5
5
52.94
28.90
1398/11/26 00:37:11.5
258
فارس، فسا
4
2.7
6
53.62
28.91
1398/11/25 23:46:05.5
259
فارس، خانه زنیان
0
2.8
10
52.16
29.67
1398/11/25 21:47:53.7
260
کرمانشاه، سطر
9
2.5
10
47.42
34.74
1398/11/25 20:54:05.0
261
ایلام، مورموری
25
2.9
10
47.94
32.75
1398/11/25 20:10:20.2
262
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
19
2.8
10
47.51
37.73
1398/11/25 17:27:53.2
263
هرمزگان، بندرعباس
10
2.6
8
56.31
27.27
1398/11/25 12:08:14.4
264
هرمزگان، قلعه قاضی
16
2.6
10
56.39
27.50
1398/11/25 11:26:55.6
265
خوزستان، قلعه تل
15
3.7
10
50.05
31.64
1398/11/25 11:23:21.5
266
فارس، محمله
13
3.4
10
53.14
27.69
1398/11/25 07:41:35.9
267
خوزستان، سردشت
10
2.5
10
50.32
30.36
1398/11/24 22:44:25.6
268
یزد، بهاباد
25
3.6
8
55.82
32.02
1398/11/24 22:39:10.4
269
ایلام، پهله
21
2.6
18
47.11
33.02
1398/11/24 20:42:45.9
270
فارس، محمله
15
3.3
8
53.19
27.71
1398/11/24 17:11:40.8
271
فارس، خانه زنیان
6
3.1
5
52.14
29.62
1398/11/24 11:43:50.4
272
فارس، خانه زنیان
7
2.5
5
52.13
29.61
1398/11/24 11:21:49.7
273
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
16
2.7
8
47.49
37.71
1398/11/24 10:30:54.6
274
فارس، میمند
11
3.2
10
52.85
28.91
1398/11/24 07:13:52.8
275
آذربایجان غربی، قطور
30
3.5
4
44.08
38.40
1398/11/24 03:48:14.5
276
خراسان جنوبی، دیهوک
19
2.5
7
57.34
33.38
1398/11/24 03:28:23.8
277
خراسان جنوبی، دیهوک
19
2.5
10
57.36
33.40
1398/11/24 03:20:30.6
278
خراسان جنوبی، دیهوک
19
4.5
6
57.35
33.38
1398/11/24 03:16:20.1
279
هرمزگان، لافت
21
3.6
21
55.86
27.07
1398/11/24 03:09:07.6
280
خراسان جنوبی، حاجی آباد
46
2.6
5
60.23
33.97
1398/11/24 01:28:25.8
281
هرمزگان، لافت
23
3.7
24
55.87
27.08
1398/11/23 23:11:16.1
282
گیلان، احمدسرگوراب
8
4.5
18
49.40
37.07
1398/11/23 14:23:46.5
283
آذربایجان غربی، اشنویه
14
3.1
10
45.05
37.16
1398/11/23 13:56:37.8
284
ایلام، پهله
24
3.6
28
47.08
32.87
1398/11/23 13:54:51.1
285
لرستان، سراب دوره
16
2.6
11
48.12
33.68
1398/11/23 13:17:53.0
286
ایلام، دهلران
22
3.7
15
47.12
32.84
1398/11/23 13:12:22.8
287
خراسان رضوی، سنگان
57
2.5
8
60.53
33.93
1398/11/23 03:18:42.4
288
خراسان رضوی، سنگان
50
2.7
10
60.46
33.98
1398/11/23 01:09:26.8
289
کرمان، جوپار
5
2.7
12
57.13
30.02
1398/11/22 23:59:56.9
290
خراسان رضوی، سنگان
45
3
12
60.31
33.99
1398/11/22 19:59:56.9
291
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
18
3
10
47.49
37.72
1398/11/22 15:16:37.0
292
کرمان، درب بهشت
25
2.5
8
57.26
29.03
1398/11/22 14:56:18.0
293
آذربایجان غربی، سیلوانه
16
2.6
12
44.87
37.56
1398/11/22 14:18:59.7
294
خراسان جنوبی، حاجی آباد
41
2.7
10
59.91
33.97
1398/11/22 11:57:43.2
295
کرمانشاه، سومار
26
2.6
10
45.61
33.64
1398/11/22 10:26:16.6
296
کرمانشاه، گهواره
12
3
8
46.52
34.41
1398/11/22 09:47:32.5
297
لرستان، الشتر
8
3.9
10
48.18
33.84
1398/11/22 09:16:38.9
298
کرمان، فاریاب
21
2.7
10
57.04
28.00
1398/11/22 08:38:54.3
299
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
17
2.6
10
47.44
37.73
1398/11/22 01:55:45.4
300
چهارمحال وبختیاری، بلداجی
17
2.5
10
50.98
31.80
1398/11/22 01:54:24.2
301
آذربایجان شرقی، هریس
26
2.5
10
47.41
38.27
1398/11/21 21:49:58.6
302
گلستان، علی آباد
19
2.8
8
54.88
36.74
1398/11/21 12:10:15.9
303
هرمزگان، بندرعباس
9
3.1
15
56.31
27.26
1398/11/21 11:54:57.5
304
گلستان، علی آباد
21
4.2
10
54.87
36.72
1398/11/21 10:16:26.3
305
فارس، بیضا
11
2.8
5
52.33
30.05
1398/11/21 05:52:27.6
306
کرمان، سیرچ
24
3.1
10
57.44
30.39
1398/11/21 03:21:33.3
307
کرمان، چاه داد خدا
22
3.2
10
58.14
27.12
1398/11/20 18:49:23.0
308
بوشهر، اهرم
14
2.5
5
51.29
29.01
1398/11/20 17:57:45.0
309
سیستان و بلوچستان، نصرت‌آباد
47
3.1
8
59.56
30.06
1398/11/20 08:31:50.1
310
آذربایجان غربی، خوی
20
3.5
6
44.78
38.67
1398/11/20 08:09:33.7
311
فارس، بیضا
14
2.9
6
52.41
30.10
1398/11/20 06:55:21.9
312
فارس، خانه زنیان
6
2.8
10
52.18
29.62
1398/11/20 01:25:03.4
313
خراسان شمالی، ینگی قلعه علیا
26
3
10
57.43
37.78
1398/11/20 00:18:34.3
314
خراسان رضوی، سنگان
45
2.7
8
60.30
33.99
1398/11/18 23:31:19.6
315
خراسان رضوی، سنگان
44
3.3
8
60.19
34.01
1398/11/18 23:08:45.6
316
خوزستان، بهبهان
29
3
10
50.49
30.46
1398/11/18 14:08:19.7
317
کرمانشاه، سومار
17
3.2
13
45.54
33.74
1398/11/18 09:00:59.4
318
سمنان، مجن
8
2.8
22
54.65
36.55
1398/11/17 22:22:06.9
319
فارس، خانه زنیان
10
2.5
5
52.16
29.58
1398/11/17 17:46:45.9
320
فارس، خانه زنیان
4
2.6
5
52.11
29.65
1398/11/17 16:00:44.0
321
تهران، رودهن
7
2.8
10
51.97
35.76
1398/11/17 10:32:01.0
322
فارس، بنارویه
28
2.8
10
54.32
28.03
1398/11/17 10:25:49.6
323
خراسان رضوی، فیروزه
16
2.7
9
58.71
36.38
1398/11/17 05:58:34.4
324
فارس، دهرم
26
2.8
10
52.44
28.29
1398/11/17 03:39:35.4
325
آذربایجان غربی، گردکشانه
3
2.6
16
45.27
36.84
1398/11/17 00:07:47.1
326
کرمانشاه، قصر شیرین
23
2.9
12
45.65
34.32
1398/11/16 22:24:05.7
327
هرمزگان، سرگز
22
2.5
14
56.77
28.12
1398/11/16 19:58:56.7
328
کرمانشاه، قصر شیرین
20
2.6
8
45.36
34.55
1398/11/16 17:48:27.0
329
خراسان رضوی، قوچان
6
2.6
8
58.49
37.15
1398/11/16 05:00:00.9
330
سیستان و بلوچستان، گلمورتی
29
3.1
10
59.23
27.65
1398/11/16 04:01:15.9
331
ترکمنستان، Balkanabat
46
4.3
10
54.55
39.89
1398/11/16 01:08:01.5
332
خراسان جنوبی، حاجی آباد
42
2.7
10
60.15
33.96
1398/11/15 18:45:22.2
333
آذربایجان شرقی، تسوج
11
2.9
6
45.25
38.35
1398/11/15 17:32:42.5
334
آذربایجان شرقی، تسوج
11
2.8
4
45.31
38.40
1398/11/15 16:25:38.3
335
هرمزگان، تخت
12
2.7
10
56.75
27.53
1398/11/15 15:33:13.5
336
کرمانشاه، روانسر
12
2.7
10
46.58
34.63
1398/11/15 09:59:34.0
337
خوزستان، شوش
36
3.4
10
47.87
32.13
1398/11/15 05:57:39.9
338
فارس، خانه زنیان
9
3.7
10
52.07
29.64
1398/11/15 00:02:36.5
339
گیلان، اسالم
12
2.8
8
48.92
37.63
1398/11/14 21:27:26.1
340
خراسان جنوبی، نهبندان
23
2.5
10
59.83
31.64
1398/11/14 20:53:35.6
341
خراسان جنوبی، شوسف
18
2.9
5
59.87
31.70
1398/11/14 20:52:41.1
342
خراسان جنوبی، شوسف
17
2.8
8
59.89
31.69
1398/11/14 20:06:10.7
343
فارس، خانه زنیان
6
2.9
6
52.15
29.62
1398/11/14 14:20:11.1
344
یزد، عقدا
22
2.9
10
53.53
32.62
1398/11/14 06:58:51.5
345
گلستان، انبار الوم
9
2.7
8
54.62
37.22
1398/11/14 06:57:59.2
346
فارس، قائمیه
10
3.1
10
51.58
29.94
1398/11/14 02:30:26.8
347
خراسان جنوبی، مود
9
2.6
10
59.47
32.64
1398/11/14 00:49:04.6
348
خراسان جنوبی، مود
11
2.6
10
59.47
32.63
1398/11/14 00:24:23.1
349
خراسان شمالی، سنخواست
17
3.1
12
57.01
37.19
1398/11/13 22:37:16.6
350
کرمانشاه، تازه آباد
14
3.8
12
46.15
34.61
1398/11/13 20:22:58.6
351
آذربایجان غربی، سیلوانه
18
3
10
44.89
37.26
1398/11/13 19:15:14.6
352
کرمان، کیانشهر
15
2.7
13
56.31
31.27
1398/11/13 14:31:39.7
353
ایلام، صالح آباد
13
3.5
10
46.09
33.39
1398/11/13 11:56:52.5
354
ایلام، صالح آباد
26
3
21
45.91
33.43
1398/11/13 11:42:42.7
355
آذربایجان غربی، میر آباد
17
3.3
12
45.55
36.36
1398/11/13 02:40:57.2
356
خوزستان، لالی
27
3.4
10
49.29
32.51
1398/11/13 00:22:01.8
357
فارس، خانه زنیان
5
2.8
5
52.10
29.66
1398/11/12 21:14:24.3
358
خوزستان، اندیمشک
20
3.3
10
48.15
32.39
1398/11/12 19:23:39.9
359
فارس، خانه زنیان
6
2.6
10
52.18
29.62
1398/11/12 16:54:55.5
360
فارس، خانه زنیان
2
3.2
10
52.16
29.69
1398/11/12 14:56:23.1
361
خوزستان، شوش
33
2.9
18
47.89
32.19
1398/11/12 14:33:44.5
362
خوزستان، شوش
30
3.3
22
47.93
32.13
1398/11/12 13:59:05.9
363
فارس، خانه زنیان
6
3.2
14
52.13
29.62
1398/11/12 11:55:47.1
364
ترکمنستان، Bäherden
28
2.6
15
57.73
38.36
1398/11/12 06:38:46.1
365
عراق، Az-Zubayr
40
3.2
27
47.58
30.05
1398/11/12 04:22:02.2
366
سمنان، سرخه
52
2.5
8
53.33
35.01
1398/11/12 02:49:48.0
367
کرمانشاه، کوزران
4
2.8
10
46.64
34.48
1398/11/12 02:15:11.0
368
فارس، بابامنیر
7
2.5
5
51.14
30.08
1398/11/12 00:30:17.5
369
آذربایجان غربی، اشنویه
22
2.7
10
45.17
37.23
1398/11/11 23:48:56.8
370
فارس، بابامنیر
8
2.9
8
51.14
30.12
1398/11/11 19:50:06.7
371
آذربایجان غربی، اشنویه
20
2.7
10
45.10
37.22
1398/11/11 19:26:03.9
372
خراسان رضوی، سنگان
48
2.8
6
60.42
33.98
1398/11/11 14:03:00.6
373
فارس، خانه زنیان
4
2.5
10
52.16
29.63
1398/11/11 12:14:34.6
374
فارس، خانه زنیان
6
2.5
5
52.13
29.62
1398/11/11 10:09:40.8
375
ترکمنستان، Bäherden
31
2.5
10
57.22
38.22
1398/11/11 10:09:08.7
376
فارس، خانه زنیان
11
3.3
10
52.04
29.66
1398/11/11 08:54:29.9
377
کرمان، رفسنجان
19
2.8
10
55.97
30.24
1398/11/11 08:39:31.9
378
فارس، خانه زنیان
5
2.7
5
52.10
29.67
1398/11/11 07:39:19.5
379
عراق، Jalula
22
2.9
8
45.34
34.14
1398/11/11 04:24:08.9
380
لرستان، چالان چولان
15
2.8
12
49.00
33.78
1398/11/10 23:05:15.9
381
فارس، خانه زنیان
2
2.5
5
52.16
29.65
1398/11/10 17:44:59.6
382
کرمانشاه، گهواره
13
3
8
46.45
34.46
1398/11/10 16:34:18.4
383
کرمان، رفسنجان
30
3.1
12
55.90
30.15
1398/11/10 16:27:32.3
384
فارس، خانه زنیان
6
3.5
5
52.13
29.62
1398/11/10 16:15:11.3
385
کرمان، رفسنجان
23
2.9
12
55.93
30.21
1398/11/10 16:08:56.8
386
کرمان، رفسنجان
23
3
16
55.94
30.20
1398/11/10 13:33:07.4
387
فارس، خانه زنیان
5
2.6
11
52.19
29.63
1398/11/10 12:46:19.8
388
کرمانشاه، سومار
15
3.1
8
45.51
33.80
1398/11/10 12:23:18.8
389
فارس، خانه زنیان
4
2.6
10
52.12
29.69
1398/11/10 07:21:09.0
390
فارس، قیر
14
3.1
10
53.13
28.57
1398/11/10 06:17:32.4
391
فارس، خانه زنیان
5
3.2
5
52.10
29.65
1398/11/10 04:45:00.4
392
آذربایجان غربی، اشنویه
25
3.4
10
45.07
37.27
1398/11/10 03:40:08.8
393
فارس، خانه زنیان
0
2.9
5
52.16
29.67
1398/11/10 02:47:30.8
394
ایلام، دهلران
9
3.9
10
47.18
32.65
1398/11/10 02:12:50.8
395
هرمزگان، زیارتعلی
22
3.1
10
57.36
27.90
1398/11/10 01:48:00.9
396
فارس، خانه زنیان
3
2.6
5
52.12
29.66
1398/11/10 01:46:48.4
397
فارس، خانه زنیان
15
3.5
5
52.17
29.53
1398/11/10 00:37:38.1
398
آذربایجان غربی، سیلوانه
17
3.3
10
44.90
37.28
1398/11/09 23:25:45.5
399
فارس، خانه زنیان
3
2.6
10
52.14
29.65
1398/11/09 23:14:25.9
400
فارس، خانه زنیان
7
3.2
5
52.10
29.62
1398/11/09 23:03:40.8
401
فارس، خانه زنیان
2
2.7
10
52.13
29.68
1398/11/09 23:02:54.9
402
فارس، خانه زنیان
4
2.7
10
52.16
29.63
1398/11/09 22:55:35.7
403
فارس، خانه زنیان
4
2.6
10
52.12
29.70
1398/11/09 22:34:42.3
404
آذربایجان غربی، اشنویه
25
4.9
10
45.09
37.27
1398/11/09 21:37:30.0
405
عراق، Khanaqin
12
2.5
6
45.46
34.44
1398/11/09 19:15:54.8
406
فارس، خانه زنیان
9
3
0
52.13
29.60
1398/11/09 16:37:36.4
407
ترکمنستان، Balkanabat
40
3.6
10
54.04
39.77
1398/11/09 16:28:36.3
408
خوزستان، ایذه
29
3.4
10
49.79
32.09
1398/11/09 15:26:24.9
409
فارس، خانه زنیان
5
2.5
5
52.10
29.66
1398/11/09 13:42:08.7
410
فارس، خانه زنیان
6
2.7
5
52.09
29.68
1398/11/09 12:13:58.3
411
کرمانشاه، تازه آباد
15
2.6
8
46.23
34.61
1398/11/09 11:24:37.3
412
خراسان رضوی، سنگان
43
3
10
60.32
34.02
1398/11/09 10:37:08.3
413
سیستان و بلوچستان، نصرت‌آباد
43
2.9
10
59.81
30.22
1398/11/09 09:47:28.4
414
سیستان و بلوچستان، نصرت‌آباد
43
3
8
59.79
30.22
1398/11/09 09:47:28.3
415
کرمانشاه، سومار
12
2.7
8
45.64
33.77
1398/11/09 09:28:05.5
416
فارس، خانه زنیان
0
2.9
10
52.15
29.67
1398/11/09 08:35:53.5
417
کرمانشاه، سومار
22
4
8
45.72
33.68
1398/11/09 08:32:44.8
418
فارس، خانه زنیان
9
2.6
8
52.17
29.59
1398/11/09 08:14:30.3
419
خراسان جنوبی، درح
11
3.3
10
60.39
32.25
1398/11/09 06:19:09.4
420
فارس، خانه زنیان
8
2.6
5
52.13
29.60
1398/11/09 04:46:19.8
421
سیستان و بلوچستان، مسجد حضرت ابوالفضل
19
3
9
59.58
28.16
1398/11/09 04:20:49.7
422
کرمانشاه، سومار
12
2.6
8
45.62
33.76
1398/11/09 01:22:45.6
423
فارس، خانه زنیان
15
2.5
5
52.16
29.54
1398/11/09 00:46:36.8
424
فارس، خانه زنیان
10
2.5
5
52.14
29.58
1398/11/09 00:36:35.3
425
کرمانشاه، سومار
23
4.5
10
45.68
33.67
1398/11/09 00:07:17.4
426
کرمانشاه، قصر شیرین
25
3.4
12
45.53
34.74
1398/11/08 21:18:29.1
427
فارس، خانه زنیان
6
3.4
0
52.13
29.62
1398/11/08 20:45:25.4
428
فارس، خانه زنیان
12
2.5
10
52.23
29.59
1398/11/08 20:20:34.7
429
فارس، خانه زنیان
13
2.5
6
52.15
29.55
1398/11/08 19:52:23.3
430
فارس، خانه زنیان
8
2.8
10
52.22
29.64
1398/11/08 19:18:23.1
431
فارس، خانه زنیان
12
5.1
5
52.11
29.57
1398/11/08 18:54:32.9
432
فارس، خانه زنیان
5
3
6
52.15
29.63
1398/11/08 16:25:50.9
433
کرمانشاه، سومار
21
3
10
45.54
33.71
1398/11/08 15:56:45.2
434
فارس، خانه زنیان
14
3.3
5
52.16
29.55
1398/11/08 15:03:13.5
435
هرمزگان، زیارتعلی
26
2.6
5
56.97
27.72
1398/11/08 14:53:49.7
436
کرمانشاه، سومار
20
3.1
8
45.77
33.72
1398/11/08 11:52:38.7
437
اصفهان، برزک
5
2.5
12
51.18
33.79
1398/11/08 11:48:31.0
438
اصفهان، برزک
2
2.8
25
51.21
33.77
1398/11/08 11:46:14.8
439
اصفهان، برزک
1
4
15
51.22
33.78
1398/11/08 11:42:50.2
440
کرمانشاه، سومار
15
2.9
10
45.57
33.75
1398/11/08 11:20:17.1
441
فارس، خانه زنیان
1
2.7
8
52.15
29.66
1398/11/08 10:56:05.2
442
عراق، Az-Zubayr
27
3.6
10
47.79
30.16
1398/11/08 10:30:55.6
443
کرمانشاه، سومار
23
3.2
12
45.89
33.88
1398/11/08 10:27:42.4
444
کرمانشاه، سومار
18
4.3
12
45.74
33.73
1398/11/08 10:22:01.6
445
فارس، خانه زنیان
9
2.8
5
52.12
29.59
1398/11/08 10:21:32.8
446
فارس، خانه زنیان
3
2.5
6
52.13
29.65
1398/11/08 08:53:24.1
447
فارس، خانه زنیان
2
3.4
10
52.14
29.66
1398/11/08 08:22:00.7
448
فارس، خانه زنیان
6
2.8
10
52.13
29.72
1398/11/08 08:10:42.6
449
فارس، خانه زنیان
2
2.5
9
52.15
29.69
1398/11/08 08:06:06.6
450
کرمان، هجدک
40
2.5
6
57.41
30.68
1398/11/08 06:59:22.3
451
گلستان، آق قلا
12
2.6
8
54.43
37.12
1398/11/08 06:44:57.4
452
فارس، خانه زنیان
3
2.5
21
52.13
29.67
1398/11/08 06:29:59.3
453
فارس، خانه زنیان
1
2.8
10
52.15
29.66
1398/11/08 04:34:17.9
454
خراسان شمالی، رباط قره بیل
24
3
11
56.57
37.26
1398/11/08 03:05:25.3
455
فارس، خانه زنیان
4
2.9
5
52.15
29.63
1398/11/08 02:49:18.7
456
فارس، خانه زنیان
4
2.8
6
52.15
29.64
1398/11/08 02:44:58.7
457
فارس، خانه زنیان
2
2.6
6
52.15
29.65
1398/11/08 02:42:07.2
458
فارس، خانه زنیان
2
2.7
5
52.15
29.65
1398/11/08 02:34:07.9
459
فارس، خانه زنیان
0
3.1
6
52.15
29.67
1398/11/08 01:40:23.9
460
فارس، خانه زنیان
2
3.1
5
52.16
29.65
1398/11/08 01:35:37.4
461
فارس، خانه زنیان
8
2.8
20
52.14
29.60
1398/11/08 00:22:23.8
462
فارس، خانه زنیان
2
3.1
6
52.14
29.65
1398/11/07 23:51:41.2
463
فارس، خانه زنیان
25
2.6
6
52.05
29.88
1398/11/07 23:29:04.0
464
فارس، خانه زنیان
2
2.8
10
52.15
29.69
1398/11/07 23:16:01.1
465
کرمانشاه، باینگان
18
2.8
10
46.08
34.97
1398/11/07 22:06:34.7
466
فارس، خانه زنیان
8
3.1
10
52.19
29.61
1398/11/07 21:00:11.6
467
فارس، خانه زنیان
2
3.1
10
52.16
29.66
1398/11/07 20:38:57.0
468
فارس، خانه زنیان
3
3.6
6
52.14
29.70
1398/11/07 20:27:35.4
469
یزد، بهاباد
21
2.7
12
56.10
32.05
1398/11/07 20:27:17.6
470
فارس، خانه زنیان
8
3.2
10
52.12
29.61
1398/11/07 20:07:55.0
471
فارس، خانه زنیان
2
3.3
6
52.15
29.65
1398/11/07 20:02:01.1
472
فارس، خانه زنیان
6
2.5
5
52.18
29.62
1398/11/07 19:56:59.5
473
کرمان، جوپار
5
2.5
5
57.12
30.02
1398/11/07 19:53:14.8
474
فارس، خانه زنیان
2
3
5
52.13
29.67
1398/11/07 19:33:34.2
475
فارس، خانه زنیان
4
2.8
5
52.15
29.64
1398/11/07 19:23:57.4
476
فارس، خانه زنیان
6
3.2
5
52.18
29.62
1398/11/07 19:11:09.8
477
فارس، خانه زنیان
5
2.6
10
52.17
29.63
1398/11/07 18:45:03.8
478
یزد، بافق
35
4.2
20
55.24
31.88
1398/11/07 18:39:18.0
479
فارس، خانه زنیان
2
2.7
10
52.17
29.66
1398/11/07 18:33:59.8
480
فارس، خانه زنیان
2
3.6
6
52.14
29.66
1398/11/07 18:03:05.2
481
فارس، خانه زنیان
1
3.5
6
52.14
29.67
1398/11/07 17:55:50.4
482
فارس، خانه زنیان
5
2.6
5
52.16
29.63
1398/11/07 17:29:08.8
483
فارس، خانه زنیان
1
3.1
5
52.16
29.68
1398/11/07 17:25:38.5
484
فارس، خانه زنیان
16
3
5
52.16
29.53
1398/11/07 17:12:11.8
485
فارس، خانه زنیان
11
5.4
7
52.09
29.59
1398/11/07 16:58:26.3
486
خراسان جنوبی، شوسف
26
3.6
10
59.73
31.79
1398/11/07 14:28:01.8
487
کرمان، سیرچ
11
2.6
8
57.59
30.11
1398/11/07 13:00:45.8
488
کرمان، فاریاب
43
2.9
10
57.02
28.43
1398/11/07 06:21:39.1
489
خراسان شمالی، شوقان
16
2.8
10
56.98
37.22
1398/11/07 05:54:30.3
490
خراسان رضوی، سنگان
39
3.9
8
60.27
34.05
1398/11/07 05:27:58.2
491
آذربایجان، Şəki
11
3
10
47.19
41.10
1398/11/07 05:05:53.5
492
کرمان، فاریاب
30
3.2
10
56.93
28.14
1398/11/07 04:26:50.6
493
عراق، Khanaqin
13
2.5
10
45.53
34.35
1398/11/06 20:06:29.1
494
قزوین، دانسفهان
28
2.6
8
49.72
35.56
1398/11/06 18:30:04.8
495
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
17
2.8
6
47.51
37.71
1398/11/06 09:37:38.2
496
آذربایجان غربی، اشنویه
20
2.6
6
45.00
37.20
1398/11/06 07:37:28.1
497
فارس، افزر
14
2.7
16
53.11
28.32
1398/11/06 06:36:17.7
498
کرمان، هجدک
33
2.5
10
57.33
30.69
1398/11/06 03:53:46.5