نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 19 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
فارس، بالاده
21
3.2
19
52.08
29.42
1398/03/01 07:39:16.7
2
خراسان جنوبی، نایبند
4
2.5
19
57.45
32.39
1398/02/29 03:36:50.8
3
لرستان، چالان چولان
3
3.2
19
48.90
33.64
1398/02/08 04:37:19.9
2019GhadiriSoft.ir