نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های اردبیل

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
سرعین
7
2.6
10
48.03
38.20
1398/05/01 13:51:44.0
2
نیر
7
3.4
8
47.95
38.08
1398/04/23 14:18:09.1
3
نیر
6
3.4
6
47.97
38.09
1398/04/21 20:50:25.9
4
خلخال
20
3.7
16
48.75
37.62
1398/04/13 00:08:16.5
5
کلور
17
2.6
12
48.75
37.54
1398/04/09 05:51:57.0
2019GhadiriSoft.ir