نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
مخاطبین من, پشتیبان گیری و بازیابی مخاطبین اندروید ,شماره تلفن

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های آذربایجان شرقی

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
میانه
9
2.7
6
47.76
37.49
1398/04/31 11:52:35.7
2
شربیان
11
2.8
10
47.16
37.79
1398/04/24 02:23:25.8
3
میانه
7
2.8
8
47.73
37.48
1398/04/22 04:28:26.4
4
یامچی
3
2.5
10
45.60
38.52
1398/04/21 21:37:30.1
5
بستان آباد
15
2.6
10
46.84
37.98
1398/04/13 09:09:34.7
6
میانه
6
3.4
8
47.75
37.47
1398/04/09 09:07:00.9
7
میانه
8
3.2
6
47.75
37.49
1398/04/09 08:43:38.6
8
تسوج
6
2.9
8
45.43
38.33
1398/04/07 00:53:35.3
9
ورزقان
17
2.5
12
46.80
38.41
1398/04/03 18:22:54.0
2019GhadiriSoft.ir