نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
مخاطبین من, پشتیبان گیری و بازیابی مخاطبین اندروید ,شماره تلفن

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های خراسان شمالی

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
رباط قره بیل
12
3.7
12
56.43
37.43
1398/03/01 06:22:17.8
2
شوقان
21
3.1
8
57.12
37.34
1398/02/26 14:30:27.9
3
تیتکانلو
13
2.5
10
58.37
37.18
1398/02/24 20:12:57.9
4
حصارگرمخان
21
2.5
10
57.41
37.69
1398/02/19 06:05:38.1
5
گرماب
16
2.5
10
56.19
37.65
1398/02/13 21:33:44.9
2019GhadiriSoft.ir