نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های اصفهان

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
بادرود
51
2.5
10
52.45
33.97
1398/04/31 12:37:57.3
2
فریدون شهر
23
4
8
50.03
32.75
1398/04/25 01:21:13.4
3
تیران
7
2.6
10
51.23
32.69
1398/04/10 11:59:42.5
4
برزک
10
3
8
51.13
33.74
1398/04/08 00:13:06.1
5
فریدون شهر
31
3.1
10
49.94
32.71
1398/04/03 18:41:46.3
2019GhadiriSoft.ir