نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 12 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
کرمانشاه، تازه آباد
8
2.7
12
46.21
34.69
1398/04/26 00:10:40.4
2
کرمانشاه، سومار
25
2.9
12
45.64
33.65
1398/04/22 15:00:11.7
3
خراسان شمالی، ینگی قلعه علیا
16
2.7
12
57.79
37.88
1398/04/21 13:57:07.0
4
سمنان، دامغان
28
2.6
12
54.03
36.16
1398/04/13 11:05:55.3
5
سمنان، دامغان
32
4.7
12
53.99
36.14
1398/04/13 10:57:32.3
6
سمنان، دامغان
21
3.9
12
54.11
36.15
1398/04/13 10:54:52.5
7
سمنان، دامغان
25
3.8
12
54.07
36.17
1398/04/13 10:29:26.8
8
کرمان، هجدک
49
2.9
12
57.50
30.84
1398/04/10 08:32:02.7
9
اردبیل، کلور
17
2.6
12
48.75
37.54
1398/04/09 05:51:57.0
10
فارس، اهل
31
4
12
53.86
26.99
1398/04/08 11:19:47.7
11
مازندران، پول
10
3
12
51.49
36.42
1398/04/06 18:23:28.2
12
کرمان، هجدک
39
3.2
12
57.40
30.69
1398/04/04 17:59:10.3
13
فارس، علامرودشت
26
4.3
12
53.26
27.63
1398/04/03 19:44:09.6
14
آذربایجان شرقی، ورزقان
17
2.5
12
46.80
38.41
1398/04/03 18:22:54.0
15
سیستان و بلوچستان، مسجد حضرت ابوالفضل
20
2.9
12
59.36
28.25
1398/04/03 02:23:10.1
16
کرمانشاه، سومار
9
2.9
12
45.68
33.80
1398/04/02 00:55:03.7
2019GhadiriSoft.ir