نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
مخاطبین من, پشتیبان گیری و بازیابی مخاطبین اندروید ,شماره تلفن

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 16 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
کرمان، فاریاب
35
4.4
16
57.04
28.36
1398/04/25 22:45:27.9
2
فارس، علامرودشت
21
4
16
53.21
27.62
1398/04/25 16:32:26.5
3
خوزستان، ایذه
29
2.9
16
49.57
31.77
1398/04/17 23:01:26.0
4
خوزستان، مسجد سلیمان
20
3.7
16
49.51
31.94
1398/04/17 12:06:50.9
5
اردبیل، خلخال
20
3.7
16
48.75
37.62
1398/04/13 00:08:16.5
2019GhadiriSoft.ir