نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 13 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
هرمزگان، کنگ
15
4.9
13
55.09
26.63
1398/05/01 03:29:01.4
2
کرمانشاه، قصر شیرین
7
2.5
13
45.57
34.46
1398/04/28 11:58:18.3
3
کرمانشاه، قصر شیرین
8
4.2
13
45.64
34.46
1398/04/26 19:49:34.2
4
کرمانشاه، قصر شیرین
29
2.8
13
45.31
34.65
1398/04/23 19:51:19.1
5
بوشهر، تنگ ارم
6
2.9
13
51.47
29.14
1398/04/21 02:38:46.9
6
فارس، علامرودشت
8
3.4
13
53.07
27.58
1398/04/14 10:18:53.8
2019GhadiriSoft.ir