نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.80 (96.0%) 5 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
مخاطبین من, پشتیبان گیری و بازیابی مخاطبین اندروید ,شماره تلفن

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

زمین لرزه های یزد

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
بهاباد
87
3
8
56.39
32.59
1398/03/05 03:05:56.5
2
رباط پشت بادام
39
2.9
9
55.15
32.93
1398/03/03 23:11:26.1
3
بهاباد
51
2.8
11
56.52
32.06
1398/03/01 11:39:45.1
4
بهاباد
36
2.7
10
56.31
32.09
1398/02/29 03:19:31.7
5
ساغند
10
3
15
55.35
32.56
1398/02/19 23:20:00.6
6
ساغند
51
3.2
9
55.62
32.20
1398/02/12 13:59:08.3
2019GhadiriSoft.ir