به گزارش برنا،دومین دوره مجمع سازمانهای مردم نهاد جوانان استان اردبیل با حضورمحمد رضا برادران سرپرست اداره کل ورزش وجوانان استان اردبیل، اکبر نگاهی معاون جوانان و اعضای مجمع جوانان استان اردبیل برگزارشد.

در این جلسه با رای گیری اعضا مجمع رئیس ، نائب رئیس و دبیر مجمع جوانان استان اردبیل به مدت 2 سال انتخاب شدند.درپایان این جلسه اعتبار نامه مجمع جوانان استان اردبیل به اعضای مجمع اهدا شد.
منتخبین هیات رئیسه مجمع سمن های جوانان استان اردبیل بدین شرح است :
راشد پرستار با 5 رای بعنوان رئیس مجمع
رامین نیلوفری با ۶ رای بعنوان نائب رئیس مجمع
ژیلا آقاغفاری با 5 رای بعنوان دبیر مجمع