نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.83 (96.7%) 6 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های سمنان

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
امیریه
17
2.5
10
54.82
36.63
1398/06/16 16:45:14.7
2
امیریه
18
2.6
8
54.91
36.65
1398/06/15 09:15:57.7
3
ایوانکی
20
2.5
16
52.07
35.17
1398/06/09 13:45:07.9
4
دامغان
21
2.5
8
54.11
36.16
1398/06/01 05:36:00.5
2019GhadiriSoft.ir