نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های سیستان و بلوچستان

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
محمد آباد
58
3.1
11
61.17
30.42
1398/02/31 07:47:08.4
2
سفیدآبه
40
2.7
13
60.89
30.80
1398/02/24 17:01:40.6
3
زاهدان
40
4.2
10
60.73
29.15
1398/02/21 14:11:28.9
4
نصرت‌آباد
12
3.4
21
59.99
29.76
1398/02/19 17:02:29.8
5
زاهدان
37
3.6
12
60.75
29.18
1398/02/19 16:20:52.8
2019GhadiriSoft.ir