به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاری برنا در حاشیه نشست خبری فیلم کشتارگاه به کارگردانی عباس امینی؛ باران کوثری و امیرحسین فتحی بازیگران اصلی این فیلم در نشست حاضر شدند و عباس امینی کارگردان این فیلم به باران کوثری تذکر داد و گفت باران شیطنت نکن و باران هم در پاسخ به امینی گفت: شیطنتی نکردم فقط اسم خودم با امیرحسین را تغییر دادم.

کتشارگاه

خبرنگار: مینا سجادی