نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.86 (97.1%) 7 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...

اخبار دستگاه های اجرایی

Please Wait...

پر بیننده ترین اخبار هفته

Please Wait...
قیمت ارز، دلار،طلا،سکه

توضیح

اطلاعات درج شده در این بخش بر اساس اطلاعات آماری ارائه شده توسط مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران می باشد.

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های آذربایجان شرقی

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
زنوز
10
2.8
10
45.75
38.64
1398/09/23 01:11:40.8
2
ترکمانچای
18
2.7
12
47.38
37.75
1398/09/19 18:06:24.8
3
ترکمانچای
19
2.9
10
47.41
37.75
1398/09/18 02:02:43.7
4
ترک
22
2.7
9
47.57
37.74
1398/09/17 22:16:02.9
5
ترکمانچای
14
2.8
10
47.48
37.69
1398/09/17 03:57:09.4
6
تسوج
15
2.7
14
45.25
38.41
1398/09/16 19:29:47.9
7
ترکمانچای
22
2.5
9
47.37
37.78
1398/09/13 08:04:03.3
8
ترکمانچای
21
2.8
4
47.40
37.77
1398/09/13 05:24:32.5
9
ترکمانچای
14
2.8
4
47.46
37.69
1398/09/13 04:56:15.4
10
گوگان
25
2.9
8
45.67
37.90
1398/09/12 04:16:20.8
11
ترکمانچای
17
3.3
5
47.48
37.72
1398/09/12 02:29:24.2
12
ترکمانچای
18
2.9
10
47.41
37.74
1398/09/11 17:15:08.1
13
تسوج
8
2.6
7
45.46
38.32
1398/09/11 05:03:53.8
14
ترکمانچای
18
2.5
10
47.50
37.72
1398/09/10 18:49:12.1
15
ترکمانچای
18
2.5
10
47.47
37.73
1398/09/10 09:44:35.5
16
ترکمانچای
17
2.8
10
47.49
37.72
1398/09/09 16:30:11.5
17
ترکمانچای
21
2.6
10
47.51
37.74
1398/09/08 01:29:20.7
18
ترکمانچای
20
2.6
12
47.52
37.73
1398/09/07 08:31:45.5
19
ترکمانچای
17
2.9
12
47.41
37.74
1398/09/05 04:29:57.4
20
ترکمانچای
18
3.5
10
47.41
37.74
1398/09/04 16:32:54.4
21
مرند
12
2.6
9
45.67
38.37
1398/09/04 06:26:34.7
22
ترکمانچای
17
2.5
8
47.47
37.73
1398/09/03 08:47:06.8
23
ترکمانچای
18
2.6
10
47.41
37.74
1398/09/02 20:23:48.3
24
ترکمانچای
17
2.5
10
47.49
37.72
1398/09/02 09:39:05.6
25
ترکمانچای
12
2.6
10
47.44
37.68
1398/09/01 22:58:22.1
26
ترکمانچای
12
2.9
10
47.44
37.69
1398/09/01 22:54:48.6
27
ترکمانچای
14
2.7
10
47.47
37.69
1398/09/01 16:48:02.9
28
سراب
21
2.5
7
47.54
37.76
1398/08/30 10:30:39.7
29
ترکمانچای
13
2.6
10
47.46
37.68
1398/08/30 06:28:06.1
30
ترکمانچای
16
2.5
10
47.49
37.70
1398/08/28 08:28:40.8
31
ترکمانچای
18
3.6
5
47.47
37.73
1398/08/28 08:26:10.3
32
ترکمانچای
17
2.9
10
47.48
37.72
1398/08/27 15:44:35.9
33
ترکمانچای
17
2.9
10
47.47
37.72
1398/08/27 14:53:03.6
34
ترکمانچای
20
4.3
9
47.53
37.73
1398/08/27 04:08:38.5
35
تسوج
15
3
8
45.21
38.37
1398/08/25 21:49:50.1
36
ترکمانچای
22
3.1
6
47.55
37.74
1398/08/25 14:37:54.7
37
ترکمانچای
19
2.5
8
47.50
37.73
1398/08/25 02:47:26.1
38
ترکمانچای
13
2.7
8
47.46
37.69
1398/08/24 22:53:30.6
39
ترکمانچای
17
2.8
8
47.49
37.71
1398/08/24 17:21:07.6
40
ترکمانچای
12
3.3
8
47.45
37.68
1398/08/24 13:11:59.3
41
ترکمانچای
18
2.8
10
47.48
37.73
1398/08/23 17:40:10.2
42
ترکمانچای
18
3.6
7
47.47
37.74
1398/08/23 17:05:10.6
43
ترکمانچای
18
3
7
47.48
37.73
1398/08/23 16:49:09.0
44
ترکمانچای
16
3.1
8
47.48
37.71
1398/08/23 08:37:31.5
45
ترکمانچای
16
3
10
47.45
37.72
1398/08/23 05:58:22.5
46
ترکمانچای
16
3
10
47.47
37.71
1398/08/23 03:18:51.9
2019GhadiriSoft.ir