نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های مازندران

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
خوش رود پی
21
2.9
10
52.44
36.22
1398/04/25 18:12:42.8
2
کوهی خیل
69
2.6
8
52.97
37.30
1398/04/17 11:11:54.1
3
پول
10
3
12
51.49
36.42
1398/04/06 18:23:28.2
4
چلمردی
16
2.5
10
53.50
36.45
1398/04/02 07:52:05.8
2019GhadiriSoft.ir