نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 5 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
فارس، وراوی
27
3.1
5
53.27
27.61
1398/04/29 12:57:41.0
2
فارس، علامرودشت
21
3
5
53.22
27.62
1398/04/26 17:28:48.6
3
بوشهر، تنگ ارم
5
2.5
5
51.48
29.15
1398/04/21 02:27:08.6
4
فارس، بیرم
28
2.9
5
53.36
27.64
1398/04/20 23:25:26.3
5
فارس، خانه زنیان
20
2.6
5
52.00
29.56
1398/04/12 05:34:10.3
6
فارس، خنج
9
3
5
53.38
27.83
1398/04/07 14:35:29.7
7
فارس، علامرودشت
25
3.2
5
53.25
27.63
1398/04/03 03:28:21.4
8
فارس، دهرم
21
3
5
52.31
28.31
1398/04/03 02:48:11.1
9
خراسان جنوبی، آرین شهر
16
2.5
5
59.13
33.22
1398/04/03 01:59:09.1
2019GhadiriSoft.ir