نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 20 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
فارس، فیروز آباد
25
2.6
20
52.36
28.97
1398/03/01 23:31:50.8
2
هرمزگان، بندرعباس
4
2.7
20
56.24
27.19
1398/02/17 21:21:57.5
3
کرمان، باغین
8
3.4
20
56.73
30.16
1398/02/16 15:20:59.2
4
آذربایجان، Kəlbəcər
20
2.5
20
46.21
40.00
1398/02/14 18:47:59.1
2019GhadiriSoft.ir