نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

1

2

3

4

5

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

آیا این صفحه مفید بود؟

00

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...

اخبار دستگاه های اجرایی

Please Wait...

پر بیننده ترین اخبار هفته

Please Wait...
مخاطبین من, پشتیبان گیری و بازیابی مخاطبین اندروید ,شماره تلفن

توضیح

اطلاعات درج شده در این بخش بر اساس اطلاعات آماری ارائه شده توسط مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران می باشد.

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 6 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
آذربایجان غربی، قطور
9
3
6
44.44
38.40
1398/12/08 23:22:13.2
2
آذربایجان غربی، قطور
8
2.9
6
44.50
38.48
1398/12/08 12:54:05.8
3
آذربایجان غربی، سلماس
21
2.5
6
44.76
38.39
1398/12/08 07:55:50.4
4
هرمزگان، قشم
13
3.9
6
56.25
27.07
1398/12/08 00:01:06.5
5
آذربایجان غربی، قطور
12
2.6
6
44.39
38.37
1398/12/07 14:27:11.7
6
کردستان، کامیاران
12
3
6
46.86
34.71
1398/12/07 07:35:45.3
7
آذربایجان غربی، خوی
24
3.4
6
44.69
38.49
1398/12/07 06:55:47.6
8
آذربایجان غربی، قطور
2
2.6
6
44.43
38.47
1398/12/06 18:49:12.6
9
آذربایجان غربی، قطور
9
2.7
6
44.50
38.43
1398/12/06 18:39:11.9
10
آذربایجان غربی، قطور
12
3.6
6
44.50
38.40
1398/12/06 17:12:31.0
11
آذربایجان غربی، قطور
10
3.4
6
44.52
38.49
1398/12/06 16:00:31.0
12
آذربایجان غربی، قطور
8
2.6
6
44.49
38.50
1398/12/06 10:43:58.9
13
آذربایجان غربی، قطور
3
2.5
6
44.43
38.48
1398/12/06 10:02:20.5
14
آذربایجان غربی، قطور
15
3.2
6
44.56
38.52
1398/12/06 03:38:30.3
15
آذربایجان غربی، قطور
2
4.2
6
44.39
38.46
1398/12/06 03:14:35.2
16
آذربایجان غربی، قطور
13
2.5
6
44.54
38.43
1398/12/06 01:19:05.5
17
آذربایجان غربی، قطور
11
2.8
6
44.52
38.44
1398/12/06 00:25:51.2
18
آذربایجان غربی، قطور
19
2.5
6
44.61
38.42
1398/12/06 00:00:01.9
19
آذربایجان غربی، قطور
15
3
6
44.56
38.41
1398/12/05 23:07:01.8
20
آذربایجان غربی، قطور
4
2.8
6
44.42
38.44
1398/12/05 20:42:53.0
21
آذربایجان غربی، قطور
9
3.7
6
44.48
38.42
1398/12/05 20:35:02.3
22
آذربایجان غربی، قطور
5
3
6
44.47
38.48
1398/12/05 20:02:54.4
23
آذربایجان غربی، قطور
14
3.2
6
44.56
38.45
1398/12/05 19:32:39.0
24
آذربایجان غربی، قطور
9
2.6
6
44.49
38.42
1398/12/05 18:34:56.1
25
آذربایجان غربی، قطور
6
2.5
6
44.35
38.44
1398/12/05 15:19:50.6
26
آذربایجان شرقی، ترکمانچای
18
2.9
6
47.50
37.72
1398/12/05 13:49:27.9
27
آذربایجان غربی، اشنویه
15
2.9
6
45.09
37.18
1398/12/05 10:39:41.7
28
آذربایجان غربی، قطور
12
3.1
6
44.49
38.38
1398/12/05 08:49:18.5
29
آذربایجان غربی، قطور
10
2.9
6
44.45
38.40
1398/12/05 08:15:45.8
30
آذربایجان غربی، قطور
15
2.9
6
44.57
38.42
1398/12/05 08:10:53.4
31
آذربایجان غربی، قطور
13
3
6
44.55
38.44
1398/12/05 06:59:37.8
32
آذربایجان غربی، قطور
11
2.7
6
44.51
38.42
1398/12/04 16:04:18.1
33
آذربایجان غربی، قطور
20
3.1
6
44.63
38.51
1398/12/04 14:44:47.7
34
آذربایجان غربی، قطور
14
3
6
44.57
38.48
1398/12/04 14:31:05.1
35
آذربایجان غربی، قطور
6
3.6
6
44.47
38.45
1398/12/04 13:59:35.3
36
آذربایجان غربی، قطور
19
3.8
6
44.62
38.50
1398/12/04 13:55:40.4
37
آذربایجان غربی، قطور
10
3.7
6
44.52
38.44
1398/12/04 11:20:48.7
38
آذربایجان غربی، قطور
11
3.3
6
44.37
38.38
1398/12/04 10:01:20.5
39
آذربایجان غربی، قطور
17
5.7
6
44.59
38.52
1398/12/04 09:22:59.6
40
آذربایجان غربی، خوی
17
2.9
6
44.76
38.53
1398/12/04 09:12:32.2
41
آذربایجان غربی، خوی
11
3.4
6
45.06
38.49
1398/12/03 06:48:29.3
42
هرمزگان، سرگز
26
3
6
56.91
28.02
1398/12/02 00:04:17.2
43
آذربایجان غربی، قطور
18
4
6
44.61
38.48
1398/11/29 23:11:50.9
44
آذربایجان غربی، قطور
9
3.9
6
44.51
38.48
1398/11/29 22:39:24.0
45
کردستان، کامیاران
14
2.6
6
46.85
34.70
1398/11/28 16:19:12.2
46
آذربایجان غربی، قطور
7
4.5
6
44.49
38.48
1398/11/27 21:32:13.3
47
اردبیل، سرعین
7
4.4
6
48.12
38.10
1398/11/27 01:15:41.6
48
کردستان، کامیاران
13
3.2
6
46.86
34.71
1398/11/26 02:22:18.5
49
فارس، فسا
4
2.7
6
53.62
28.91
1398/11/25 23:46:05.5
50
خراسان جنوبی، دیهوک
19
4.5
6
57.35
33.38
1398/11/24 03:16:20.1
51
آذربایجان غربی، خوی
20
3.5
6
44.78
38.67
1398/11/20 08:09:33.7
52
فارس، بیضا
14
2.9
6
52.41
30.10
1398/11/20 06:55:21.9
53
آذربایجان شرقی، تسوج
11
2.9
6
45.25
38.35
1398/11/15 17:32:42.5
54
فارس، خانه زنیان
6
2.9
6
52.15
29.62
1398/11/14 14:20:11.1
55
خراسان رضوی، سنگان
48
2.8
6
60.42
33.98
1398/11/11 14:03:00.6
56
عراق، Khanaqin
12
2.5
6
45.46
34.44
1398/11/09 19:15:54.8
57
فارس، خانه زنیان
13
2.5
6
52.15
29.55
1398/11/08 19:52:23.3
58
فارس، خانه زنیان
5
3
6
52.15
29.63
1398/11/08 16:25:50.9
59
فارس، خانه زنیان
3
2.5
6
52.13
29.65
1398/11/08 08:53:24.1
60
کرمان، هجدک
40
2.5
6
57.41
30.68
1398/11/08 06:59:22.3
61
فارس، خانه زنیان
4
2.8
6
52.15
29.64
1398/11/08 02:44:58.7
62
فارس، خانه زنیان
2
2.6
6
52.15
29.65
1398/11/08 02:42:07.2
63
فارس، خانه زنیان
0
3.1
6
52.15
29.67
1398/11/08 01:40:23.9
64
فارس، خانه زنیان
2
3.1
6
52.14
29.65
1398/11/07 23:51:41.2