نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
یادداشت های من، یادآوری یادداشت ها و هر آنچه که برای شما مهم است

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 8 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
کرمانشاه، سومار
20
2.8
8
45.68
33.70
1398/05/01 05:25:22.6
2
سمنان، دامغان
24
3.4
8
54.08
36.16
1398/04/30 02:50:29.2
3
کرمان، کوهبنان
3
2.7
8
56.30
31.39
1398/04/27 04:45:02.1
4
سمنان، دامغان
27
2.8
8
54.05
36.14
1398/04/26 21:29:09.5
5
همدان، فیروزان
13
3.3
8
48.25
34.34
1398/04/25 18:33:25.7
6
خراسان جنوبی، عشق آباد
54
3
8
57.24
34.79
1398/04/25 01:34:18.2
7
اصفهان، فریدون شهر
23
4
8
50.03
32.75
1398/04/25 01:21:13.4
8
کرمانشاه، سرپل ذهاب
20
2.8
8
45.81
34.64
1398/04/23 23:01:55.9
9
اردبیل، نیر
7
3.4
8
47.95
38.08
1398/04/23 14:18:09.1
10
گلستان، رامیان
18
2.8
8
55.23
36.87
1398/04/23 03:23:51.3
11
کرمانشاه، ازگله
7
2.8
8
45.84
34.90
1398/04/22 09:46:51.1
12
خراسان جنوبی، سربیشه
16
3.2
8
59.97
32.55
1398/04/22 06:04:19.4
13
آذربایجان شرقی، میانه
7
2.8
8
47.73
37.48
1398/04/22 04:28:26.4
14
کرمان، فاریاب
40
3.4
8
57.25
28.45
1398/04/21 00:49:21.4
15
خوزستان، ایذه
29
2.5
8
49.57
31.80
1398/04/18 15:34:18.8
16
خوزستان، مسجد سلیمان
28
2.9
8
49.56
31.83
1398/04/18 14:37:58.7
17
خوزستان، ایذه
25
2.5
8
49.64
31.73
1398/04/17 23:30:55.5
18
خوزستان، مسجد سلیمان
14
2.7
8
49.40
31.86
1398/04/17 23:02:31.2
19
خوزستان، مسجد سلیمان
21
3.6
8
49.52
31.93
1398/04/17 22:44:03.1
20
خوزستان، مسجد سلیمان
28
2.8
8
49.55
31.81
1398/04/17 21:40:04.6
21
خوزستان، مسجد سلیمان
26
2.6
8
49.34
31.72
1398/04/17 15:21:13.3
22
خوزستان، مسجد سلیمان
29
3.9
8
49.53
31.78
1398/04/17 11:48:25.5
23
مازندران، کوهی خیل
69
2.6
8
52.97
37.30
1398/04/17 11:11:54.1
24
عراق، Khanaqin
25
2.7
8
45.64
34.28
1398/04/16 08:09:02.6
25
کرمانشاه، قصر شیرین
25
2.9
8
45.64
34.30
1398/04/16 08:01:52.5
26
سمنان، دامغان
22
3.2
8
54.10
36.17
1398/04/15 21:19:37.1
27
لرستان، بروجرد
16
3.2
8
48.93
33.89
1398/04/14 18:49:53.5
28
سمنان، دامغان
25
2.5
8
54.06
36.15
1398/04/13 09:57:19.4
29
کرمانشاه، سرپل ذهاب
8
3.2
8
45.89
34.39
1398/04/12 10:48:36.3
30
کرمان، بم
5
2.8
8
58.31
29.14
1398/04/11 18:45:59.0
31
کردستان، شوئیشه
5
2.8
8
46.65
35.32
1398/04/10 10:11:24.5
32
عراق، Saqlawah
31
3
8
45.62
35.24
1398/04/10 03:58:14.7
33
فارس، مصیری
20
2.9
8
51.72
30.29
1398/04/09 21:48:29.9
34
آذربایجان شرقی، میانه
6
3.4
8
47.75
37.47
1398/04/09 09:07:00.9
35
اصفهان، برزک
10
3
8
51.13
33.74
1398/04/08 00:13:06.1
36
آذربایجان شرقی، تسوج
6
2.9
8
45.43
38.33
1398/04/07 00:53:35.3
37
هرمزگان، جناح
37
3.2
8
53.92
26.97
1398/04/04 03:05:32.1
38
کرمانشاه، قصر شیرین
10
4.2
8
45.64
34.44
1398/04/02 21:22:00.5
2019GhadiriSoft.ir