به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ این رقابت ها از سوی موسسه ورزش و تفریحات سالم با همکاری هیأت سوارکاری برگزار می شود و سوارکاران جمعه 18 بهمن از ساعت 15 تا 17 و سی دقیقه در مجموعه سوارکاری کیش در رشته پرش با هم رقابت می کنند.