نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
قیمت ارز، دلار،طلا،سکه

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 18 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
کرمانشاه، ازگله
6
4.1
18
45.91
34.83
1398/03/04 22:56:43.2
2
گیلان، لیسار
5
3.3
18
48.92
37.89
1398/03/01 17:35:49.0
3
فارس، فراشبند
25
2.9
18
51.93
28.68
1398/02/29 05:59:36.7
4
فارس، کنار تخته
4
4.1
18
51.42
29.57
1398/02/23 10:11:35.2
5
کرمان، راور
38
3.8
18
57.20
31.27
1398/02/11 18:58:58.0
6
فارس، اوز
7
2.7
18
53.97
27.70
1398/02/10 23:01:38.2
2019GhadiriSoft.ir