نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.83 (96.7%) 6 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های خراسان رضوی

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
ریوش
19
2.8
9
58.46
35.65
1398/06/26 06:51:09.9
2
ششتمد
40
3.7
8
58.13
35.74
1398/06/25 15:16:09.3
3
نصراباد
39
2.5
12
60.65
35.63
1398/06/24 05:08:24.6
4
تایباد
32
2.5
12
60.65
34.47
1398/06/14 12:17:18.2
5
قوچان
11
3.7
12
58.41
37.16
1398/06/05 19:13:23.4
6
قوچان
9
3.8
8
58.42
37.14
1398/06/05 18:25:12.6
2019GhadiriSoft.ir