نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 19 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
هرمزگان، جزیره کیش
24
3
19
53.92
26.74
1398/05/01 08:44:35.4
2
فارس، بالاده
18
2.9
19
52.06
29.41
1398/04/25 04:22:12.2
3
خوزستان، مسجد سلیمان
19
2.7
19
49.34
31.78
1398/04/17 15:40:40.3
4
هرمزگان، کوخرد
42
3.3
19
54.88
27.23
1398/04/12 02:50:47.8
2019GhadiriSoft.ir