نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 6 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
گیلان، جیرنده
15
2.5
6
49.92
36.61
1398/03/05 09:00:43.3
2
کرمان، شهداد
21
2.5
6
57.49
30.39
1398/02/30 08:20:15.5
3
فارس، خانه زنیان
18
2.5
6
51.98
29.60
1398/02/27 09:25:53.6
4
خراسان رضوی، کاریز
18
3.7
6
60.98
34.91
1398/02/25 19:56:24.6
5
کرمان، سیرچ
20
2.6
6
57.49
30.37
1398/02/15 17:37:34.9
6
کرمانشاه، جوانرود
19
2.6
6
46.37
34.67
1398/02/14 14:28:28.8
7
چهارمحال وبختیاری، باباحیدر
8
2.5
6
50.40
32.29
1398/02/11 08:44:43.1
8
چهارمحال وبختیاری، باباحیدر
8
2.5
6
50.40
32.29
1398/02/11 08:44:43.1
9
کرمان، بهرمان
10
2.5
6
55.79
30.98
1398/02/10 17:37:01.0
10
کهگیلویه وبویر احمد، دیشموک
13
2.7
6
50.27
31.25
1398/02/10 12:44:15.2
2019GhadiriSoft.ir