نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.86 (97.1%) 7 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...

اخبار دستگاه های اجرایی

Please Wait...

پر بیننده ترین اخبار هفته

Please Wait...
مخاطبین من, پشتیبان گیری و بازیابی مخاطبین اندروید ,شماره تلفن

توضیح

اطلاعات درج شده در این بخش بر اساس اطلاعات آماری ارائه شده توسط مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران می باشد.

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های آذربایجان غربی

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
زرآباد
20
2.7
10
44.74
38.74
1398/09/23 04:55:13.2
2
سیلوانه
14
3.2
10
44.84
37.30
1398/09/22 12:06:13.1
3
سرو
22
2.6
8
44.68
37.92
1398/09/16 10:04:25.5
4
قطور
8
2.7
10
44.49
38.50
1398/09/16 09:36:52.0
5
قطور
7
2.7
9
44.43
38.41
1398/09/14 12:00:42.9
6
ماکو
10
2.6
10
44.53
39.21
1398/09/11 10:14:00.9
7
قطور
7
3.1
12
44.48
38.48
1398/09/07 23:59:34.6
8
نقده
20
3.2
10
45.36
37.13
1398/09/05 21:00:39.0
9
قطور
15
2.7
6
44.50
38.36
1398/09/03 23:57:47.9
10
سیلوانه
11
2.8
5
44.75
37.36
1398/09/02 22:51:44.4
11
قطور
16
3.4
14
44.56
38.39
1398/09/02 05:51:28.8
12
زرآباد
29
3.2
10
44.21
38.77
1398/09/01 14:11:43.3
13
خوی
13
3.2
9
44.97
38.44
1398/08/29 17:19:06.6
14
قطور
10
3.4
10
44.49
38.41
1398/08/29 01:59:43.0
15
تازه شهر
14
2.8
10
44.59
38.27
1398/08/28 03:59:04.4
16
قطور
8
2.7
10
44.46
38.41
1398/08/28 03:54:02.2
17
قطور
15
4.5
10
44.58
38.50
1398/08/28 03:44:12.8
18
خوی
18
2.9
6
44.83
38.42
1398/08/28 02:14:41.5
2019GhadiriSoft.ir