نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.83 (96.7%) 6 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های کهگیلویه وبویر احمد

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
دوگنبدان
14
2.8
10
50.83
30.49
1398/06/25 20:43:26.1
2
دهدشت
5
2.8
8
50.52
30.79
1398/06/25 01:47:40.0
3
دهدشت
9
3
9
50.48
30.81
1398/06/25 01:44:04.3
4
چرام
11
3
10
50.73
30.66
1398/06/20 17:03:14.3
5
دهدشت
15
2.8
14
50.51
30.67
1398/06/11 11:01:01.3
6
لیکک
12
3.8
11
50.17
30.97
1398/06/07 03:15:01.9
7
دهدشت
15
3.1
5
50.43
30.73
1398/06/06 18:36:47.1
8
دهدشت
2
2.6
11
50.59
30.80
1398/06/06 13:40:35.7
9
چرام
19
3.1
10
50.76
30.58
1398/06/05 16:58:28.8
10
چرام
18
3.4
15
50.67
30.61
1398/06/05 11:42:45.5
11
چرام
19
2.5
10
50.78
30.59
1398/06/04 16:06:17.6
12
دوگنبدان
26
2.6
19
50.93
30.16
1398/05/29 03:22:45.0
2019GhadiriSoft.ir