نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
مخاطبین من, پشتیبان گیری و بازیابی مخاطبین اندروید ,شماره تلفن

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 5 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
کرمانشاه، سومار
17
2.7
5
45.76
33.99
1398/02/28 09:05:22.0
2
چهارمحال وبختیاری، چلگرد
17
2.5
5
50.21
32.60
1398/02/23 16:38:33.1
3
فارس، دهرم
21
2.5
5
52.32
28.68
1398/02/19 07:54:31.6
4
آذربایجان غربی، خوی
15
2.9
5
45.07
38.45
1398/02/17 09:55:29.0
5
فارس، محمله
11
2.8
5
53.17
27.79
1398/02/17 05:15:13.2
6
فارس، خانه زنیان
8
2.8
5
52.16
29.74
1398/02/16 21:33:50.3
7
آذربایجان غربی، سردشت
7
2.5
5
45.51
36.22
1398/02/13 21:33:36.1
8
اردبیل، هیر
11
2.6
5
48.60
38.01
1398/02/09 04:31:44.8
2019GhadiriSoft.ir