نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 15 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
یزد، بهاباد
15
2.7
15
55.88
31.95
1398/06/12 23:36:52.5
2
قزوین، آوج
22
3
15
48.99
35.62
1398/06/05 18:14:30.8
3
کهگیلویه وبویر احمد، چرام
18
3.4
15
50.67
30.61
1398/06/05 11:42:45.5
2019GhadiriSoft.ir