نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...

اخبار دستگاه های اجرایی

Please Wait...

پر بیننده ترین اخبار هفته

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

توضیح

اطلاعات درج شده در این بخش بر اساس اطلاعات آماری ارائه شده توسط مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران می باشد.

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 12 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
خوزستان، ایذه
4
2.7
12
49.89
31.86
1398/09/19 21:51:06.1
2
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
18
2.7
12
47.38
37.75
1398/09/19 18:06:24.8
3
کرمان، پاریز
15
2.5
12
55.88
29.94
1398/09/19 13:31:18.5
4
کهگیلویه وبویر احمد، لیکک
14
4
12
50.09
31.02
1398/09/19 12:02:54.2
5
کرمان، سیرجان
26
2.9
12
55.46
29.30
1398/09/16 15:35:09.6
6
بوشهر، آبدان
15
4.3
12
51.63
28.14
1398/09/14 01:07:03.5
7
خوزستان، ایذه
13
2.8
12
49.94
31.93
1398/09/09 08:26:07.8
8
خوزستان، ایذه
27
4.3
12
49.81
32.07
1398/09/08 22:33:21.2
9
آذربایجان غربی، قطور
7
3.1
12
44.48
38.48
1398/09/07 23:59:34.6
10
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
20
2.6
12
47.52
37.73
1398/09/07 08:31:45.5
11
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
17
2.9
12
47.41
37.74
1398/09/05 04:29:57.4
12
خراسان شمالی، تیتکانلو
7
3
12
58.32
37.22
1398/09/04 23:47:32.1
13
مازندران، نوشهر
9
3.1
12
51.57
36.70
1398/09/04 10:56:08.8
14
فارس، ایج
11
2.9
12
54.34
28.96
1398/09/03 02:37:49.4
15
کرمانشاه، گیلانغرب
28
3.3
12
45.61
34.16
1398/08/30 01:17:37.5
16
کرمانشاه، سرپل ذهاب
18
2.9
12
45.78
34.61
1398/08/29 11:41:46.4
17
یزد، ساغند
57
2.8
12
55.85
32.47
1398/08/29 00:26:20.1
2019GhadiriSoft.ir