نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 13 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
مازندران، پل سفید
19
2.6
13
53.01
35.94
1398/02/29 19:56:13.6
2
سیستان و بلوچستان، سفیدآبه
40
2.7
13
60.89
30.80
1398/02/24 17:01:40.6
3
کرمان، بم
2
3.4
13
58.33
29.09
1398/02/22 08:48:33.8
4
کرمانشاه، سرپل ذهاب
15
3.4
13
45.78
34.34
1398/02/16 12:12:17.3
5
کرمانشاه، گیلانغرب
27
3.4
13
45.63
34.19
1398/02/15 07:36:49.8
2019GhadiriSoft.ir