نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های خوزستان

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
سردشت
21
3.7
9
50.00
30.36
1398/03/01 13:04:14.9
2
قلعه خواجه
23
2.5
25
49.69
32.18
1398/03/01 05:46:28.3
3
هویزه
38
2.8
11
48.14
31.13
1398/02/26 04:44:59.0
4
ویس
29
2.8
27
49.16
31.40
1398/02/22 13:12:59.4
5
حسینیه
29
2.9
22
48.55
32.71
1398/02/13 13:58:55.9
6
اندیمشک
26
3
10
48.08
32.41
1398/02/12 21:03:30.7
7
الوان
3
3.4
10
48.33
31.90
1398/02/12 09:46:00.1
8
الوان
3
3.7
12
48.31
31.87
1398/02/11 14:35:28.3
2019GhadiriSoft.ir