نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.83 (96.7%) 6 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های کرمانشاه

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
سرپل ذهاب
8
2.5
10
45.84
34.53
1398/06/24 16:11:06.2
2
سرپل ذهاب
14
2.8
10
45.72
34.45
1398/06/23 12:20:40.5
3
گیلانغرب
27
2.6
10
45.64
34.21
1398/06/23 06:25:19.5
4
سومار
15
2.7
10
45.75
33.98
1398/06/20 20:08:26.8
5
قصر شیرین
10
3.8
8
45.67
34.46
1398/06/19 03:10:54.7
6
سرپل ذهاب
10
2.6
8
45.77
34.51
1398/06/14 23:48:23.8
7
سومار
14
2.5
8
45.69
33.76
1398/06/13 11:46:32.5
8
سومار
15
2.8
10
45.69
33.75
1398/06/13 11:39:19.0
9
سرپل ذهاب
7
2.9
10
45.88
34.52
1398/06/08 15:58:09.2
10
سرپل ذهاب
4
3.5
10
45.90
34.47
1398/06/07 21:15:31.8
11
تازه آباد
24
2.5
8
46.14
34.53
1398/06/06 05:46:56.0
12
سومار
31
2.5
10
45.68
33.60
1398/06/03 11:50:12.4
13
قصر شیرین
28
2.5
10
45.34
34.68
1398/06/01 17:05:16.8
2019GhadiriSoft.ir