نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.86 (97.1%) 7 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...

اخبار دستگاه های اجرایی

Please Wait...

پر بیننده ترین اخبار هفته

Please Wait...
یادداشت های من، یادآوری یادداشت ها و هر آنچه که برای شما مهم است

توضیح

اطلاعات درج شده در این بخش بر اساس اطلاعات آماری ارائه شده توسط مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران می باشد.

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های کرمان

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
جبالبارز
19
3.2
11
57.71
28.98
1398/09/23 01:56:27.6
2
هجدک
26
2.5
10
57.25
30.85
1398/09/22 01:46:45.9
3
هجدک
18
3.1
10
57.19
30.76
1398/09/21 21:03:35.8
4
بزنجان
10
2.7
10
56.79
29.21
1398/09/20 12:23:20.0
5
نجف شهر
40
3.4
9
55.39
29.18
1398/09/19 14:49:21.4
6
پاریز
15
2.5
12
55.88
29.94
1398/09/19 13:31:18.5
7
هجدک
38
2.7
9
57.40
30.73
1398/09/18 21:21:47.5
8
پاریز
11
2.6
14
55.85
29.93
1398/09/17 15:54:48.3
9
سیرجان
26
2.9
12
55.46
29.30
1398/09/16 15:35:09.6
10
شهداد
14
3.6
10
57.58
30.48
1398/09/15 22:43:35.5
11
کشیت
83
2.5
10
58.93
30.17
1398/09/14 08:14:41.2
12
کوهبنان
7
3.4
10
56.36
31.42
1398/09/13 23:05:06.8
13
نودژ
9
4.2
18
57.53
27.57
1398/09/13 22:17:11.5
14
هجدک
28
3.4
9
57.29
30.77
1398/09/13 01:55:54.7
15
لاله‌زار
21
2.7
10
56.62
29.44
1398/09/12 16:43:21.1
16
بم
41
2.8
7
58.00
29.32
1398/09/12 12:36:21.6
17
نودژ
9
3
13
57.53
27.58
1398/09/11 13:32:24.6
18
هجدک
37
2.6
10
57.38
30.71
1398/09/10 19:32:31.2
19
درب بهشت
14
2.6
19
57.26
29.12
1398/09/10 17:10:30.2
20
قلعه گنج
16
2.7
10
57.95
27.40
1398/09/10 00:55:55.2
21
فاریاب
39
2.8
10
57.41
28.41
1398/09/09 16:58:21.1
22
لاله‌زار
6
3.5
90
56.76
29.51
1398/09/09 07:17:31.4
23
فاریاب
38
3.2
8
57.43
28.38
1398/09/09 02:20:26.8
24
بم
8
3
10
58.27
29.07
1398/09/07 11:19:31.3
25
قلعه گنج
8
2.9
10
57.90
27.45
1398/09/04 03:44:53.3
26
نجف شهر
33
2.6
10
55.50
29.17
1398/09/03 15:13:30.7
27
گلباف
20
2.9
10
57.85
29.74
1398/09/03 05:41:48.5
28
کهنوج
15
3.1
8
57.55
27.94
1398/09/02 23:36:14.8
29
قلعه گنج
31
3.2
19
57.82
27.25
1398/09/02 01:28:52.4
30
نجف شهر
24
2.9
10
55.54
29.25
1398/09/01 14:55:10.3
31
چاه داد خدا
11
3.4
10
58.16
27.26
1398/08/30 15:30:11.6
32
چاه داد خدا
27
3.3
6
58.29
27.04
1398/08/30 01:06:58.6
33
چاه داد خدا
21
3.6
10
58.05
27.30
1398/08/28 22:19:47.7
34
چاه داد خدا
22
3.7
8
58.04
27.29
1398/08/28 21:53:02.6
35
سیرچ
18
2.9
8
57.62
30.05
1398/08/28 10:04:01.4
36
فاریاب
30
3.6
7
57.51
28.20
1398/08/27 11:38:59.3
37
قلعه گنج
12
2.8
5
57.77
27.47
1398/08/26 20:12:33.1
38
قلعه گنج
24
2.9
5
57.96
27.32
1398/08/26 12:43:28.3
39
هجدک
39
2.7
10
57.41
30.72
1398/08/25 23:35:32.8
40
فاریاب
48
3.1
8
57.00
28.48
1398/08/25 07:22:13.8
41
خانوک
9
2.8
10
56.74
30.79
1398/08/24 14:17:43.1
42
قلعه گنج
21
2.5
10
57.99
27.36
1398/08/24 05:45:01.4
43
چاه داد خدا
10
2.9
10
58.16
27.28
1398/08/24 05:32:35.2
44
چاه داد خدا
27
4.3
10
57.99
27.29
1398/08/24 05:21:16.9
45
قلعه گنج
14
3.6
10
57.98
27.44
1398/08/23 04:26:33.8
46
جیرفت
46
3
10
57.30
28.81
1398/08/22 23:34:04.0
2019GhadiriSoft.ir