نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
مخاطبین من, پشتیبان گیری و بازیابی مخاطبین اندروید ,شماره تلفن

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های اردبیل

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
خلخال
14
2.8
10
48.68
37.60
1398/02/18 19:29:44.1
2
کلور
10
2.6
14
48.83
37.35
1398/02/13 12:57:58.4
3
کلور
11
3.9
7
48.84
37.41
1398/02/13 11:04:15.1
4
فیروزآباد
17
2.5
10
48.14
37.72
1398/02/11 15:45:43.9
5
هیر
11
2.6
5
48.60
38.01
1398/02/09 04:31:44.8
2019GhadiriSoft.ir