نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
مخاطبین من, پشتیبان گیری و بازیابی مخاطبین اندروید ,شماره تلفن

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 20 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
هرمزگان، بندرمقام
23
3.5
20
53.28
27.07
1398/06/08 02:47:22.4
2
آذربایجان، Qaraçala
21
2.6
20
48.69
39.82
1398/06/07 02:01:37.9
3
خوزستان، حسینیه
22
3.8
20
48.01
32.70
1398/05/31 21:41:56.9
4
آذربایجان، Aşağı Ağcakənd
9
3.9
20
46.59
40.34
1398/05/31 10:11:47.1
2019GhadiriSoft.ir