نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های هرمزگان

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
حاجی آباد
24
2.8
10
55.83
28.51
1398/03/05 08:33:32.6
2
جزیره تنب بزرگ
38
3.6
14
55.38
26.60
1398/02/31 13:59:24.6
3
بندر خمیر
13
3.7
10
55.70
27.00
1398/02/30 09:12:14.8
4
بندر خمیر
25
4.1
9
55.42
26.78
1398/02/23 12:39:07.2
5
بندرعباس
19
4
22
56.35
27.34
1398/02/20 07:11:53.2
6
بندرعباس
4
2.7
20
56.24
27.19
1398/02/17 21:21:57.5
2019GhadiriSoft.ir