نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 9 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
یزد، رباط پشت بادام
39
2.9
9
55.15
32.93
1398/03/03 23:11:26.1
2
خوزستان، سردشت
21
3.7
9
50.00
30.36
1398/03/01 13:04:14.9
3
کرمانشاه، سومار
20
3.1
9
45.74
33.71
1398/02/31 07:46:13.1
4
کرمان، کوهبنان
34
2.8
9
56.34
31.71
1398/02/29 04:54:14.5
5
عراق، Ali al Garbi
34
2.5
9
46.65
32.77
1398/02/28 17:44:55.4
6
فارس، علامرودشت
28
3.1
9
53.28
27.62
1398/02/24 04:30:35.9
7
هرمزگان، بندر خمیر
25
4.1
9
55.42
26.78
1398/02/23 12:39:07.2
8
عراق، Jurf-as-Sahr
21
3.5
9
44.37
33.01
1398/02/20 18:50:32.4
9
ترکمنستان، Bäherden
25
3
9
57.18
38.34
1398/02/18 08:10:06.5
10
کرمانشاه، سرپل ذهاب
10
2.7
9
45.76
34.48
1398/02/16 06:50:51.8
11
کرمان، سیرچ
17
3.5
9
57.49
30.35
1398/02/15 05:56:20.2
12
ایلام، زرنه
24
2.7
9
46.01
33.77
1398/02/14 13:21:47.3
13
یزد، ساغند
51
3.2
9
55.62
32.20
1398/02/12 13:59:08.3
14
فارس، عمادده
12
2.9
9
53.81
27.54
1398/02/10 22:20:57.9
15
مازندران، چمستان
24
2.8
9
52.12
36.26
1398/02/10 11:06:49.8
16
کرمان، هجدک
39
2.6
9
57.39
30.65
1398/02/10 09:04:37.9
17
خراسان رضوی، قاسم آباد
34
2.6
9
59.80
34.06
1398/02/08 18:06:35.6
2019GhadiriSoft.ir