نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های گلستان

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
دوزین
14
2.8
8
55.73
37.10
1398/03/04 04:15:08.9
2
خان ببین
14
3.6
7
54.89
37.11
1398/02/27 05:23:27.3
3
داشلی برون
108
4.2
10
53.85
38.23
1398/02/17 10:24:33.9
2019GhadiriSoft.ir