نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
مخاطبین من, پشتیبان گیری و بازیابی مخاطبین اندروید ,شماره تلفن

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های آذربایجان غربی

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
بازرگان
7
2.5
10
44.43
39.34
1398/04/31 20:36:49.4
2
سیه چشمه
38
3
10
43.97
38.94
1398/04/27 20:48:10.3
3
قطور
25
2.8
10
44.13
38.41
1398/04/15 21:05:17.5
4
سیلوانه
19
2.6
6
44.96
37.27
1398/04/03 14:34:26.4
2019GhadiriSoft.ir