نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 19 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
فارس، اشکنان
3
3.4
19
53.62
27.21
1398/06/21 12:28:34.2
2
کرمان، گلباف
11
2.8
19
57.67
29.97
1398/06/20 12:27:43.5
3
بوشهر، شنبه
7
3
19
51.70
28.39
1398/06/18 16:58:51.3
4
بوشهر، وحدتیه
11
2.8
19
51.14
29.53
1398/06/15 08:46:33.5
5
بوشهر، شبانکاره
10
2.5
19
50.95
29.56
1398/06/15 07:19:32.9
6
فارس، فراشبند
27
2.9
19
51.94
28.65
1398/06/05 05:59:52.0
7
ایلام، مهران
8
3.5
19
46.23
33.18
1398/05/29 09:56:19.3
8
کهگیلویه وبویر احمد، دوگنبدان
26
2.6
19
50.93
30.16
1398/05/29 03:22:45.0
2019GhadiriSoft.ir