نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های یزد

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
بهاباد
18
3.1
10
56.12
32.02
1398/04/26 09:51:35.9
2
ساغند
51
2.9
9
55.62
32.19
1398/04/13 19:32:06.9
3
خرانق
47
2.8
10
54.98
32.02
1398/04/11 10:19:00.8
4
بافق
48
2.6
10
55.44
32.04
1398/04/10 13:35:44.7
2019GhadiriSoft.ir