نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.83 (96.7%) 6 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های یزد

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
بهاباد
15
2.7
15
55.88
31.95
1398/06/12 23:36:52.5
2
بافق
17
2.5
10
55.51
31.73
1398/06/12 15:14:12.0
3
مروست
4
2.5
9
54.20
30.52
1398/06/09 16:51:35.5
4
بهاباد
4
2.8
17
56.05
31.90
1398/06/09 01:12:13.7
5
بهاباد
69
2.5
10
56.65
32.20
1398/05/31 21:31:25.3
6
بهاباد
65
2.7
28
56.08
32.46
1398/05/28 13:24:08.3
2019GhadiriSoft.ir