نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های کهگیلویه وبویر احمد

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
چیتاب
23
2.5
8
51.13
30.68
1398/03/02 08:19:46.3
2
یاسوج
19
2.5
8
51.69
30.82
1398/02/25 13:18:00.5
3
دوگنبدان
3
2.5
8
50.77
30.37
1398/02/19 11:54:06.8
4
سی سخت
13
2.6
8
51.60
30.87
1398/02/17 07:42:56.3
5
دیشموک
13
2.7
6
50.27
31.25
1398/02/10 12:44:15.2
2019GhadiriSoft.ir