نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 18 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
خوزستان، مسجد سلیمان
12
4.7
18
49.43
31.92
1398/04/17 11:56:20.1
2
بوشهر، شنبه
21
3.4
18
51.95
28.49
1398/04/15 16:57:39.7
3
بوشهر، شنبه
14
3.1
18
51.82
28.28
1398/04/08 15:39:31.7
2019GhadiriSoft.ir