نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

1

2

3

4

5

لرزه نگار
4.88 (97.5%) 8 votes

آیا این صفحه مفید بود؟

10

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...

اخبار دستگاه های اجرایی

Please Wait...

پر بیننده ترین اخبار هفته

Please Wait...
نشریه الکترونیکی قدیری، پیش بینی هوا، نرخ دلار، قیمت خودرو

توضیح

اطلاعات درج شده در این بخش بر اساس اطلاعات آماری ارائه شده توسط مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران می باشد.

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های هرمزگان

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
قشم
13
3.9
6
56.25
27.07
1398/12/08 00:01:06.5
2
لافت
16
4.1
9
55.82
26.77
1398/12/06 15:12:07.5
3
کوخرد
28
2.7
12
54.78
27.08
1398/12/06 04:07:53.4
4
کوخرد
50
3.3
18
54.84
27.41
1398/12/05 15:40:58.7
5
کوخرد
40
3.6
5
54.84
27.28
1398/12/05 11:25:26.5
6
کوخرد
43
3.5
9
54.84
27.33
1398/12/05 11:15:19.5
7
تخت
16
3.2
10
56.76
27.59
1398/12/05 09:58:04.3
8
سرگز
15
2.5
10
56.51
27.90
1398/12/05 07:06:09.6
9
کوخرد
51
3.3
17
54.85
27.42
1398/12/04 06:17:05.1
10
بندرعباس
25
3.2
8
56.17
27.39
1398/12/03 11:42:21.0
11
کوخرد
39
3.2
10
54.84
27.25
1398/12/03 00:34:15.3
12
کنگ
25
3.2
8
55.11
26.44
1398/12/02 13:29:00.0
13
جزیره هندورابی
17
2.9
10
53.78
26.76
1398/12/02 03:39:45.0
14
کوخرد
39
3.5
16
54.86
27.23
1398/12/02 01:08:29.8
15
سرگز
26
3
6
56.91
28.02
1398/12/02 00:04:17.2
16
رویدر
41
3.4
10
55.11
27.21
1398/11/28 23:06:01.9
17
کوخرد
35
3.7
9
54.82
27.21
1398/11/28 03:59:20.4
18
درگهان
16
3.5
15
55.91
26.98
1398/11/27 17:40:31.8
19
لافت
11
5.8
13
55.88
26.93
1398/11/27 16:00:46.2
20
لافت
14
4.4
16
55.86
26.99
1398/11/27 15:54:53.2
21
لافت
12
3.9
10
55.89
26.87
1398/11/27 15:51:50.8
22
بندرعباس
10
2.6
8
56.31
27.27
1398/11/25 12:08:14.4
23
قلعه قاضی
16
2.6
10
56.39
27.50
1398/11/25 11:26:55.6
24
لافت
21
3.6
21
55.86
27.07
1398/11/24 03:09:07.6
25
لافت
23
3.7
24
55.87
27.08
1398/11/23 23:11:16.1
26
بندرعباس
9
3.1
15
56.31
27.26
1398/11/21 11:54:57.5
27
سرگز
22
2.5
14
56.77
28.12
1398/11/16 19:58:56.7
28
تخت
12
2.7
10
56.75
27.53
1398/11/15 15:33:13.5
29
زیارتعلی
22
3.1
10
57.36
27.90
1398/11/10 01:48:00.9
30
زیارتعلی
26
2.6
5
56.97
27.72
1398/11/08 14:53:49.7