نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

1

2

3

4

5

لرزه نگار
4.60 (92.0%) 5 votes

آیا این صفحه مفید بود؟

00

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...

اخبار دستگاه های اجرایی

Please Wait...

پر بیننده ترین اخبار هفته

Please Wait...
نشریه الکترونیکی قدیری، پیش بینی هوا، نرخ دلار، قیمت خودرو

توضیح

اطلاعات درج شده در این بخش بر اساس اطلاعات آماری ارائه شده توسط مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران می باشد.

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه بالاتر از 3 ریشتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
خراسان شمالی، شوقان
17
3.4
10
56.70
37.33
1398/12/07 16:33:23.6
2
آذربایجان غربی، قطور
11
3.5
10
44.53
38.46
1398/12/07 07:56:51.3
3
آذربایجان غربی، خوی
24
3.4
6
44.69
38.49
1398/12/07 06:55:47.6
4
آذربایجان غربی، قطور
15
4.2
7
44.58
38.47
1398/12/07 01:58:14.8
5
آذربایجان غربی، سیه چشمه
14
3.4
8
44.34
38.95
1398/12/06 20:39:14.1
6
آذربایجان غربی، قطور
22
3.7
4
44.66
38.51
1398/12/06 19:28:22.8
7
آذربایجان غربی، خوی
18
4.3
4
44.75
38.59
1398/12/06 17:44:05.3
8
آذربایجان غربی، قطور
12
3.6
6
44.50
38.40
1398/12/06 17:12:31.0
9
خراسان رضوی، سنگان
48
3.2
8
60.33
33.97
1398/12/06 16:43:50.4
10
آذربایجان غربی، قطور
10
3.4
6
44.52
38.49
1398/12/06 16:00:31.0
11
هرمزگان، لافت
16
4.1
9
55.82
26.77
1398/12/06 15:12:07.5
12
آذربایجان غربی، قطور
13
3.3
10
44.54
38.43
1398/12/06 13:10:33.0
13
فارس، محمله
29
3.1
4
52.93
28.01
1398/12/06 07:53:42.0
14
آذربایجان غربی، قطور
15
3.2
6
44.56
38.52
1398/12/06 03:38:30.3
15
آذربایجان غربی، قطور
2
4.2
6
44.39
38.46
1398/12/06 03:14:35.2
16
آذربایجان غربی، قطور
9
3.7
6
44.48
38.42
1398/12/05 20:35:02.3
17
آذربایجان غربی، قطور
14
3.2
6
44.56
38.45
1398/12/05 19:32:39.0
18
آذربایجان غربی، قطور
13
4.2
10
44.51
38.39
1398/12/05 18:35:37.6
19
هرمزگان، کوخرد
50
3.3
18
54.84
27.41
1398/12/05 15:40:58.7
20
آذربایجان غربی، قطور
10
3.6
10
44.52
38.50
1398/12/05 12:23:09.5
21
هرمزگان، کوخرد
40
3.6
5
54.84
27.28
1398/12/05 11:25:26.5
22
هرمزگان، کوخرد
43
3.5
9
54.84
27.33
1398/12/05 11:15:19.5
23
هرمزگان، تخت
16
3.2
10
56.76
27.59
1398/12/05 09:58:04.3
24
آذربایجان غربی، قطور
12
3.1
6
44.49
38.38
1398/12/05 08:49:18.5
25
آذربایجان غربی، قطور
9
3.3
10
44.49
38.42
1398/12/05 06:11:09.9
26
آذربایجان غربی، قطور
12
3.1
10
44.52
38.42
1398/12/05 05:24:31.3
27
آذربایجان غربی، قطور
17
3.1
10
44.44
38.32
1398/12/05 04:54:52.7
28
آذربایجان غربی، قطور
12
3.3
10
44.54
38.48
1398/12/05 04:20:43.6
29
کرمان، راور
20
4.9
10
56.60
31.26
1398/12/05 04:03:46.6
30
آذربایجان غربی، قطور
7
3.1
10
44.40
38.41
1398/12/05 03:46:20.8
31
آذربایجان غربی، قطور
4
3.2
10
44.39
38.51
1398/12/05 02:06:39.8
32
آذربایجان غربی، قطور
7
3.1
14
44.48
38.45
1398/12/05 01:47:22.4
33
آذربایجان غربی، قطور
12
3.4
13
44.53
38.43
1398/12/05 00:32:16.7
34
آذربایجان غربی، قطور
23
3.1
10
44.38
38.27
1398/12/05 00:30:57.7
35
آذربایجان غربی، قطور
6
3.4
10
44.45
38.43
1398/12/05 00:27:34.4
36
آذربایجان غربی، قطور
7
3.2
10
44.49
38.46
1398/12/05 00:25:10.0
37
آذربایجان غربی، قطور
13
3.9
10
44.55
38.43
1398/12/05 00:14:37.9
38
آذربایجان غربی، قطور
12
3.8
10
44.54
38.47
1398/12/04 23:12:39.5
39
خراسان رضوی، سفید سنگ
36
3.1
4
60.47
35.78
1398/12/04 22:56:59.4
40
آذربایجان غربی، قطور
7
3.2
10
44.40
38.41
1398/12/04 22:18:27.3
41
آذربایجان غربی، قطور
14
3.6
8
44.57
38.47
1398/12/04 22:03:23.4
42
آذربایجان غربی، قطور
16
3.8
8
44.59
38.44
1398/12/04 21:55:48.3
43
آذربایجان غربی، قطور
16
3.4
15
44.56
38.54
1398/12/04 21:44:22.9
44
آذربایجان غربی، قطور
11
3.7
10
44.45
38.38
1398/12/04 21:42:48.6
45
آذربایجان غربی، قطور
15
3.5
10
44.58
38.46
1398/12/04 20:51:59.6
46
کرمان، فاریاب
24
3.3
18
57.16
28.30
1398/12/04 20:47:34.1
47
آذربایجان غربی، قطور
11
3.5
10
44.48
38.39
1398/12/04 20:40:37.7
48
آذربایجان غربی، قطور
12
3.7
12
44.54
38.47
1398/12/04 20:37:23.7
49
آذربایجان غربی، قطور
5
3.9
10
44.39
38.52
1398/12/04 20:30:39.6
50
آذربایجان غربی، قطور
7
4
10
44.48
38.48
1398/12/04 20:26:21.0
51
آذربایجان غربی، قطور
6
4.1
12
44.47
38.47
1398/12/04 20:24:37.2
52
آذربایجان غربی، قطور
12
3.8
12
44.54
38.46
1398/12/04 20:09:57.6
53
آذربایجان غربی، قطور
13
3.8
10
44.54
38.43
1398/12/04 20:07:50.2
54
آذربایجان غربی، قطور
8
3.7
18
44.49
38.44
1398/12/04 19:54:53.7
55
آذربایجان غربی، قطور
11
3.4
12
44.54
38.47
1398/12/04 19:50:17.0
56
آذربایجان غربی، قطور
12
3.4
10
44.54
38.47
1398/12/04 19:46:18.6
57
آذربایجان غربی، قطور
12
3.7
10
44.44
38.37
1398/12/04 19:43:51.9
58
آذربایجان غربی، قطور
6
3.4
10
44.44
38.42
1398/12/04 19:40:54.4
59
آذربایجان غربی، زرآباد
22
5.7
28
44.75
38.71
1398/12/04 19:30:31.8
60
آذربایجان غربی، قطور
7
4.1
13
44.48
38.43
1398/12/04 17:58:39.3
61
آذربایجان غربی، قطور
20
3.1
6
44.63
38.51
1398/12/04 14:44:47.7
62
آذربایجان غربی، قطور
10
3.1
7
44.47
38.40
1398/12/04 14:20:57.4
63
آذربایجان غربی، قطور
6
3.6
6
44.47
38.45
1398/12/04 13:59:35.3
64
آذربایجان غربی، قطور
19
3.8
6
44.62
38.50
1398/12/04 13:55:40.4
65
آذربایجان غربی، قطور
20
3.6
7
44.63
38.50
1398/12/04 13:36:08.1
66
آذربایجان غربی، قطور
18
3.8
7
44.62
38.48
1398/12/04 13:18:23.1
67
آذربایجان غربی، قطور
10
3.7
6
44.52
38.44
1398/12/04 11:20:48.7
68
آذربایجان غربی، قطور
7
3.2
5
44.48
38.47
1398/12/04 10:46:07.0
69
آذربایجان غربی، قطور
11
3.3
6
44.37
38.38
1398/12/04 10:01:20.5
70
آذربایجان غربی، قطور
10
3.1
9
44.49
38.41
1398/12/04 09:46:40.5
71
آذربایجان غربی، قطور
17
5.7
6
44.59
38.52
1398/12/04 09:22:59.6
72
هرمزگان، کوخرد
51
3.3
17
54.85
27.42
1398/12/04 06:17:05.1
73
کرمان، فاریاب
14
4
21
57.12
28.02
1398/12/04 04:42:24.7
74
آذربایجان، Hacıqəhrəmənlı
18
3.4
10
49.13
39.87
1398/12/04 04:13:48.8
75
سیستان و بلوچستان، فنوج
66
3.1
10
59.05
26.85
1398/12/03 21:54:27.2
76
خراسان جنوبی، حاجی آباد
46
3.9
7
60.23
33.97
1398/12/03 19:23:17.9
77
هرمزگان، بندرعباس
25
3.2
8
56.17
27.39
1398/12/03 11:42:21.0
78
آذربایجان غربی، خوی
11
3.4
6
45.06
38.49
1398/12/03 06:48:29.3
79
آذربایجان غربی، خوی
9
3.1
8
44.99
38.48
1398/12/03 06:33:59.0
80
کهگیلویه وبویر احمد، دوگنبدان
6
3.1
10
50.85
30.38
1398/12/03 03:08:54.8
81
هرمزگان، کوخرد
39
3.2
10
54.84
27.25
1398/12/03 00:34:15.3
82
خراسان رضوی، سنگان
42
3.3
5
60.30
34.02
1398/12/02 21:51:51.2
83
هرمزگان، کنگ
25
3.2
8
55.11
26.44
1398/12/02 13:29:00.0
84
خراسان رضوی، سنگان
49
3.7
10
60.38
33.97
1398/12/02 09:05:31.1
85
خراسان رضوی، کدکن
19
3.3
10
58.67
35.60
1398/12/02 07:36:57.0
86
هرمزگان، کوخرد
39
3.5
16
54.86
27.23
1398/12/02 01:08:29.8
87
خراسان جنوبی، حاجی آباد
40
3.1
10
60.21
33.92
1398/12/01 23:38:58.0
88
کرمان، فاریاب
28
3.4
5
56.98
27.97
1398/12/01 17:42:53.4
89
آذربایجان غربی، آواجیق
39
3.4
4
43.88
39.05
1398/11/30 11:49:40.6
90
آذربایجان غربی، اشنویه
19
3.6
8
45.03
37.20
1398/11/30 01:11:47.4
91
آذربایجان غربی، قطور
18
4
6
44.61
38.48
1398/11/29 23:11:50.9
92
آذربایجان غربی، قطور
9
3.9
6
44.51
38.48
1398/11/29 22:39:24.0
93
قم، کهک
11
3.8
8
50.76
34.44
1398/11/29 20:34:43.2
94
آذربایجان، Əli Bayramlı
10
3.3
14
49.03
39.95
1398/11/29 16:51:09.8
95
ایلام، مورموری
12
3.1
24
47.73
32.82
1398/11/29 11:49:01.4
96
ترکمنستان، Balkanabat
42
3.7
10
54.80
39.68
1398/11/29 10:06:06.8
97
خوزستان، آغاجاری
15
3.6
13
49.96
30.62
1398/11/29 08:27:19.2
98
گیلان، بازارجمعه
17
3.9
8
48.92
37.40
1398/11/29 02:05:17.2
99
هرمزگان، رویدر
41
3.4
10
55.11
27.21
1398/11/28 23:06:01.9
100
کردستان، کامیاران
16
4.2
8
46.89
34.66
1398/11/28 14:47:38.2
101
خوزستان، اندیمشک
23
3.2
12
48.56
32.58
1398/11/28 14:09:52.5
102
خراسان جنوبی، نهبندان
17
3.1
8
59.92
31.65
1398/11/28 07:30:40.3
103
هرمزگان، کوخرد
35
3.7
9
54.82
27.21
1398/11/28 03:59:20.4
104
کرمان، هجدک
24
3.5
9
57.25
30.75
1398/11/27 22:11:16.5
105
آذربایجان غربی، قطور
13
3.1
8
44.56
38.49
1398/11/27 22:07:46.0
106
آذربایجان غربی، قطور
7
4.5
6
44.49
38.48
1398/11/27 21:32:13.3
107
اردبیل، عنبران
14
3.5
21
48.58
38.54
1398/11/27 21:21:30.2
108
فارس، اوز
6
3.1
10
54.05
27.80
1398/11/27 18:43:01.4
109
هرمزگان، درگهان
16
3.5
15
55.91
26.98
1398/11/27 17:40:31.8
110
آذربایجان، Muğan
21
3.9
23
48.81
40.29
1398/11/27 16:02:55.0
111
هرمزگان، لافت
11
5.8
13
55.88
26.93
1398/11/27 16:00:46.2
112
هرمزگان، لافت
14
4.4
16
55.86
26.99
1398/11/27 15:54:53.2
113
هرمزگان، لافت
12
3.9
10
55.89
26.87
1398/11/27 15:51:50.8
114
اردبیل، سرعین
7
4.4
6
48.12
38.10
1398/11/27 01:15:41.6
115
کردستان، کامیاران
15
3.3
10
46.82
34.71
1398/11/26 21:55:38.7
116
کرمان، گلباف
16
3.1
8
57.70
30.03
1398/11/26 18:19:23.3
117
خوزستان، رامشیر
12
3.2
13
49.29
30.92
1398/11/26 13:44:26.9
118
خراسان رضوی، ریوش
31
3.2
8
58.14
35.59
1398/11/26 12:46:17.9
119
کردستان، کامیاران
13
3.2
6
46.86
34.71
1398/11/26 02:22:18.5
120
خوزستان، قلعه تل
15
3.7
10
50.05
31.64
1398/11/25 11:23:21.5
121
فارس، محمله
13
3.4
10
53.14
27.69
1398/11/25 07:41:35.9
122
یزد، بهاباد
25
3.6
8
55.82
32.02
1398/11/24 22:39:10.4
123
فارس، محمله
15
3.3
8
53.19
27.71
1398/11/24 17:11:40.8
124
فارس، خانه زنیان
6
3.1
5
52.14
29.62
1398/11/24 11:43:50.4
125
فارس، میمند
11
3.2
10
52.85
28.91
1398/11/24 07:13:52.8
126
آذربایجان غربی، قطور
30
3.5
4
44.08
38.40
1398/11/24 03:48:14.5
127
خراسان جنوبی، دیهوک
19
4.5
6
57.35
33.38
1398/11/24 03:16:20.1
128
هرمزگان، لافت
21
3.6
21
55.86
27.07
1398/11/24 03:09:07.6
129
هرمزگان، لافت
23
3.7
24
55.87
27.08
1398/11/23 23:11:16.1
130
گیلان، احمدسرگوراب
8
4.5
18
49.40
37.07
1398/11/23 14:23:46.5
131
آذربایجان غربی، اشنویه
14
3.1
10
45.05
37.16
1398/11/23 13:56:37.8
132
ایلام، پهله
24
3.6
28
47.08
32.87
1398/11/23 13:54:51.1
133
ایلام، دهلران
22
3.7
15
47.12
32.84
1398/11/23 13:12:22.8
134
لرستان، الشتر
8
3.9
10
48.18
33.84
1398/11/22 09:16:38.9
135
هرمزگان، بندرعباس
9
3.1
15
56.31
27.26
1398/11/21 11:54:57.5
136
گلستان، علی آباد
21
4.2
10
54.87
36.72
1398/11/21 10:16:26.3
137
کرمان، سیرچ
24
3.1
10
57.44
30.39
1398/11/21 03:21:33.3
138
کرمان، چاه داد خدا
22
3.2
10
58.14
27.12
1398/11/20 18:49:23.0
139
سیستان و بلوچستان، نصرت‌آباد
47
3.1
8
59.56
30.06
1398/11/20 08:31:50.1
140
آذربایجان غربی، خوی
20
3.5
6
44.78
38.67
1398/11/20 08:09:33.7
141
خراسان رضوی، سنگان
44
3.3
8
60.19
34.01
1398/11/18 23:08:45.6
142
کرمانشاه، سومار
17
3.2
13
45.54
33.74
1398/11/18 09:00:59.4
143
سیستان و بلوچستان، گلمورتی
29
3.1
10
59.23
27.65
1398/11/16 04:01:15.9
144
ترکمنستان، Balkanabat
46
4.3
10
54.55
39.89
1398/11/16 01:08:01.5
145
خوزستان، شوش
36
3.4
10
47.87
32.13
1398/11/15 05:57:39.9
146
فارس، خانه زنیان
9
3.7
10
52.07
29.64
1398/11/15 00:02:36.5
147
فارس، قائمیه
10
3.1
10
51.58
29.94
1398/11/14 02:30:26.8
148
خراسان شمالی، سنخواست
17
3.1
12
57.01
37.19
1398/11/13 22:37:16.6
149
کرمانشاه، تازه آباد
14
3.8
12
46.15
34.61
1398/11/13 20:22:58.6
150
ایلام، صالح آباد
13
3.5
10
46.09
33.39
1398/11/13 11:56:52.5
151
آذربایجان غربی، میر آباد
17
3.3
12
45.55
36.36
1398/11/13 02:40:57.2
152
خوزستان، لالی
27
3.4
10
49.29
32.51
1398/11/13 00:22:01.8
153
خوزستان، اندیمشک
20
3.3
10
48.15
32.39
1398/11/12 19:23:39.9
154
فارس، خانه زنیان
2
3.2
10
52.16
29.69
1398/11/12 14:56:23.1
155
خوزستان، شوش
30
3.3
22
47.93
32.13
1398/11/12 13:59:05.9
156
فارس، خانه زنیان
6
3.2
14
52.13
29.62
1398/11/12 11:55:47.1
157
عراق، Az-Zubayr
40
3.2
27
47.58
30.05
1398/11/12 04:22:02.2
158
فارس، خانه زنیان
11
3.3
10
52.04
29.66
1398/11/11 08:54:29.9
159
کرمان، رفسنجان
30
3.1
12
55.90
30.15
1398/11/10 16:27:32.3
160
فارس، خانه زنیان
6
3.5
5
52.13
29.62
1398/11/10 16:15:11.3
161
کرمانشاه، سومار
15
3.1
8
45.51
33.80
1398/11/10 12:23:18.8
162
فارس، قیر
14
3.1
10
53.13
28.57
1398/11/10 06:17:32.4
163
فارس، خانه زنیان
5
3.2
5
52.10
29.65
1398/11/10 04:45:00.4
164
آذربایجان غربی، اشنویه
25
3.4
10
45.07
37.27
1398/11/10 03:40:08.8
165
ایلام، دهلران
9
3.9
10
47.18
32.65
1398/11/10 02:12:50.8
166
هرمزگان، زیارتعلی
22
3.1
10
57.36
27.90
1398/11/10 01:48:00.9
167
فارس، خانه زنیان
15
3.5
5
52.17
29.53
1398/11/10 00:37:38.1
168
آذربایجان غربی، سیلوانه
17
3.3
10
44.90
37.28
1398/11/09 23:25:45.5
169
فارس، خانه زنیان
7
3.2
5
52.10
29.62
1398/11/09 23:03:40.8
170
آذربایجان غربی، اشنویه
25
4.9
10
45.09
37.27
1398/11/09 21:37:30.0
171
ترکمنستان، Balkanabat
40
3.6
10
54.04
39.77
1398/11/09 16:28:36.3
172
خوزستان، ایذه
29
3.4
10
49.79
32.09
1398/11/09 15:26:24.9
173
کرمانشاه، سومار
22
4
8
45.72
33.68
1398/11/09 08:32:44.8
174
خراسان جنوبی، درح
11
3.3
10
60.39
32.25
1398/11/09 06:19:09.4
175
کرمانشاه، سومار
23
4.5
10
45.68
33.67
1398/11/09 00:07:17.4
176
کرمانشاه، قصر شیرین
25
3.4
12
45.53
34.74
1398/11/08 21:18:29.1
177
فارس، خانه زنیان
6
3.4
0
52.13
29.62
1398/11/08 20:45:25.4
178
فارس، خانه زنیان
12
5.1
5
52.11
29.57
1398/11/08 18:54:32.9
179
فارس، خانه زنیان
14
3.3
5
52.16
29.55
1398/11/08 15:03:13.5
180
کرمانشاه، سومار
20
3.1
8
45.77
33.72
1398/11/08 11:52:38.7
181
اصفهان، برزک
1
4
15
51.22
33.78
1398/11/08 11:42:50.2
182
عراق، Az-Zubayr
27
3.6
10
47.79
30.16
1398/11/08 10:30:55.6
183
کرمانشاه، سومار
23
3.2
12
45.89
33.88
1398/11/08 10:27:42.4
184
کرمانشاه، سومار
18
4.3
12
45.74
33.73
1398/11/08 10:22:01.6
185
فارس، خانه زنیان
2
3.4
10
52.14
29.66
1398/11/08 08:22:00.7
186
فارس، خانه زنیان
0
3.1
6
52.15
29.67
1398/11/08 01:40:23.9
187
فارس، خانه زنیان
2
3.1
5
52.16
29.65
1398/11/08 01:35:37.4
188
فارس، خانه زنیان
2
3.1
6
52.14
29.65
1398/11/07 23:51:41.2
189
فارس، خانه زنیان
8
3.1
10
52.19
29.61
1398/11/07 21:00:11.6
190
فارس، خانه زنیان
2
3.1
10
52.16
29.66
1398/11/07 20:38:57.0
191
فارس، خانه زنیان
3
3.6
6
52.14
29.70
1398/11/07 20:27:35.4
192
فارس، خانه زنیان
8
3.2
10
52.12
29.61
1398/11/07 20:07:55.0
193
فارس، خانه زنیان
2
3.3
6
52.15
29.65
1398/11/07 20:02:01.1
194
فارس، خانه زنیان
6
3.2
5
52.18
29.62
1398/11/07 19:11:09.8
195
یزد، بافق
35
4.2
20
55.24
31.88
1398/11/07 18:39:18.0
196
فارس، خانه زنیان
2
3.6
6
52.14
29.66
1398/11/07 18:03:05.2
197
فارس، خانه زنیان
1
3.5
6
52.14
29.67
1398/11/07 17:55:50.4
198
فارس، خانه زنیان
1
3.1
5
52.16
29.68
1398/11/07 17:25:38.5
199
فارس، خانه زنیان
11
5.4
7
52.09
29.59
1398/11/07 16:58:26.3
200
خراسان جنوبی، شوسف
26
3.6
10
59.73
31.79
1398/11/07 14:28:01.8
201
خراسان رضوی، سنگان
39
3.9
8
60.27
34.05
1398/11/07 05:27:58.2
202
کرمان، فاریاب
30
3.2
10
56.93
28.14
1398/11/07 04:26:50.6