نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
مخاطبین من, پشتیبان گیری و بازیابی مخاطبین اندروید ,شماره تلفن

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های لرستان

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
چالان چولان
14
3.1
11
49.06
33.64
1398/03/02 15:11:12.7
2
دورود
8
2.8
10
49.10
33.56
1398/02/26 22:29:52.0
3
پلدختر
30
3
12
48.01
33.04
1398/02/21 19:47:44.2
4
چالان چولان
3
3.2
19
48.90
33.64
1398/02/08 04:37:19.9
2019GhadiriSoft.ir