نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 14 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
گلستان، انبار الوم
20
3
14
54.41
37.21
1398/04/31 03:39:47.5
2
خوزستان، اهواز
33
4.2
14
48.62
31.03
1398/04/27 03:15:36.2
3
خوزستان، مسجد سلیمان
27
2.9
14
49.56
31.86
1398/04/18 10:56:18.3
4
فارس، دهرم
23
3.3
14
52.38
28.29
1398/04/02 16:56:40.2
2019GhadiriSoft.ir