نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.60 (92.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...

اخبار دستگاه های اجرایی

Please Wait...

پر بیننده ترین اخبار هفته

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

توضیح

اطلاعات درج شده در این بخش بر اساس اطلاعات آماری ارائه شده توسط مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران می باشد.

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه بالاتر از 3 ریشتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
بوشهر، کلمه
5
3.3
5
51.49
28.91
1398/10/30 21:15:45.1
2
آذربایجان، Muxtədır
66
3.1
10
49.22
42.16
1398/10/30 20:22:44.2
3
هرمزگان، تخت
30
4.2
12
56.45
27.72
1398/10/30 18:19:38.2
4
لرستان، شول آباد
23
3.1
10
49.07
33.00
1398/10/30 16:16:07.1
5
بوشهر، جزیره خارک
46
3.6
10
49.84
29.22
1398/10/30 10:39:04.9
6
بوشهر، جزیره خارک
45
4
10
49.86
29.18
1398/10/30 06:20:43.6
7
افغانستان، Qarabag
28
3.3
10
61.62
35.15
1398/10/29 22:11:26.5
8
عراق، Jalula
19
3.3
10
45.32
34.15
1398/10/28 23:25:43.9
9
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
11
3.1
10
47.45
37.67
1398/10/28 19:41:03.9
10
ایلام، میمه
18
3.6
19
46.75
33.16
1398/10/28 10:05:20.7
11
فارس، افزر
34
3.5
10
52.66
28.20
1398/10/27 21:50:53.3
12
خراسان رضوی، سنگان
48
4.5
8
60.38
33.98
1398/10/27 07:23:50.2
13
خراسان رضوی، سنگان
43
3.1
5
60.31
34.01
1398/10/27 05:58:30.7
14
گیلان، بازارجمعه
15
3.2
9
48.94
37.41
1398/10/26 17:16:35.3
15
کرمان، راور
5
3.4
10
56.82
31.22
1398/10/26 10:51:19.3
16
هرمزگان، فارغان
27
3.1
8
56.43
28.19
1398/10/25 20:24:19.6
17
هرمزگان، کنگ
19
3.8
9
55.08
26.49
1398/10/25 18:26:15.9
18
خراسان جنوبی، حاجی آباد
79
3.2
12
60.82
33.81
1398/10/25 09:24:41.0
19
ایلام، مورموری
4
3.6
10
47.65
32.70
1398/10/24 21:26:07.3
20
خوزستان، سالند
13
3.4
10
48.97
32.48
1398/10/23 18:02:36.0
21
خوزستان، ایذه
16
3.1
9
49.86
31.98
1398/10/23 05:33:11.4
22
کرمان، راور
59
3.1
14
57.43
31.23
1398/10/22 17:57:31.3
23
بوشهر، اهرم
6
4
10
51.33
28.86
1398/10/22 06:31:46.3
24
خوزستان، ایذه
24
3.9
11
49.65
31.72
1398/10/22 06:20:36.2
25
کهگیلویه وبویر احمد، دوگنبدان
20
3.5
10
50.61
30.44
1398/10/21 17:59:17.5
26
هرمزگان، بندر جاسک
38
3.7
11
57.63
25.96
1398/10/21 13:20:14.0
27
قزوین، آبیک
8
3.2
8
50.49
36.10
1398/10/20 20:28:49.3
28
کهگیلویه وبویر احمد، لیکک
15
3.1
15
50.20
30.99
1398/10/20 14:07:00.0
29
خراسان رضوی، سنگان
45
4.1
10
60.30
33.99
1398/10/20 09:54:44.6
30
آذربایجان شرقی، میانه
22
3.6
8
47.69
37.23
1398/10/20 05:55:49.1
31
کرمان، فاریاب
38
3.1
10
57.06
28.40
1398/10/20 03:39:02.0
32
کرمانشاه، قصر شیرین
23
4.3
10
45.52
34.72
1398/10/19 14:22:00.6
33
کرمان، فاریاب
30
3.3
10
57.41
28.32
1398/10/19 05:38:30.0
34
بوشهر، امام حسن
20
3.3
10
50.47
29.81
1398/10/18 21:42:22.6
35
بوشهر، برازجان
8
3.2
5
51.26
29.21
1398/10/18 12:06:47.2
36
بوشهر، برازجان
11
4.2
10
51.28
29.18
1398/10/18 06:49:13.6
37
بوشهر، برازجان
12
4.7
9
51.31
29.19
1398/10/18 05:50:01.9
38
بوشهر، برازجان
13
3.1
5
51.27
29.16
1398/10/18 05:45:47.6
39
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
22
3.9
8
47.54
37.74
1398/10/18 05:28:14.4
40
کرمان، راور
32
3.2
12
57.14
31.27
1398/10/17 20:26:26.8
41
خراسان جنوبی، حاجی آباد
69
3.1
11
60.69
33.84
1398/10/17 17:59:22.5
42
خوزستان، ایذه
7
3.2
5
49.85
31.89
1398/10/17 15:09:44.9
43
آذربایجان غربی، قطور
15
3.2
10
44.57
38.44
1398/10/16 21:28:28.3
44
هرمزگان، کنگ
29
3.3
27
55.03
26.85
1398/10/16 20:33:16.6
45
آذربایجان غربی، قطور
6
3.2
10
44.43
38.42
1398/10/16 20:19:16.2
46
کرمان، فاریاب
26
3.1
6
57.29
28.33
1398/10/16 17:28:40.4
47
لرستان، خرم آباد
18
3.5
6
48.31
33.33
1398/10/16 15:02:43.5
48
فارس، خنج
24
3.2
12
53.51
27.68
1398/10/16 10:20:31.7
49
خراسان رضوی، سنگان
45
3.1
10
60.30
33.99
1398/10/16 09:09:07.4
50
هرمزگان، حاجی آباد
22
3.7
10
55.68
28.29
1398/10/16 08:55:15.8
51
کرمان، خانوک
27
3.1
14
56.81
30.96
1398/10/16 04:45:32.3
52
خراسان رضوی، سنگان
43
4.1
10
60.33
34.02
1398/10/15 13:14:18.6
53
افغانستان، Bala Morgab
61
3.9
10
62.91
35.98
1398/10/15 12:04:29.0
54
خراسان جنوبی، گزیک
13
3.1
5
60.23
32.88
1398/10/14 21:43:35.8
55
کرمان، جیرفت
44
3.6
8
57.30
28.65
1398/10/14 20:46:34.8
56
سیستان و بلوچستان، نگور
32
3.4
27
61.42
25.52
1398/10/14 19:55:33.7
57
خوزستان، قلعه تل
14
3.6
5
49.97
31.74
1398/10/14 11:59:18.2
58
پاکستان، Turbat
104
4.6
10
63.80
25.33
1398/10/14 11:54:27.8
59
خراسان رضوی، سنگان
46
3.3
10
60.32
33.99
1398/10/14 04:23:36.5
60
هرمزگان، بندرعباس
25
3.4
11
56.08
27.33
1398/10/13 13:56:08.1
61
هرمزگان، بندرمقام
20
3.1
8
53.29
27.00
1398/10/13 08:01:16.3
62
خراسان رضوی، سنگان
45
3.3
12
60.42
34.01
1398/10/13 06:13:14.3
63
خراسان رضوی، سنگان
43
3.3
8
60.29
34.01
1398/10/13 03:11:06.0
64
هرمزگان، تخت
18
3.1
12
56.79
27.41
1398/10/13 02:43:33.4
65
خوزستان، سالند
15
3.1
10
48.73
32.60
1398/10/12 20:50:41.3
66
خراسان رضوی، سنگان
45
3.4
12
60.44
34.02
1398/10/12 14:17:18.8
67
خراسان رضوی، سنگان
40
4.6
10
60.30
34.04
1398/10/12 13:33:03.7
68
خراسان رضوی، سنگان
46
3.7
9
60.24
33.98
1398/10/12 10:14:10.3
69
خراسان رضوی، سنگان
44
3.6
9
60.34
34.01
1398/10/12 09:32:26.6
70
خراسان رضوی، سنگان
42
3.6
10
60.29
34.03
1398/10/12 09:29:24.0
71
خراسان رضوی، سنگان
44
3.7
5
60.38
34.02
1398/10/12 08:18:53.6
72
خراسان رضوی، سنگان
41
5.8
8
60.33
34.03
1398/10/12 07:59:04.5
73
عراق، Ali al Garbi
21
3.3
6
46.90
32.51
1398/10/12 02:28:42.4
74
کرمان، راور
33
4.5
8
57.15
31.27
1398/10/11 21:23:19.0
75
کهگیلویه وبویر احمد، یاسوج
5
4.1
5
51.64
30.66
1398/10/11 16:29:02.6
76
کرمانشاه، گهواره
24
3.3
8
46.25
34.51
1398/10/11 14:50:02.7
77
هرمزگان، تخت
14
3.1
6
56.65
27.63
1398/10/11 14:27:26.6
78
هرمزگان، تخت
19
3.7
13
56.79
27.39
1398/10/11 03:43:48.6
79
کرمان، قلعه گنج
25
3.1
19
57.75
27.72
1398/10/10 18:50:24.3
80
کرمان، سیرچ
15
3.2
10
57.49
30.32
1398/10/10 01:33:01.4
81
هرمزگان، تخت
8
3.1
10
56.70
27.54
1398/10/10 00:03:59.2
82
گیلان، لنگرود
32
3.2
19
50.37
37.43
1398/10/09 21:07:45.9
83
هرمزگان، تخت
21
3.7
14
56.75
27.35
1398/10/09 19:09:46.1
84
هرمزگان، تخت
22
3.4
16
56.76
27.34
1398/10/09 18:09:48.9
85
هرمزگان، تخت
18
3.1
17
56.78
27.40
1398/10/09 17:56:10.3
86
هرمزگان، تخت
14
4.3
17
56.77
27.45
1398/10/09 17:24:32.1
87
هرمزگان، تخت
9
3.7
10
56.68
27.57
1398/10/09 17:23:32.4
88
هرمزگان، قلعه قاضی
25
5.4
20
56.71
27.28
1398/10/09 17:19:45.9
89
هرمزگان، تخت
25
3.9
12
56.78
27.32
1398/10/09 15:21:51.4
90
کهگیلویه وبویر احمد، لیکک
8
3.7
10
50.04
30.85
1398/10/09 13:26:22.8
91
ایلام، پهله
21
3.8
11
46.66
32.99
1398/10/07 13:53:26.9
92
ایلام، پهله
22
4.3
10
46.65
33.00
1398/10/07 13:50:27.6
93
فارس، لار
9
3.5
15
54.37
27.74
1398/10/06 23:46:17.5
94
عراق، Qalat Dizah
9
3.2
4
45.02
36.19
1398/10/06 16:20:11.1
95
بوشهر، کلمه
8
4.9
10
51.39
28.90
1398/10/06 05:23:11.2
96
هرمزگان، رویدر
44
4
10
55.07
27.21
1398/10/05 01:44:30.9
97
آذربایجان، Qazı Məmməd
20
3.6
12
49.04
40.20
1398/10/04 10:19:53.8
98
فارس، محمله
29
3.2
6
53.30
27.63
1398/10/04 05:51:33.7
99
آذربایجان، Qazı Məmməd
9
4
10
49.01
40.09
1398/10/03 16:30:57.7
100
آذربایجان، Ceyildağ
18
3.9
10
49.06
40.32
1398/10/03 16:28:19.8
101
فارس، دهرم
15
3.2
10
52.35
28.62
1398/10/03 09:59:27.1
102
فارس، اوز
16
3.1
5
53.87
27.83
1398/10/03 02:57:23.0
103
آذربایجان شرقی، ترک
9
3.1
6
47.67
37.64
1398/10/02 15:38:19.4
104
آذربایجان شرقی، ترک
10
3.8
6
47.67
37.64
1398/10/02 07:21:28.5
105
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
19
3.1
10
47.42
37.76
1398/10/02 04:57:33.7
106
فارس، محمله
15
3.7
5
53.18
27.71
1398/10/01 20:55:19.6
107
بوشهر، کاکی
16
3.1
16
51.55
28.20
1398/10/01 19:44:52.6
108
کرمان، منوجان
2
3.2
8
57.52
27.42
1398/10/01 15:32:22.0
109
خوزستان، سالند
10
3.6
8
48.76
32.56
1398/10/01 15:18:58.5
110
خوزستان، سالند
13
5
10
48.70
32.53
1398/10/01 14:57:29.6
111
خوزستان، سالند
12
3.4
11
48.76
32.59
1398/10/01 14:41:17.9
112
فارس، وراوی
25
3.3
10
53.26
27.59
1398/10/01 08:15:35.5
113
خوزستان، حسینیه
7
3.3
10
48.23
32.74
1398/09/30 00:25:43.5
114
یزد، بهاباد
58
3.2
8
56.10
32.39
1398/09/29 23:40:30.7
2020GhadiriSoft.ir