نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
مخاطبین من, پشتیبان گیری و بازیابی مخاطبین اندروید ,شماره تلفن

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های گلستان

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
انبار الوم
20
3
14
54.41
37.21
1398/04/31 03:39:47.5
2
دوزین
21
2.5
11
55.82
37.09
1398/04/28 23:42:38.8
3
دوزین
24
3.6
6
55.82
37.02
1398/04/26 12:46:18.5
4
رامیان
18
2.8
8
55.23
36.87
1398/04/23 03:23:51.3
5
دوزین
34
2.6
10
55.96
37.15
1398/04/14 06:42:42.7
6
گمیش تپه
36
3.6
10
53.92
37.37
1398/04/12 14:06:54.2
2019GhadiriSoft.ir