نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
مخاطبین من, پشتیبان گیری و بازیابی مخاطبین اندروید ,شماره تلفن

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های ایلام

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
ارکواز
17
2.6
10
46.44
33.31
1398/03/06 10:17:52.0
2
سراب باغ
5
2.6
10
47.59
32.86
1398/02/31 20:23:34.4
3
سراب باغ
16
3.1
16
47.44
32.81
1398/02/22 13:59:49.6
4
آبدانان
14
3.6
10
47.40
32.87
1398/02/21 16:59:44.2
5
پهله
18
3.3
10
46.71
32.95
1398/02/16 01:26:56.0
6
زرنه
24
2.7
9
46.01
33.77
1398/02/14 13:21:47.3
7
مهران
43
3.1
11
46.45
32.82
1398/02/09 04:11:41.4
2019GhadiriSoft.ir