به گزارش فارس، باقر لاریجانی صبح امروز در هفتمین کنگره اخلاق پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی مازندران، اظهار کرد: اخلاق پزشکی در مقطع پزشکی در برخی از دانشگاه‌ها به صورت تم طولی آموزشی داده می‌شود.

وی تصریح کرد: طراحی برای آموزش در دستور کار قرار گرفته است، کمیته اخلاق بالینی در کشور فعال می‌شود و ام اس اخلاق پزشکی برای اساتید غیرپزشکی شبیه آموزش اخلاق پزشکی راه‌اندازی کنیم و قرار است به صورت مجازی آموزش داده شود.

مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطر نشان کرد: این موضوع جهت‌گیری وسیعی در سطح دانشگاه‌های کشور ایجاد می‌کند، منشور حقوق بیمار در این زمینه باید مد نظر قرار گیرد، بحث تعهد حرفه‌ای در بالین بسیار مهم است.

وی اضافه کرد: چالش‌های اخلاق پزشکی در بیمارستان‌ها مد نظر قرار گیرد، مصوبات خوبی راجع به مرگ مغزی تهیه شده است در ارتباط با فراورده‌های دارو به نتایج بسیار خوبی رسیدیم، زمینه اجرایی سازی استاندارها بسیار مهم است.

لاریجانی با اعلام اینکه اخلاق پزشکی در کشور ما شناخته شده است، گفت: برنامه اخلاق پزشکی در کشور ریل‌گذاری شده است.

وی اضافه کرد: اگر آمار خدمات پزشکی در کشور مورد بررسی قرار گیرد حدود ۷ میلیون خدمت در سال ۹۷ انجام شده است، آمار سرپایی ۶۰ میلیون سرپایی، تعداد عمل جراحی سال ۹۷ بیش از ۴ میلیون انجام شده است، درصد رضایت مندی در خدمات کم نیست، در این بخش باید افتخار کنیم.

مشاور وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: گاهی اوقات نباید یک آسیب کل حوزه پزشکی را دچار چالش کند، خدمات زیادی ارائه می‌شود اما در برخی موارد ممکن است نقص‌های هم داشته باشیم، اما اگر اصول اخلاقی را رعایت کنیم خدمات پزشکی می‌تواند در جامعه بسیار مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: کمیته‌های متعددی در زمینه اخلاق فعال است و نظارت‌های اخلاقی در حوزه آموزش و پژوهش گسترش دهیم و حساسیت‌های این بخش را تقویت کنیم.

وی در ادامه با اعلام اینکه سالانه بیش از ۴۵۰ هزار سقط جنین قانونی و غیرقانونی در کشور داریم، گفت: این بحث بسیار مهم است، تمهیداتی در کشور باید اندیشیده شود که سقط جنین آسان تلقی نشود.

لاریجانی با اعلام اینکه یکی از چالش‌ها در کشور در زمینه پیوند اعضا است، گفت: پیوند کلیه از دهنده زنده بسیار زیاد است و بیش از ۸۰ درصد انجام می‌شود در این زمینه هم مباحثی وجود دارد که نیاز به بررسی است.

وی در پایان گفت: دانشگاه‌ها چهار چوبی برای توسعه اخلاقی و پژوهشی دارند که باید در اجرا این مباحث مورد توجه قرار گیرد.