نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
مخاطبین من, پشتیبان گیری و بازیابی مخاطبین اندروید ,شماره تلفن

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 15 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
مازندران، کلاردشت
5
2.9
15
51.21
36.49
1398/03/02 02:43:31.2
2
فارس، سروستان
2
4.2
15
53.23
29.26
1398/02/22 19:16:45.2
3
یزد، ساغند
10
3
15
55.35
32.56
1398/02/19 23:20:00.6
4
فارس، رونیز
13
2.7
15
53.72
29.31
1398/02/14 13:27:44.3
5
بوشهر، امام حسن
9
3.5
15
50.34
29.88
1398/02/10 05:11:40.6
2019GhadiriSoft.ir