نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.83 (96.7%) 6 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
مخاطبین من, پشتیبان گیری و بازیابی مخاطبین اندروید ,شماره تلفن

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های خوزستان

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
قلعه خواجه
53
3.7
10
49.49
32.68
1398/06/26 11:58:18.2
2
مسجد سلیمان
26
2.7
10
49.57
31.97
1398/06/26 03:20:58.3
3
لالی
22
2.5
16
49.24
32.49
1398/06/22 08:58:33.5
4
مسجد سلیمان
15
3
11
49.44
31.90
1398/06/14 12:48:09.3
5
قلعه خواجه
25
2.6
10
49.66
32.07
1398/06/13 08:33:05.4
6
مسجد سلیمان
26
2.7
9
49.44
31.75
1398/06/07 23:47:33.2
7
بهبهان
13
2.6
10
50.33
30.69
1398/06/06 13:42:39.3
8
گتوند
10
3
27
48.90
32.30
1398/06/05 01:14:07.6
9
بهبهان
29
2.9
12
50.54
30.53
1398/06/04 19:00:45.1
10
حسینیه
22
3.8
20
48.01
32.70
1398/05/31 21:41:56.9
11
جایزان
24
2.6
10
49.79
31.09
1398/05/31 20:59:02.9
12
هفتگل
19
2.9
10
49.64
31.58
1398/05/28 04:44:23.9
2019GhadiriSoft.ir