نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
یادداشت های من، یادآوری یادداشت ها و هر آنچه که برای شما مهم است

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 5 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
فارس، کنار تخته
10
2.5
5
51.47
29.59
1398/06/22 02:47:28.3
2
لرستان، دورود
16
3.1
5
49.16
33.61
1398/06/15 12:22:41.0
3
کرمان، منوجان
19
3.5
5
57.66
27.51
1398/06/06 21:06:14.9
4
کهگیلویه وبویر احمد، دهدشت
15
3.1
5
50.43
30.73
1398/06/06 18:36:47.1
5
کرمان، هجدک
8
2.5
5
57.08
30.76
1398/06/01 20:10:54.2
6
فارس، دهرم
23
2.8
5
52.46
28.65
1398/05/29 04:19:55.6
2019GhadiriSoft.ir