نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

1

2

3

4

5

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

آیا این صفحه مفید بود؟

00

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...

اخبار دستگاه های اجرایی

Please Wait...

پر بیننده ترین اخبار هفته

Please Wait...
مخاطبین من, پشتیبان گیری و بازیابی مخاطبین اندروید ,شماره تلفن

توضیح

اطلاعات درج شده در این بخش بر اساس اطلاعات آماری ارائه شده توسط مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران می باشد.

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 10 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
آذربایجان غربی، قطور
4
2.7
10
44.36
38.48
1398/12/08 22:16:57.2
2
عراق، Halubcah
14
2.6
10
45.93
35.07
1398/12/08 21:47:05.7
3
آذربایجان غربی، قطور
8
3.5
10
44.50
38.47
1398/12/08 18:26:23.4
4
کرمانشاه، سرمست
6
2.5
10
46.33
33.98
1398/12/08 14:45:30.6
5
خراسان رضوی، مزدآوند
37
2.6
10
60.75
35.88
1398/12/08 12:58:33.9
6
سیستان و بلوچستان، پیشین
26
2.7
10
61.56
25.93
1398/12/08 06:08:04.6
7
آذربایجان غربی، قطور
12
2.8
10
44.52
38.42
1398/12/08 06:06:48.8
8
آذربایجان غربی، قطور
10
2.8
10
44.31
38.42
1398/12/08 03:02:03.0
9
آذربایجان غربی، قطور
10
2.5
10
44.50
38.44
1398/12/07 18:44:14.5
10
خراسان شمالی، شوقان
17
3.4
10
56.70
37.33
1398/12/07 16:33:23.6
11
آذربایجان غربی، قطور
11
3.5
10
44.53
38.46
1398/12/07 07:56:51.3
12
آذربایجان غربی، زرآباد
19
2.8
10
44.37
38.70
1398/12/06 20:48:49.0
13
آذربایجان غربی، قطور
10
2.8
10
44.34
38.40
1398/12/06 19:13:51.1
14
خراسان شمالی، رباط قره بیل
16
2.9
10
56.16
37.41
1398/12/06 18:48:33.7
15
آذربایجان غربی، قطور
4
2.8
10
44.41
38.44
1398/12/06 18:10:37.1
16
آذربایجان غربی، قطور
6
2.8
10
44.41
38.42
1398/12/06 17:16:39.0
17
آذربایجان غربی، قطور
12
2.8
10
44.50
38.40
1398/12/06 16:09:48.7
18
آذربایجان غربی، قطور
12
2.5
10
44.55
38.48
1398/12/06 14:28:00.7
19
آذربایجان غربی، قطور
13
3.3
10
44.54
38.43
1398/12/06 13:10:33.0
20
گیلان، رحیم اباد
13
2.7
10
50.33
36.92
1398/12/06 09:31:28.8
21
آذربایجان غربی، خوی
19
2.5
10
44.74
38.61
1398/12/06 08:06:58.5
22
آذربایجان غربی، قطور
13
4.2
10
44.51
38.39
1398/12/05 18:35:37.6
23
آذربایجان غربی، قطور
10
3.6
10
44.52
38.50
1398/12/05 12:23:09.5
24
هرمزگان، تخت
16
3.2
10
56.76
27.59
1398/12/05 09:58:04.3
25
هرمزگان، سرگز
15
2.5
10
56.51
27.90
1398/12/05 07:06:09.6
26
آذربایجان غربی، قطور
9
3.3
10
44.49
38.42
1398/12/05 06:11:09.9
27
آذربایجان غربی، قطور
10
2.5
10
44.41
38.39
1398/12/05 05:46:15.0
28
آذربایجان غربی، قطور
10
2.6
10
44.50
38.43
1398/12/05 05:40:33.8
29
آذربایجان غربی، قطور
12
3.1
10
44.52
38.42
1398/12/05 05:24:31.3
30
آذربایجان غربی، قطور
12
2.8
10
44.42
38.37
1398/12/05 05:02:35.0
31
آذربایجان غربی، قطور
14
2.7
10
44.43
38.35
1398/12/05 04:59:17.8
32
آذربایجان غربی، قطور
17
3.1
10
44.44
38.32
1398/12/05 04:54:52.7
33
آذربایجان غربی، قطور
12
3.3
10
44.54
38.48
1398/12/05 04:20:43.6
34
کرمان، راور
20
4.9
10
56.60
31.26
1398/12/05 04:03:46.6
35
آذربایجان غربی، قطور
7
3.1
10
44.40
38.41
1398/12/05 03:46:20.8
36
آذربایجان غربی، قطور
10
2.6
10
44.48
38.41
1398/12/05 03:29:58.4
37
آذربایجان غربی، قطور
5
2.9
10
44.44
38.43
1398/12/05 02:16:33.9
38
آذربایجان غربی، قطور
4
3.2
10
44.39
38.51
1398/12/05 02:06:39.8
39
آذربایجان غربی، قطور
10
2.9
10
44.39
38.39
1398/12/05 02:00:24.1
40
گلستان، گمیش تپه
75
2.5
10
53.34
37.41
1398/12/05 01:42:45.1
41
آذربایجان غربی، قطور
12
2.9
10
44.53
38.42
1398/12/05 01:23:02.8
42
آذربایجان غربی، قطور
16
3
10
44.39
38.33
1398/12/05 01:06:56.8
43
آذربایجان غربی، قطور
15
2.6
10
44.46
38.34
1398/12/05 01:03:53.1
44
آذربایجان غربی، قطور
23
3.1
10
44.38
38.27
1398/12/05 00:30:57.7
45
آذربایجان غربی، قطور
10
2.8
10
44.43
38.38
1398/12/05 00:30:09.3
46
آذربایجان غربی، قطور
6
3.4
10
44.45
38.43
1398/12/05 00:27:34.4
47
آذربایجان غربی، قطور
7
3.2
10
44.49
38.46
1398/12/05 00:25:10.0
48
آذربایجان غربی، قطور
13
3.9
10
44.55
38.43
1398/12/05 00:14:37.9
49
آذربایجان غربی، قطور
9
2.5
10
44.44
38.40
1398/12/04 23:47:20.9
50
آذربایجان غربی، قطور
12
2.5
10
44.49
38.39
1398/12/04 23:27:33.9
51
آذربایجان غربی، قطور
15
2.5
10
44.43
38.34
1398/12/04 23:19:36.2
52
آذربایجان غربی، قطور
12
3.8
10
44.54
38.47
1398/12/04 23:12:39.5
53
آذربایجان غربی، قطور
8
2.8
10
44.49
38.52
1398/12/04 23:03:09.6
54
آذربایجان غربی، قطور
7
3.2
10
44.40
38.41
1398/12/04 22:18:27.3
55
آذربایجان غربی، قطور
6
2.6
10
44.46
38.44
1398/12/04 22:11:06.4
56
آذربایجان غربی، قطور
9
2.8
10
44.47
38.41
1398/12/04 22:05:22.6
57
آذربایجان غربی، قطور
11
3.7
10
44.45
38.38
1398/12/04 21:42:48.6
58
آذربایجان غربی، قطور
9
2.8
10
44.46
38.41
1398/12/04 21:23:12.3
59
آذربایجان غربی، قطور
7
3
10
44.44
38.42
1398/12/04 21:00:37.8
60
آذربایجان غربی، قطور
15
3.5
10
44.58
38.46
1398/12/04 20:51:59.6
61
آذربایجان غربی، قطور
11
3.5
10
44.48
38.39
1398/12/04 20:40:37.7
62
آذربایجان غربی، قطور
5
3.9
10
44.39
38.52
1398/12/04 20:30:39.6
63
آذربایجان غربی، قطور
7
4
10
44.48
38.48
1398/12/04 20:26:21.0
64
آذربایجان غربی، قطور
13
3.8
10
44.54
38.43
1398/12/04 20:07:50.2
65
آذربایجان غربی، قطور
8
2.7
10
44.48
38.43
1398/12/04 19:59:34.9
66
آذربایجان غربی، قطور
12
3.4
10
44.54
38.47
1398/12/04 19:46:18.6
67
آذربایجان غربی، قطور
12
3.7
10
44.44
38.37
1398/12/04 19:43:51.9
68
آذربایجان غربی، قطور
6
3.4
10
44.44
38.42
1398/12/04 19:40:54.4
69
آذربایجان غربی، قطور
10
2.5
10
44.38
38.39
1398/12/04 16:45:58.1
70
آذربایجان غربی، قطور
12
2.7
10
44.51
38.41
1398/12/04 15:36:49.3
71
آذربایجان غربی، قطور
18
2.8
10
44.55
38.35
1398/12/04 15:28:50.9
72
آذربایجان غربی، قطور
9
2.9
10
44.45
38.40
1398/12/04 15:27:52.9
73
آذربایجان غربی، قطور
10
2.7
10
44.51
38.43
1398/12/04 15:17:21.7
74
آذربایجان غربی، قطور
16
2.7
10
44.59
38.47
1398/12/04 15:06:37.3
75
آذربایجان غربی، قطور
15
2.5
10
44.56
38.53
1398/12/04 13:07:49.1
76
آذربایجان غربی، قطور
3
2.5
10
44.42
38.45
1398/12/04 12:37:30.1
77
آذربایجان غربی، قطور
16
2.5
10
44.59
38.48
1398/12/04 12:15:43.9
78
آذربایجان غربی، قطور
13
2.7
10
44.45
38.36
1398/12/04 12:09:04.7
79
آذربایجان غربی، قطور
10
2.9
10
44.44
38.39
1398/12/04 11:58:49.1
80
آذربایجان غربی، قطور
13
2.7
10
44.53
38.42
1398/12/04 11:51:56.2
81
آذربایجان غربی، قطور
13
2.7
10
44.55
38.46
1398/12/04 11:42:12.6
82
آذربایجان غربی، قطور
12
2.9
10
44.54
38.44
1398/12/04 11:25:50.2
83
آذربایجان غربی، قطور
22
2.5
10
44.65
38.53
1398/12/04 11:17:57.2
84
آذربایجان غربی، قطور
15
2.7
10
44.57
38.45
1398/12/04 10:04:42.9
85
آذربایجان غربی، قطور
8
2.9
10
44.49
38.43
1398/12/04 10:00:50.4
86
آذربایجان غربی، قطور
13
2.8
10
44.54
38.43
1398/12/04 09:52:56.2
87
آذربایجان غربی، قطور
7
2.6
10
44.45
38.42
1398/12/04 09:45:21.6
88
آذربایجان غربی، قطور
14
2.6
10
44.56
38.43
1398/12/04 09:39:24.8
89
آذربایجان غربی، قطور
12
2.9
10
44.55
38.47
1398/12/04 09:30:23.9
90
کردستان، کامیاران
23
2.9
10
47.19
34.77
1398/12/04 09:00:59.7
91
آذربایجان، Hacıqəhrəmənlı
18
3.4
10
49.13
39.87
1398/12/04 04:13:48.8
92
سیستان و بلوچستان، فنوج
66
3.1
10
59.05
26.85
1398/12/03 21:54:27.2
93
کهگیلویه وبویر احمد، دوگنبدان
6
3.1
10
50.85
30.38
1398/12/03 03:08:54.8
94
هرمزگان، کوخرد
39
3.2
10
54.84
27.25
1398/12/03 00:34:15.3
95
کهگیلویه وبویر احمد، دوگنبدان
17
2.5
10
50.68
30.47
1398/12/02 17:06:51.9
96
خراسان جنوبی، حاجی آباد
51
2.9
10
60.38
33.93
1398/12/02 10:28:28.4
97
خراسان رضوی، سنگان
49
3.7
10
60.38
33.97
1398/12/02 09:05:31.1
98
خراسان رضوی، کدکن
19
3.3
10
58.67
35.60
1398/12/02 07:36:57.0
99
هرمزگان، جزیره هندورابی
17
2.9
10
53.78
26.76
1398/12/02 03:39:45.0
100
خراسان جنوبی، حاجی آباد
40
3.1
10
60.21
33.92
1398/12/01 23:38:58.0
101
سیستان و بلوچستان، ایرانشهر
31
3
10
60.97
27.30
1398/12/01 09:06:20.7
102
سیستان و بلوچستان، ایرانشهر
29
2.9
10
60.97
27.25
1398/12/01 01:54:22.7
103
ایلام، سرابله
11
2.5
10
46.47
33.83
1398/11/30 05:22:12.5
104
آذربایجان غربی، زرآباد
11
2.6
10
44.47
38.73
1398/11/29 23:45:37.1
105
خراسان جنوبی، حاجی آباد
48
2.5
10
60.36
33.91
1398/11/29 14:48:10.9
106
ترکمنستان، Balkanabat
42
3.7
10
54.80
39.68
1398/11/29 10:06:06.8
107
بوشهر، بندر گناوه
34
2.5
10
50.80
29.76
1398/11/29 06:05:46.4
108
هرمزگان، رویدر
41
3.4
10
55.11
27.21
1398/11/28 23:06:01.9
109
سمنان، ایوانکی
9
2.8
10
51.99
35.40
1398/11/28 19:24:45.4
110
فارس، اوز
6
3.1
10
54.05
27.80
1398/11/27 18:43:01.4
111
هرمزگان، لافت
12
3.9
10
55.89
26.87
1398/11/27 15:51:50.8
112
کرمانشاه، قصر شیرین
10
2.5
10
45.66
34.58
1398/11/27 15:28:03.7
113
ایلام، صالح آباد
50
2.5
10
45.67
33.36
1398/11/27 05:34:31.3
114
کردستان، کامیاران
15
3.3
10
46.82
34.71
1398/11/26 21:55:38.7
115
کرمان، نجف شهر
28
2.6
10
55.64
29.15
1398/11/26 15:28:16.6
116
کرمان، منوجان
16
2.7
10
57.66
27.45
1398/11/26 15:21:31.4
117
کرمان، گلباف
12
2.9
10
57.85
29.86
1398/11/26 04:48:48.3
118
فارس، خانه زنیان
0
2.8
10
52.16
29.67
1398/11/25 21:47:53.7
119
کرمانشاه، سطر
9
2.5
10
47.42
34.74
1398/11/25 20:54:05.0
120
ایلام، مورموری
25
2.9
10
47.94
32.75
1398/11/25 20:10:20.2
121
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
19
2.8
10
47.51
37.73
1398/11/25 17:27:53.2
122
هرمزگان، قلعه قاضی
16
2.6
10
56.39
27.50
1398/11/25 11:26:55.6
123
خوزستان، قلعه تل
15
3.7
10
50.05
31.64
1398/11/25 11:23:21.5
124
فارس، محمله
13
3.4
10
53.14
27.69
1398/11/25 07:41:35.9
125
خوزستان، سردشت
10
2.5
10
50.32
30.36
1398/11/24 22:44:25.6
126
فارس، میمند
11
3.2
10
52.85
28.91
1398/11/24 07:13:52.8
127
خراسان جنوبی، دیهوک
19
2.5
10
57.36
33.40
1398/11/24 03:20:30.6
128
آذربایجان غربی، اشنویه
14
3.1
10
45.05
37.16
1398/11/23 13:56:37.8
129
خراسان رضوی، سنگان
50
2.7
10
60.46
33.98
1398/11/23 01:09:26.8
130
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
18
3
10
47.49
37.72
1398/11/22 15:16:37.0
131
خراسان جنوبی، حاجی آباد
41
2.7
10
59.91
33.97
1398/11/22 11:57:43.2
132
کرمانشاه، سومار
26
2.6
10
45.61
33.64
1398/11/22 10:26:16.6
133
لرستان، الشتر
8
3.9
10
48.18
33.84
1398/11/22 09:16:38.9
134
کرمان، فاریاب
21
2.7
10
57.04
28.00
1398/11/22 08:38:54.3
135
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
17
2.6
10
47.44
37.73
1398/11/22 01:55:45.4
136
چهارمحال وبختیاری، بلداجی
17
2.5
10
50.98
31.80
1398/11/22 01:54:24.2
137
آذربایجان شرقی، هریس
26
2.5
10
47.41
38.27
1398/11/21 21:49:58.6
138
گلستان، علی آباد
21
4.2
10
54.87
36.72
1398/11/21 10:16:26.3
139
کرمان، سیرچ
24
3.1
10
57.44
30.39
1398/11/21 03:21:33.3
140
کرمان، چاه داد خدا
22
3.2
10
58.14
27.12
1398/11/20 18:49:23.0
141
فارس، خانه زنیان
6
2.8
10
52.18
29.62
1398/11/20 01:25:03.4
142
خراسان شمالی، ینگی قلعه علیا
26
3
10
57.43
37.78
1398/11/20 00:18:34.3
143
خوزستان، بهبهان
29
3
10
50.49
30.46
1398/11/18 14:08:19.7
144
تهران، رودهن
7
2.8
10
51.97
35.76
1398/11/17 10:32:01.0
145
فارس، بنارویه
28
2.8
10
54.32
28.03
1398/11/17 10:25:49.6
146
فارس، دهرم
26
2.8
10
52.44
28.29
1398/11/17 03:39:35.4
147
سیستان و بلوچستان، گلمورتی
29
3.1
10
59.23
27.65
1398/11/16 04:01:15.9
148
ترکمنستان، Balkanabat
46
4.3
10
54.55
39.89
1398/11/16 01:08:01.5
149
خراسان جنوبی، حاجی آباد
42
2.7
10
60.15
33.96
1398/11/15 18:45:22.2
150
هرمزگان، تخت
12
2.7
10
56.75
27.53
1398/11/15 15:33:13.5
151
کرمانشاه، روانسر
12
2.7
10
46.58
34.63
1398/11/15 09:59:34.0
152
خوزستان، شوش
36
3.4
10
47.87
32.13
1398/11/15 05:57:39.9
153
فارس، خانه زنیان
9
3.7
10
52.07
29.64
1398/11/15 00:02:36.5
154
خراسان جنوبی، نهبندان
23
2.5
10
59.83
31.64
1398/11/14 20:53:35.6
155
یزد، عقدا
22
2.9
10
53.53
32.62
1398/11/14 06:58:51.5
156
فارس، قائمیه
10
3.1
10
51.58
29.94
1398/11/14 02:30:26.8
157
خراسان جنوبی، مود
9
2.6
10
59.47
32.64
1398/11/14 00:49:04.6
158
خراسان جنوبی، مود
11
2.6
10
59.47
32.63
1398/11/14 00:24:23.1
159
آذربایجان غربی، سیلوانه
18
3
10
44.89
37.26
1398/11/13 19:15:14.6
160
ایلام، صالح آباد
13
3.5
10
46.09
33.39
1398/11/13 11:56:52.5
161
خوزستان، لالی
27
3.4
10
49.29
32.51
1398/11/13 00:22:01.8
162
خوزستان، اندیمشک
20
3.3
10
48.15
32.39
1398/11/12 19:23:39.9
163
فارس، خانه زنیان
6
2.6
10
52.18
29.62
1398/11/12 16:54:55.5
164
فارس، خانه زنیان
2
3.2
10
52.16
29.69
1398/11/12 14:56:23.1
165
کرمانشاه، کوزران
4
2.8
10
46.64
34.48
1398/11/12 02:15:11.0
166
آذربایجان غربی، اشنویه
22
2.7
10
45.17
37.23
1398/11/11 23:48:56.8
167
آذربایجان غربی، اشنویه
20
2.7
10
45.10
37.22
1398/11/11 19:26:03.9
168
فارس، خانه زنیان
4
2.5
10
52.16
29.63
1398/11/11 12:14:34.6
169
ترکمنستان، Bäherden
31
2.5
10
57.22
38.22
1398/11/11 10:09:08.7
170
فارس، خانه زنیان
11
3.3
10
52.04
29.66
1398/11/11 08:54:29.9
171
کرمان، رفسنجان
19
2.8
10
55.97
30.24
1398/11/11 08:39:31.9
172
فارس، خانه زنیان
4
2.6
10
52.12
29.69
1398/11/10 07:21:09.0
173
فارس، قیر
14
3.1
10
53.13
28.57
1398/11/10 06:17:32.4
174
آذربایجان غربی، اشنویه
25
3.4
10
45.07
37.27
1398/11/10 03:40:08.8
175
ایلام، دهلران
9
3.9
10
47.18
32.65
1398/11/10 02:12:50.8
176
هرمزگان، زیارتعلی
22
3.1
10
57.36
27.90
1398/11/10 01:48:00.9
177
آذربایجان غربی، سیلوانه
17
3.3
10
44.90
37.28
1398/11/09 23:25:45.5
178
فارس، خانه زنیان
3
2.6
10
52.14
29.65
1398/11/09 23:14:25.9
179
فارس، خانه زنیان
2
2.7
10
52.13
29.68
1398/11/09 23:02:54.9
180
فارس، خانه زنیان
4
2.7
10
52.16
29.63
1398/11/09 22:55:35.7
181
فارس، خانه زنیان
4
2.6
10
52.12
29.70
1398/11/09 22:34:42.3
182
آذربایجان غربی، اشنویه
25
4.9
10
45.09
37.27
1398/11/09 21:37:30.0
183
ترکمنستان، Balkanabat
40
3.6
10
54.04
39.77
1398/11/09 16:28:36.3
184
خوزستان، ایذه
29
3.4
10
49.79
32.09
1398/11/09 15:26:24.9
185
خراسان رضوی، سنگان
43
3
10
60.32
34.02
1398/11/09 10:37:08.3
186
سیستان و بلوچستان، نصرت‌آباد
43
2.9
10
59.81
30.22
1398/11/09 09:47:28.4
187
فارس، خانه زنیان
0
2.9
10
52.15
29.67
1398/11/09 08:35:53.5
188
خراسان جنوبی، درح
11
3.3
10
60.39
32.25
1398/11/09 06:19:09.4
189
کرمانشاه، سومار
23
4.5
10
45.68
33.67
1398/11/09 00:07:17.4
190
فارس، خانه زنیان
12
2.5
10
52.23
29.59
1398/11/08 20:20:34.7
191
فارس، خانه زنیان
8
2.8
10
52.22
29.64
1398/11/08 19:18:23.1
192
کرمانشاه، سومار
21
3
10
45.54
33.71
1398/11/08 15:56:45.2
193
کرمانشاه، سومار
15
2.9
10
45.57
33.75
1398/11/08 11:20:17.1
194
عراق، Az-Zubayr
27
3.6
10
47.79
30.16
1398/11/08 10:30:55.6
195
فارس، خانه زنیان
2
3.4
10
52.14
29.66
1398/11/08 08:22:00.7
196
فارس، خانه زنیان
6
2.8
10
52.13
29.72
1398/11/08 08:10:42.6
197
فارس، خانه زنیان
1
2.8
10
52.15
29.66
1398/11/08 04:34:17.9
198
فارس، خانه زنیان
2
2.8
10
52.15
29.69
1398/11/07 23:16:01.1
199
کرمانشاه، باینگان
18
2.8
10
46.08
34.97
1398/11/07 22:06:34.7
200
فارس، خانه زنیان
8
3.1
10
52.19
29.61
1398/11/07 21:00:11.6
201
فارس، خانه زنیان
2
3.1
10
52.16
29.66
1398/11/07 20:38:57.0
202
فارس، خانه زنیان
8
3.2
10
52.12
29.61
1398/11/07 20:07:55.0
203
فارس، خانه زنیان
5
2.6
10
52.17
29.63
1398/11/07 18:45:03.8
204
فارس، خانه زنیان
2
2.7
10
52.17
29.66
1398/11/07 18:33:59.8
205
خراسان جنوبی، شوسف
26
3.6
10
59.73
31.79
1398/11/07 14:28:01.8
206
کرمان، فاریاب
43
2.9
10
57.02
28.43
1398/11/07 06:21:39.1
207
خراسان شمالی، شوقان
16
2.8
10
56.98
37.22
1398/11/07 05:54:30.3
208
آذربایجان، Şəki
11
3
10
47.19
41.10
1398/11/07 05:05:53.5
209
کرمان، فاریاب
30
3.2
10
56.93
28.14
1398/11/07 04:26:50.6