نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
یادداشت های من، یادآوری یادداشت ها و هر آنچه که برای شما مهم است

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های کهگیلویه وبویر احمد

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
چیتاب
18
2.6
10
51.22
30.67
1398/04/24 21:10:10.7
2
لنده
11
2.5
10
50.34
31.05
1398/04/18 11:11:45.0
3
چیتاب
9
2.5
10
51.24
30.75
1398/04/16 01:55:55.0
4
چیتاب
20
2.9
10
51.18
30.66
1398/04/08 16:37:07.0
5
چرام
20
2.6
6
50.68
30.59
1398/04/03 14:04:40.1
2019GhadiriSoft.ir