نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.83 (96.7%) 6 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های لرستان

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
سپید دشت
3
2.8
10
48.91
33.20
1398/06/25 13:22:17.0
2
دورود
16
3.1
5
49.16
33.61
1398/06/15 12:22:41.0
3
شول آباد
44
2.5
10
49.61
33.01
1398/06/13 23:17:58.7
4
بروجرد
8
2.5
8
48.67
33.89
1398/05/29 04:18:20.5
5
بروجرد
10
3.4
9
48.65
33.87
1398/05/29 04:15:40.8
6
بروجرد
9
3.1
11
48.66
33.88
1398/05/29 03:51:40.5
7
سپید دشت
41
2.5
10
48.59
32.95
1398/05/28 20:54:46.4
2019GhadiriSoft.ir