نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 28 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
کرمان، درب بهشت
33
3.6
28
57.16
28.98
1398/04/29 02:15:43.7
2
کرمان، کوهبنان
59
2.7
28
56.66
31.84
1398/04/18 05:13:44.9
3
هرمزگان، جناح
23
3
28
54.10
27.14
1398/04/08 12:27:21.4
2019GhadiriSoft.ir