نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.83 (96.7%) 6 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های بوشهر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
شنبه
7
3
19
51.70
28.39
1398/06/18 16:58:51.3
2
وحدتیه
11
2.8
19
51.14
29.53
1398/06/15 08:46:33.5
3
شبانکاره
10
2.5
19
50.95
29.56
1398/06/15 07:19:32.9
4
امام حسن
9
3.1
17
50.23
29.92
1398/06/07 19:26:54.4
2019GhadiriSoft.ir