نشریه الکترونیکقدیری

در این صفحه می خوانیم

امتیاز این صفحه

لرزه نگار
4.50 (90.0%) 2 votes

امروز در خبرگزاری های داخلی

Please Wait...

اخبار امروز بانکها

Please Wait...
اسناد و مدارک من ، امنیت و سهولت دسترسی به اسناد

دوره زمانی

گزارش از تاریخ
تا تاریخ
نمایش گزارشات

پراکندگی زلزله

وقوع زمین لرزه در عمق 9 کیلومتر

منطقه
فاصله
بزرگی
عمق
طولجغرافیایی
عرضجغرافیایی
زمان
1
عراق، Khanaqin
26
2.8
9
45.54
34.16
1398/04/21 13:27:44.8
2
خوزستان، ایذه
31
3.2
9
49.55
31.76
1398/04/18 11:38:17.2
3
خوزستان، مسجد سلیمان
19
4.1
9
49.49
31.89
1398/04/18 09:17:28.3
4
خوزستان، مسجد سلیمان
30
2.7
9
49.52
31.76
1398/04/17 23:25:16.3
5
خوزستان، مسجد سلیمان
20
3.6
9
49.50
31.99
1398/04/17 22:34:00.2
6
یزد، ساغند
51
2.9
9
55.62
32.19
1398/04/13 19:32:06.9
7
هرمزگان، کنگ
16
2.8
9
55.00
26.73
1398/04/05 06:45:12.0
8
خوزستان، لالی
13
2.5
9
49.18
32.24
1398/04/03 15:44:55.8
9
کرمانشاه، ازگله
16
2.6
9
45.73
34.95
1398/04/02 04:05:44.1
2019GhadiriSoft.ir