نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.83 (96.7%) 6 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
قیمت ارز، دلار،طلا،سکه

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های گلستان

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
فاضل آباد
17
2.7
10
54.78
36.74
1398/06/16 15:36:54.5
2
گمیش تپه
27
3.2
21
54.22
37.29
1398/06/15 22:16:40.7
3
انبار الوم
21
3
28
54.51
37.30
1398/06/15 20:42:37.8
4
علی آباد
16
2.5
10
55.04
36.87
1398/06/09 09:44:18.2
5
گمیش تپه
51
2.5
10
53.52
37.19
1398/06/03 14:54:20.5
6
گرگان
5
2.5
14
54.50
36.84
1398/05/28 14:10:22.1
2019GhadiriSoft.ir