نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.83 (96.7%) 6 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
مخاطبین من, پشتیبان گیری و بازیابی مخاطبین اندروید ,شماره تلفن

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های اصفهان

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
ونک
9
4.3
8
51.35
31.45
1398/06/25 17:26:56.2
2
ونک
12
3.2
10
51.39
31.43
1398/06/25 17:25:09.1
3
ونک
8
3.1
8
51.38
31.47
1398/06/25 17:23:54.4
2019GhadiriSoft.ir