نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 14 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
هرمزگان، جزیره تنب بزرگ
38
3.6
14
55.38
26.60
1398/02/31 13:59:24.6
2
فارس، خشت
17
3
14
51.36
29.72
1398/02/30 06:50:17.1
3
فارس، محمله
20
3.1
14
53.26
27.75
1398/02/20 13:37:56.2
4
فارس، دهرم
23
2.8
14
52.25
28.29
1398/02/17 00:26:20.2
5
افغانستان، Eslam Qaleh
19
2.7
14
61.00
34.51
1398/02/16 16:33:17.7
6
اردبیل، کلور
10
2.6
14
48.83
37.35
1398/02/13 12:57:58.4
7
کرمانشاه، سومار
22
2.5
14
45.69
33.68
1398/02/11 13:49:17.4
2019GhadiriSoft.ir