نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
یادداشت های من، یادآوری یادداشت ها و هر آنچه که برای شما مهم است

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های سیستان و بلوچستان

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
زاهدان
57
2.7
10
60.75
30.00
1398/04/31 08:58:02.3
2
گلمورتی
25
3.7
10
59.24
27.61
1398/04/30 23:00:13.4
3
سرجنگل
31
2.9
10
60.07
29.04
1398/04/17 20:01:48.7
4
سرجنگل
37
2.9
10
60.10
29.19
1398/04/11 23:03:12.2
5
مسجد حضرت ابوالفضل
20
2.9
12
59.36
28.25
1398/04/03 02:23:10.1
2019GhadiriSoft.ir