نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های خراسان جنوبی

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
سربیشه
24
2.6
10
59.59
32.44
1398/05/01 01:03:50.0
2
عشق آباد
54
3
8
57.24
34.79
1398/04/25 01:34:18.2
3
سربیشه
16
3.2
8
59.97
32.55
1398/04/22 06:04:19.4
4
نایبند
8
2.6
10
57.58
32.37
1398/04/17 23:32:35.3
5
گزیک
33
2.7
10
60.21
33.29
1398/04/16 14:49:29.3
6
طبس
96
3
10
56.59
32.78
1398/04/14 12:56:28.8
7
آرین شهر
17
2.8
6
59.35
33.22
1398/04/12 06:54:29.1
8
نایبند
27
2.9
10
57.63
32.60
1398/04/04 22:55:43.8
9
آرین شهر
16
2.5
5
59.13
33.22
1398/04/03 01:59:09.1
2019GhadiriSoft.ir