نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 17 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
آذربایجان غربی، شوت
7
3
17
44.70
39.25
1398/06/18 15:39:26.1
2
یزد، بهاباد
4
2.8
17
56.05
31.90
1398/06/09 01:12:13.7
3
بوشهر، امام حسن
9
3.1
17
50.23
29.92
1398/06/07 19:26:54.4
2019GhadiriSoft.ir