نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 10 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
خوزستان، قلعه خواجه
53
3.7
10
49.49
32.68
1398/06/26 11:58:18.2
2
هرمزگان، تخت
19
3.7
10
56.52
27.64
1398/06/26 04:23:58.6
3
خوزستان، مسجد سلیمان
26
2.7
10
49.57
31.97
1398/06/26 03:20:58.3
4
هرمزگان، تخت
16
4.3
10
56.56
27.63
1398/06/26 00:33:22.8
5
کهگیلویه وبویر احمد، دوگنبدان
14
2.8
10
50.83
30.49
1398/06/25 20:43:26.1
6
اصفهان، ونک
12
3.2
10
51.39
31.43
1398/06/25 17:25:09.1
7
لرستان، سپید دشت
3
2.8
10
48.91
33.20
1398/06/25 13:22:17.0
8
ایلام، مهران
34
2.9
10
45.94
32.88
1398/06/25 09:16:41.9
9
کرمانشاه، سرپل ذهاب
8
2.5
10
45.84
34.53
1398/06/24 16:11:06.2
10
گیلان، چابکسر
16
2.6
10
50.45
36.86
1398/06/24 12:31:01.1
11
هرمزگان، تخت
25
2.8
10
56.79
27.68
1398/06/24 00:27:10.9
12
آذربایجان غربی، سیه چشمه
19
4.4
10
44.19
38.99
1398/06/23 20:03:42.7
13
آذربایجان غربی، قطور
22
3
10
44.16
38.53
1398/06/23 17:27:03.9
14
کرمانشاه، سرپل ذهاب
14
2.8
10
45.72
34.45
1398/06/23 12:20:40.5
15
ایلام، مهران
10
2.6
10
46.09
33.05
1398/06/23 09:49:04.0
16
کرمانشاه، گیلانغرب
27
2.6
10
45.64
34.21
1398/06/23 06:25:19.5
17
کرمان، سیرچ
10
3
10
57.48
30.26
1398/06/23 01:35:38.0
18
کرمان، هجدک
37
3.3
10
57.38
30.78
1398/06/22 08:02:59.1
19
آذربایجان شرقی، اهر
11
2.8
10
46.96
38.43
1398/06/22 02:56:29.7
20
آذربایجان، Sədərək
6
3.4
10
44.83
39.65
1398/06/22 02:33:55.9
21
فارس، محمله
8
2.9
10
53.03
27.84
1398/06/21 16:01:12.1
22
عراق، Saqlawah
14
2.5
10
45.57
35.43
1398/06/21 05:30:15.3
23
کرمانشاه، سومار
15
2.7
10
45.75
33.98
1398/06/20 20:08:26.8
24
هرمزگان، سرگز
26
2.7
10
56.55
27.73
1398/06/20 19:21:16.3
25
کهگیلویه وبویر احمد، چرام
11
3
10
50.73
30.66
1398/06/20 17:03:14.3
26
فارس، لار
18
3.1
10
54.48
27.58
1398/06/20 00:06:24.7
27
کرمان، شهداد
114
2.5
10
58.31
31.31
1398/06/19 22:41:40.3
28
کرمان، گلباف
17
2.9
10
57.72
30.03
1398/06/19 21:52:58.6
29
کرمان، گلباف
13
2.7
10
57.67
29.99
1398/06/19 21:52:12.0
30
کرمان، کیانشهر
7
2.5
10
56.41
31.09
1398/06/19 04:14:59.7
31
عراق، Ali al Garbi
41
2.9
10
46.48
32.78
1398/06/18 22:08:55.2
32
فارس، درز
25
3
10
55.19
27.78
1398/06/18 21:24:13.3
33
آذربایجان غربی، بازرگان
12
2.8
10
44.46
39.49
1398/06/18 16:48:04.8
34
ترکیه، Van
49
3.2
10
43.85
38.77
1398/06/18 14:48:17.4
35
آذربایجان غربی، قطور
15
4
10
44.32
38.59
1398/06/18 14:26:02.9
36
هرمزگان، حاجی آباد
25
2.5
10
55.89
28.54
1398/06/17 14:38:12.3
37
ایلام، مورموری
21
2.6
10
47.68
32.54
1398/06/17 05:26:49.6
38
کرمان، هجدک
38
2.9
10
57.38
30.66
1398/06/16 23:46:28.2
39
سمنان، امیریه
17
2.5
10
54.82
36.63
1398/06/16 16:45:14.7
40
گلستان، فاضل آباد
17
2.7
10
54.78
36.74
1398/06/16 15:36:54.5
41
ایلام، دهلران
6
3
10
47.22
32.72
1398/06/15 11:12:20.7
42
کرمان، هجدک
38
3
10
57.38
30.65
1398/06/14 18:58:01.4
43
لرستان، شول آباد
44
2.5
10
49.61
33.01
1398/06/13 23:17:58.7
44
کرمانشاه، سومار
15
2.8
10
45.69
33.75
1398/06/13 11:39:19.0
45
خوزستان، قلعه خواجه
25
2.6
10
49.66
32.07
1398/06/13 08:33:05.4
46
سیستان و بلوچستان، اسپکه
42
4.4
10
59.76
26.94
1398/06/12 23:16:59.0
47
عراق، Al-Faw
67
3.3
10
48.01
29.54
1398/06/12 22:45:08.0
48
یزد، بافق
17
2.5
10
55.51
31.73
1398/06/12 15:14:12.0
49
خراسان جنوبی، خوسف
48
2.5
10
58.62
32.41
1398/06/12 05:08:40.2
50
هرمزگان، سرگز
16
2.7
10
56.82
27.94
1398/06/12 03:06:38.5
51
گلستان، علی آباد
16
2.5
10
55.04
36.87
1398/06/09 09:44:18.2
52
کرمانشاه، سرپل ذهاب
7
2.9
10
45.88
34.52
1398/06/08 15:58:09.2
53
ایلام، مورموری
29
2.6
10
47.97
32.81
1398/06/08 11:26:40.3
54
فارس، لامرد
17
2.7
10
53.35
27.33
1398/06/08 02:10:47.4
55
کرمان، هجدک
27
3
10
57.26
30.67
1398/06/07 21:32:54.4
56
کرمانشاه، سرپل ذهاب
4
3.5
10
45.90
34.47
1398/06/07 21:15:31.8
57
خوزستان، بهبهان
13
2.6
10
50.33
30.69
1398/06/06 13:42:39.3
58
کرمان، سیرچ
5
2.9
10
57.53
30.16
1398/06/06 12:45:45.3
59
اردبیل، نیر
5
3
10
47.94
38.03
1398/06/06 12:16:21.9
60
کرمان، هجدک
23
2.5
10
57.15
30.91
1398/06/06 08:17:24.9
61
هرمزگان، فارغان
9
4.1
10
56.29
27.93
1398/06/06 00:35:32.4
62
کرمان، منوجان
8
2.9
10
57.51
27.35
1398/06/05 23:49:41.7
63
هرمزگان، سرگز
18
3.3
10
56.82
28.01
1398/06/05 23:33:41.6
64
زنجان، چورزق
13
2.5
10
48.78
37.11
1398/06/05 18:12:38.8
65
کهگیلویه وبویر احمد، چرام
19
3.1
10
50.76
30.58
1398/06/05 16:58:28.8
66
فارس، فراشبند
26
2.9
10
52.04
28.63
1398/06/04 21:34:10.0
67
کهگیلویه وبویر احمد، چرام
19
2.5
10
50.78
30.59
1398/06/04 16:06:17.6
68
کرمان، رفسنجان
29
2.5
10
56.15
30.62
1398/06/03 17:55:14.1
69
گلستان، گمیش تپه
51
2.5
10
53.52
37.19
1398/06/03 14:54:20.5
70
کرمانشاه، سومار
31
2.5
10
45.68
33.60
1398/06/03 11:50:12.4
71
عراق، Camcamal
23
3.6
10
44.79
35.74
1398/06/02 18:18:48.1
72
اردبیل، آبی بیگلو
6
2.7
10
48.58
38.23
1398/06/02 14:40:04.8
73
خراسان جنوبی، شوسف
53
2.5
10
59.48
31.97
1398/06/02 10:44:41.4
74
ترکمنستان، Türkmenbaşi
110
3.6
10
51.75
39.67
1398/06/02 02:08:44.6
75
ایلام، مهران
27
2.7
10
46.21
32.88
1398/06/02 01:44:27.7
76
کرمانشاه، قصر شیرین
28
2.5
10
45.34
34.68
1398/06/01 17:05:16.8
77
یزد، بهاباد
69
2.5
10
56.65
32.20
1398/05/31 21:31:25.3
78
خوزستان، جایزان
24
2.6
10
49.79
31.09
1398/05/31 20:59:02.9
79
کرمان، درب بهشت
30
2.7
10
57.23
28.98
1398/05/31 10:30:52.6
80
ترکمنستان، Balkanabat
46
3.6
10
54.03
39.83
1398/05/31 09:27:18.1
81
ایلام، مهران
32
3.2
10
46.22
32.84
1398/05/30 16:52:43.5
82
آذربایجان، Lerik
17
2.5
10
48.53
38.66
1398/05/30 06:48:22.5
83
کرمان، کوهبنان
8
2.8
10
56.36
31.44
1398/05/30 00:25:14.0
84
ایلام، مهران
24
2.7
10
46.28
32.93
1398/05/29 15:12:49.7
85
ایلام، مهران
22
3.9
10
46.28
32.94
1398/05/29 03:27:27.8
86
لرستان، سپید دشت
41
2.5
10
48.59
32.95
1398/05/28 20:54:46.4
87
مازندران، خرم آباد
12
2.5
10
50.78
36.70
1398/05/28 12:33:39.6
88
خوزستان، هفتگل
19
2.9
10
49.64
31.58
1398/05/28 04:44:23.9
2019GhadiriSoft.ir