نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
یادداشت های من، یادآوری یادداشت ها و هر آنچه که برای شما مهم است

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 12 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
خراسان رضوی، نصراباد
39
2.5
12
60.65
35.63
1398/06/24 05:08:24.6
2
آذربایجان، Lerik
12
3.4
12
48.53
38.84
1398/06/18 07:15:00.1
3
خراسان رضوی، تایباد
32
2.5
12
60.65
34.47
1398/06/14 12:17:18.2
4
ایلام، پهله
34
2.6
12
46.57
32.85
1398/06/08 03:52:17.7
5
خراسان رضوی، قوچان
11
3.7
12
58.41
37.16
1398/06/05 19:13:23.4
6
ترکمنستان، Türkmenbaşi
93
3.8
12
52.06
40.49
1398/06/05 02:48:18.7
7
کرمان، درب بهشت
42
3.1
12
57.17
28.89
1398/06/05 00:54:12.9
8
خوزستان، بهبهان
29
2.9
12
50.54
30.53
1398/06/04 19:00:45.1
9
کرمان، هجدک
26
2.7
12
57.25
30.85
1398/06/01 12:12:24.9
10
فارس، نودان
7
2.9
12
51.67
29.86
1398/05/28 01:55:21.6
2019GhadiriSoft.ir