نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های بوشهر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
وحدتیه
9
2.8
10
51.19
29.56
1398/04/23 23:51:30.3
2
شبانکاره
15
2.5
10
50.96
29.61
1398/04/23 20:28:24.9
3
تنگ ارم
1
3.1
10
51.53
29.16
1398/04/21 02:49:25.7
4
تنگ ارم
6
2.9
13
51.47
29.14
1398/04/21 02:38:46.9
5
تنگ ارم
5
2.8
10
51.48
29.17
1398/04/21 02:37:35.5
6
تنگ ارم
3
3.3
4
51.56
29.15
1398/04/21 02:32:39.6
7
تنگ ارم
5
2.5
5
51.48
29.15
1398/04/21 02:27:08.6
8
تنگ ارم
0
2.9
7
51.53
29.16
1398/04/21 02:02:50.1
9
شنبه
21
3.4
18
51.95
28.49
1398/04/15 16:57:39.7
10
شنبه
14
3.1
18
51.82
28.28
1398/04/08 15:39:31.7
2019GhadiriSoft.ir